ĐỒI GI |   HAWAI   |   TQLC  | SEATTLE | TEXAS  | ĐNG BẮC | BOSTON | NAM CALI.| QU HƯƠNG | NEW YORK | GEORGIA   |  FLORIDA  | LỄ ĐỘC LẬP |

BC CALI 1 | BẮC CALI 2 | BẮC CALI 3 | BẮC CALI 4 | BẮC CALI 5 | 58 Năm TQLC | BẮC CALI 7 | BẮC CALI 8

 

Phạm Tuấn Dũng thăm San Jose 09-11-2012

 

 

 

 

 

 

 

với Trần Duy Cường 361

 

 

Caf Cuối Tuần 09-09-2012

 

Caf Cuối Tuần 04-22-2012

 

 

Trần Xun Nhật thăm Bắc Cali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội Ngộ Tất Nin TQLC Bắc California 15-01-2012

 

 

 

 

15-01-2012 cũng l ngy Bngi bước qua tuổi Lục Tuần

 

 

 

L Văn Thuận thăm Bắc Cali 29-12-2011

Trang Chnh

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341