Nam Cali với Doăn Ngọc từ bắc California trong ngày lễ Lao Động Sep05-2011    |  trang chính |

 

*****************************

Họp mặt tại Nhà HT LÊ văn Thuận323

 

 

 

Nam cali nè....

H́nh trên phải leo lên cột điện mới chụp được...công phu quá!!

 

 

Vượt ngàn dặm vui chơi họp mặt

Rượu ngon bạn đủ, đă cuộc chơi

C̣n bao năm nữa mà lo với nghĩ

Phong trần cho lắm cũng vậy thôi

 

 

   "Cám ơn đến anh chị HT LÊ văn Thuận, đă luân nhiệt t́nh với các bạn cùng khóa"

 

 

Copyright by http://anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Designer Ngan Nguyen 323