Lễ Thanks Giving 2011 Tại nhà HT Lê văn Thuận

 

 

Các Phu Nhân 4/71 Nam Cali. trong ngày Lễ Tạ Ơn của Hoa-Kỳ tại nhà HT Lê v. Thuận

 

Tập dợt chuẩn bị cho Hội Ngộ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị tập dợt nghi thức khai mạc và những bài đồng ca trong ngày Hội ngộ IV

 mời Các bạn theo đường link dưới để tường lăm: http://anloc471.com/HoiNgo2012/Thiepmoi_CupforHoingo2012/MusicsforHoiNgo.htm

 

 

 

 

 

C̣n tiếp