H̀NH ẢNH QUÂN TRƯỜNG 

 
Giới thiệu Khóa 4.71

       Khóa 4/71 SVSQ/TBTĐ chính thức khai giảng ngày 7/02/1972 quy tụ 1517 Tân khóa sinh thuộc đủ loại thành phần xă hội. Các Tân- khóa -sinh đă thụ huấn tại TTHL Quang Trung 10 tuần lễ trước khi đến Trường Bộ Binh Thủ Đức ngày 1/02/1972.
    Sau hai tuần làm quen và 6 tuần huấn kỷ, các Tân khóa sinh đă trở thành các SVSQ.buổi lễ gắn Alpha được cử hành trọng thể chiều 24/03/1972, quyền chủ tọa của Trung Tướng chỉ huy trưởng (PHẠM QUỐC THUẦN).
   Hai tuần sau đó, SVSQ K 4/71 được lệnh về SG trong khuân khổ Hành quân bảo vệ an ninh. Thời gian ứng chiến 15 ngày.


    Trên 1500 SVSQ Tiểu Đoàn 3 được phân chia làm 7 đại đội thay đổi
từ 214 đến 219 người .Thành phần xă hội gồm có:
- 1177 học sinh,
- 78 Sinh viên đại học,
- 34 Giáo sư.
- 48 Cán sự chuyên nghiệp,…..
- 10 Đốc sự hành chánh,
- 9 Giảng nghiệm viên Đại học
- 6 Sĩ quan cơ khí
- 2 Họa sĩ
- 4 Phóng viên.
- Ngoài ra c̣n có 24 SQ/CSQG và 28 cựu quân nhân theo học khóa này.

   Về tuổi tác, phần lớn thuộc lớp trẻ, trên dưới 20 tuổi. tuy nhiên cũng có một số SVSQ ngoài 30 tuổi.
    Thời gian học của Khóa 4/71 trùng với nhiều biến cố Quân sự. Nhưng việc học của SVSQ vẫn diễn tiến đầy đủ và liên tục. Sau 24 tuần sống tại quân trường, trên 1,500 Tân sĩ Quan sẽ được tung ra khắp các chiến trường để bảo vệ quê hương xứ sở, giữa lúc Tổ-Quốc đang lâm nguy.

( Trích  KỶ YẾU K4/71 ANLOC )

 

 

 

 

Tiểu đoàn trưởng khóa sinh TRẦN HỒNG PHÚ

và các đại diện khóa 4/71

 

 

________________________

Home  | Đại đội 31 | Đại đội 32 | Đại đội 33 | Đại đội 34 | Đại đội 35 | Đại đội 36 | Đại đội 37

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 32