kỷ niệm ngày thành   

 lập  binh chủng TQLC

 

Slide show 2009

Next
 
Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Thực hiện: Nguyễn văn Ngân 323