Chuyện Lặt Vặt

 

 

 Bàn Thiên

Chuyện LẶT VẶT   -   Cốc Chủ
 
 
Trong cuốn Tam Thiên Tự, chử đầu tiên là chử Thiên…
Và…sách nói rằng…nghĩa của chử Thiên =>là >> Trời.
Cho nên, bàn thiên…là…bàn trời…
Nhưng không ai gọi Bàn Trời, mà nói là Bàn Thiên…
(hỏng ai nói “cái” trước tiếng Bàn Thiên)
Nhưng - lại nhưng - tiếng “thiên” ở đây, c̣n “lồng ư” là linh thiêng nửa đó.
Cùng là…họ Bàn, nhưng…Bàn cũng có nhiều loại, tùy theo…cẳng chưn của nó…!!!
Thí dụ: Bàn Ăn, Bàn Bu-Rô, Bàn Viết…th́ có tới 4 cẳng…
C̣n Bàn Đá (mài)…bị eo hẹp sao đó, nên chỉ mọc có 3 chưn thôi…
Riêng Bàn Thiên…lại chỉ có 1 gị…lại c̣n bị chôn xuống đất…(!)
Rồi tới…độc nhứt vô nhị là có một “loại bàn”…hỏng có cẳng chưn ǵ ráo nha…(?)
…Hehehe…Đó là Bàn Tọa…(ngồi…chèm bẹp dưới đất…để nhậu)
Sau cùng, có một loại bàn, được làm bằng giấy…để dể xếp…bỏ túi!
Đó là Bàn Cờ Tướng!
Lọaị “Bàn Giấy” nầy “ác liệt” ở cái chổ, muốn sử dụng nó, người ta bắt buột…phải chồng nó lên…trên cái bàn khác…(để oánh cờ)…
Sau chót, có một loại bàn…chuyên môn la hét rùm trời…giống như giặc cḥm…
Bàn nầy, nếu…gần tàn cuộc…th́ dơ hết biết, v́ nước đổ chèm nhem, đủa rớt, chén dơ, đồ ăn vung văi tứ tung, ḍm phát ghê luôn…Bàn ǵ vậy ta…???
Ấy ấy…đó là Bàn Nhậu…đó nhen…hehehe…
Thiệt…quả là tùm lum tà la…
Nếu cứ…”chịu khó” móc moi riết…thấy phát ngán luôn hà…(?####!)
Bi giờ nói…đại về…cái bàn 1 cẳng, để có cớ…nói dóc chơi : Đó là Bàn Thiên.
Bàn Thiên th́ luôn luôn phải “đứng” ở trước nhà…
Cho dù đó là Nhà Tranh, Nhà Ngói, Nhà Xưa…th́ Bàn Thiên vẩn đứng chổ đó!
Nhưng hỏng phải…ỷ ḿnh được phép đứng “trước nhà” thiên hạ….rồi th́ Bàn Thiên …tùy hỉ, muốn đứng đâu th́ đứng!!!
“Đứng” cũng phải “ đứng có chổ” chớ…V́ sao…???
…Bởi…”ăn phải coi nồi” (=>>>coi nồi c̣n cơm hôn…??$#$!!=>>> cũng là coi)
C̣n “ngồi phải coi hướng” (nhậu bị nắng vô lưng, ngu sao…hỏng coi hướng trước)
Th́ Đứng ???…Ừ th́…Đứng…cũng phải đứng…có nơi có chốn nha…
Bởi nếu…ḿnh “dốt” th́ ḿnh “đứng dựa cột” mà nghe…
C̣n…nói giả dụ, đờn-ông đực rựa th́ phải…đi đứng thẳng thóm đàng hoàng…
V́ sao vậy…?
Là bởi, nếu đi đứng xiêu vẹo hoài hoài…vậy là anh say bí tỉ…coi chừng ế vợ!!!
…”Chỉ Riêng” nàng Trúc, th́, nàng “đứng chổ nào” cũng Xinh…hết nhen…(?!)
Tóm lại, chổ “đứng” của Bàn Thiên là đứng ngay phía trước cửa cái của căn nhà.
Nhưng mà…phải Đứng Ngoài…ŕa mép của cái sân trước…mới ổn đa…
Hồi xưa, đất rộng…minh mông hà xứ…
Nhà nào cũng có cái sân trước rộng bao la (hỏng nói ở thành thị):
Thứ nhứt là để gia chủ phơi phong lúa thóc…bởi ruộng quá xá nhiều.
Thứ nh́ để cho con nít…có chổ bắn đạn, u bắt mọi, chọi tạt…(sân rộng quá mà)
Bàn Thiên…muốn “đứng vửng” th́ phải đứng ngoài “chổ sôi động” nầy…
Có như vậy, th́ Bàn Thiên mới có cơ…ít bị gảy cẳng!!!
Rồi cũng bởi, nhà nào cũng phải có bàn thiên, nếu nhà ai…hỏng có bàn thiên, ngó vô, thấy nó thiếu thiếu cái ǵ, ngó nó kỳ kỳ…như xe huê kỳ hỏng có đèn pha!
