May21-2011

 4/71 Nam Cali họp mặt,  cng gia đnh HT. L Ngọc Chới 321

 " Cm ơn đến HT L ngoc Chới, cng gia đnh  về lần họp mặt ny cng với lời chc thn tnh nhất của nhm 4/71 Nam Cali"