Hội ngộ lần đầu tiên, sau 37 năm kể từ khi ra trường

 

 

 

 

 

 

 

THỜI SVSQ 1971

 

LÊ MẬU SỨC

 

NGUYỄN V. HÀO

NGUYỄN V. NGÂN

 

LƯ XUÂN BA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN ĐỒNG DUY

 

NGUYỄN HỮU HẠNH

 

NGUYỄN BẮC HẢI

 

 

Mạc văn Rần

 

ĐÀO CÔNG RUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê ngọc Chới

 

 

 

 

 

 
 

Đ.Đ.37

**************

 

Xem thêm (link  from Le-B́nh)

    |  Home |   | Hop mặt |   | Du Lịch & Đêm chia tay |   

 Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323