Nhưng trật lất, khi…cho rằng, ḿnh nghèo, nhà ḿnh cột tre, th́ làm Trụ bàn thiên cũng bằng tre…cho gọn, để…trong-ngoài… “tre với tre” cho nó…hỏng chỏi!
Làm trụ bàn thiên bằng tre như vậy…hỏng được phép đâu nhen…
Cho dù gia chủ có nghèo cở nào, cũng phải…ráng làm “trụ bàn thiên” bằng cây…
Tại sao hỏng…được “phép” dùng cây tre làm trụ bàn thiên…???
Bởi v́ cây tre bộng ruột, th́ làm sao đóng đinh, để mặt bàn thiên…khỏi rớt..$#$...!?
Do đó, hỏng ai dùng gốc tre là trụ bàn thiên…là vậy, chớ hỏng có…phép ǵ ráo!!!
Bàn Thiên mà cũng “bày đặt” phân biệt…giàu nghèo nửa nhen…
Nhà tranh vách đất, trụ bàn thiên bằng cây, bự cở cổ cẳng, mặt bàn bằng ván, trên có cái lon sửa ḅ củ mèm, chứa ½ cát cho nặng, để cắm nhang vô…cho khỏi ngă lon…
Nhà ngói ba căn (song) hai chái hay nhà chử đinh một chái…th́ trụ bàn thiên là ống cống ciment…phi 20…được đổ ciment trong ruột, bên trên là tấm gạch tàu, c̣n “đồ cắm nhan” là “lư hương” bằng gốm có 2 quai, bên trong chứa cát…
C̣n nhà giàu…ông xả ông cả ǵ đó, có nhà 5, 7 căn, hàng cột cái bóng lưởng bự chà bá, gọi là Nhà Xưa, th́ Bàn Thiên, cũng từa tựa…như Bàn Thiên nhà ngói…
…chớ đừng tưởng…cái Nhà Xưa “cở đó” th́ cái bàn thiên phải bự chần dần!
Bàn Thiên mà làm bự quá…nó sẻ thành cái chùa 1 cột trước nhà, vầy là hỏng nên…
Đặt biệt, Bàn Thiên phải cao ngang bụng, để…đứng để đốt nhang…
Hỏng ai làm “bàn thiên”…lùng xịt, có cái nhà…nhỏ rí với 2 mái và 3 bên vách nhà bằng xi măng…V́ sao…?
V́…làm ”kiểu đó” và “lùng” như vậy…là cái Am Cô Hồn…
Cái Am Cô Hồn “lùn xủng” nên đốt nhang phải ngồi…
Am nầy đứng lúp xúp theo đường cái, cua quẹo hay ngả ba ngả tư…đó là những chổ tại nạn đă xảy ra…có chổ xảy ra hai ba lần…
Bởi v́ là “bàn”…nên Bàn Thiên…trống trơn, chỉ có cái lon cắm nhang ở đó!
Hồi xưa, xa xưa lắm…
Cái lúc mà “nhà thương” ở xa, lại chưa nhiều, chưa có “chích thuốc pḥng ngừa” cho con nít c̣n nhỏ…
Khi trẻ con “nóng đầu” ho hen, khóc đêm…gia chủ đă “chạy thầy” mà bịnh t́nh ít thuyên giảm, th́ Bàn Thiên là chổ để ông bà cha mẹ đốt nhang cầu trời khẩn phật, vái van tứ phương…để cho con cháu trong nhà tai qua nạn khỏi…
Chớ lúc đó…để cho an tâm, phải làm vậy, chứ không c̣n cách nào khác…
Bây giờ, bác sỉ bác siếc tùm lum, hở cái là “đi bác sỉ khám bịnh”…
Do đó, bà con rất kính trọng Bàn Thiên (hỏng nói “Cái” bàn thiên)
Chiều ngày nào cũng đốt nhang trong nhà ngoài cửa, khi “đốt nhang” th́ luôn luôn phải có cây nhang “cắm” Bàn Thiên…
C̣n con nít được dạy dổ đàng hoàng là…”làm ǵ th́ làm”… nhưng không được “động phạm” tới Bàn Thiên…v́ làm vậy là “mang tội lút đầu”, chết xuống Diêm Vương cắt lưởi, cưa hai nấu dầu…
Tuy là con nít, nhưng thằng nào cũng “hiểu vậy” nên tụi nó “tránh xa Bàn Thiên”…
Do đó, Bàn Thiên là…thứ ǵ đó, rất thiêng liêng đối với bà con.
Cho nên, nhà nào cũng phải có Bàn Thiên…là vậy…

 
                                   
Chàng Hiu 374 

     

TRANG CHÍNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc341