Back Home
About Us
Our Services

 Bảo Lãnh - Di Trú - Du Học - Du Lịch

    (Nhận hồ sơ trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ)

Contact Us Now!
 

  

San Jose: (408) 295-8888  &  Las Vegas: (702) 436-8888

      Seattle: (425) 572-5508  &  Saigon: (091) 827-7789

______________________________________________________   

Chuyên nghiệp bảo lãnh thân nhân

từ Việt Nam qua Mỹ các diện:

 

@ Cha Mẹ - Vợ Chồng - Con Cái - Anh Chị Em - Fiance'

 @ Du Học tự túc & Du Lịch thăm thân và họp bạn

 @ Lấy Công Hàm Độc Thân & Làm Hôn Thú Sài Gòn

  @ Chuyển Diện lấy Thẻ Xanh cho Fiance'-Du Học-Du Lịch

@ Lập hồ sơ Ly Dị không cần ra tòa @ Làm Quốc Tịch Mỹ & Thẻ Xanh

 

 MAI NÀY XUM HỌP

(408) 573-9999

Email davidhai@vietmycenter.com

Đón nghe talkshow về Bảo Lãnh & Di Trú hằng tuần trên Radio

Chúa Nhật. Tầng số: AM1500. Từ 5:00PM đến 6:00 PM

Web Links

 US-CIS

VISA CENTER
  
  USA In
VIETNAM

VIETNAM In USA

Special Visa News

  
 
 Khóa 4/71 AN LOC  

Ái Hửu An Giang

Phật Pháp Online

Đọc Báo VN online

 

 

        @@@@@@@@@@@

 NGUYEN THI KIM CUC (San Jose) / NGUYEN HOA XUAN (Quan 10) Dien CR-5

 TSAN CHI GIANG (San Jose) / TCHEN MY HANH (Quan 11) Dien CR-1

 LAM THANH QUOI (San Jose) / DO THI NGOC TRAN (Vinh Long) Dien CR-1

 PHAM THANH PHUONG TU (San Jose) / TRAN THI MINH TAM (An Giang) Dien CR-1

 DANG HOAN (Las Vegas) / NGUYEN DANG THU HOA (Thu Duc) Dien F-2A

 TRINH CHI CUONG (Las Vegas) / Vo va Con NGUYEN THUY VY (Quan 8) Dien F-2 & F-2A

 LE HONG PHAP (San Jose) / NGUYEN THI HONG NGAN (Soc Trang) Dien CR-1

BUI THU (San Jose) / PHAM NGOC BICH (Can Tho) Dien CR-5

LY JASMINE (San Jose) / LY ANH & HA XUONG (Quan 6) Dien CR-5 

HOANG THI SAO (San Jose) / VU THI XUAN MAI va Con (Binh Thanh) Dien F-1

 NGUYEN VAN MINH (Puerto Rico) / NGUYEN THI KIM THU va 2 con (Quan 3) Dien CR-1 & 2

( tiếp theo)