ĐẶC SAN KỶ YẾU

PHẦN ĐẦU | ĐẠI ĐỘI 31 |  ĐẠI ĐỘI 32 |  ĐẠI ĐỘI 33 |  ĐẠI ĐỘI 34 | ĐẠI ĐỘI 35 | ĐẠI ĐỘI 36 |

 ĐẠI ĐỘI 37 | BỔ TÚC TRANG BIÊN TẬP|

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ yếu này dựa trên cuốn kỷ yếu đă được phát hành năm1972 của Khóa 4/71 An Lộc /Thủ Đức

Xin coi đây như là một kỷ vật trân quư của toàn K4/71, thời gian đă làm mờ và rách nhiều phần của cuốn kỷ yếu, nhưng với sự góp sức của tất cả các bạn cùng khóa, từ khắp nơi trên thế giới đă gửi về những phần kỷ yếu c̣n tương đối rơ, một số anh em đă cùng nhau mỗi người một việc, đánh máy lại phần chữ bị mất hay mờ, Chỉnh sửa lại h́nh ảnh gần như mỗi từng h́nh sao cho có thể tốt nhất trong khả năng của ḿnh,Phải kể đến các bạn :    Vũ đ́nh Long( copy từng trang và gửi qua email), Trần long Yên, Bùi kế thanh Phong, Nguyễn bắc Hải( Canada copy ra nhiều cuốn và gửi đến tất cả các bạn nào yêu cầu), Nguyễn doăn Ngọc, Nguyễn văn Ngân và c̣n nhiều các bạn khác nữa. Xin cám ơn đến tất cả các bạn đă góp công sức để chúng ta một lần nữa có thể nh́n lại những khuân mặt thân quen của bạn hữu ngày nào, sau 37 năm kể từ sau ngày măn khóa ( 1972-2009)

Nhóm thực hiện trang web-site

Các trang được layout dạng book  PDF và theo thứ tự từng Tr.đội, một trang bên trái và một trang bên phải,

 các bạn có thể in ra thành một cuốn sách cho riêng ḿnh.

 

 

ĐẠI ĐỘI 31 |  ĐẠI ĐỘI 32 |  ĐẠI ĐỘI 33 |  ĐẠI ĐỘI 34 | ĐẠI ĐỘI 35 | ĐẠI ĐỘI 36 | ĐẠI ĐỘI 37

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323