Trai thời chiến

 

 

Quyết định Đặc cch tại mặt trận

 

  4/71 An-Lộc Hội ngộ kỳ II tại San Jose 2010

 

 

T/L SĐ D L quang Lưỡng &  Đặng vũ Hng

Đặng Vũ Hng v  Nguyễn thnh t (3/72)

Ng.đnh Sinh, Phan tấn Khoa, Trần ngọc hiệp, Tiến (g Li), Nguyễn minh Chu, Ng. minh Sinh, Phạm-TạoTrần hữu Mỹ, Đặng vũ Hng, TƯ( Rỗ), L Xun Qun

Saigon xưa cũ

Tiễn anh về miền đất mới

 

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323