| ĐỒI GI |   HAWAI  |   TQLC  | SEATTLE | TEXAS  |ĐNG BẮC| BĂC CALI. | NAM CALI.|GEORGIA| FLORIDA |QU HƯƠNG| NEW YORK |

BOSTON  |

 

Họp mặt Halloween 29-10-2010

Ban Hợp Ca Nội Tướng Bắc Cali trong Hội Ngộ Kỳ III

Đầu bếp Đảm Đang

BTC HỘI NGỘ KỲ II họp mặt 22-05-2010

Nguyễn don Ngọc 341, Trần văn Khỏe 352, L thanh Bnh 331, Mạc văn Rần 311, Tn thất Tuấn 371

471 Bắc Cali v cc Hiền Nội

Cổ Động cho ngy Hội Ngộ Kỳ II

Nhn dịp Vợ Chồng Ho thăm Đồi Gi 20-09-2009

Trổ ti rt rượu                                                  Tnh Tứ

 

                                                              Hai thằng mới đi San Francisco về

Nhn dịp Ngn gh Đồi Gi

TESTING PAGE