Chuyện Lặt Vặt

 

 

 Bn Tiếp Hậu...

Chuyện LẶT VẶT   -   Cốc Chủ
 
 
Khi nghe 3 tiếng bn tiếp hậu, b con hồi đ thấy quen quen
Vậy Bn Tiếp Hậu l g m nghe quen quen n.???=>>>
=>>>  Lm bộ hỏi, để  tm cch trả lời cho tri, l c cớ để ni dc được rồi!!!
Bi giờ x ra từng chữ, trong 3 chữ bn-tiếp-hậu:
1- Chữ bn hỏng c g l Ci Bn cao 4 cẳng, như bn viết, bn thờ
    Cn bn trong Bn Tiếp Hậu, th ci bn nầy lại c 4 ci mấu!!!
2- Chữ tiếp ni đại l kế.
    V dụ 1: Vợ Kế =>>> L Vợ Tiếp (xin lỗi b Hai, hay"phng nh")
    V dụ 2: Viết xong bi, rồi muốn viết nữa, th tc giả viết cn tiếpchớ hỏng ai khng đin viết cn kế, viết vậy l trật bi vị hết trơn rồi (?!)
3- Chữ hậu l (ở) pha đng sau, hay cng lắm cũng nằm (ở) bn dưới.
V dụ 1: Tiền l trước, hậu l sau(trong cuốn Tam Thin Tự)
V dụ 2: Hậu cũng coi như ở bn dưới (trong Bn Tiếp Hậu)
Viết văn, viết vặn vẹo // ``~8~``//(||)(*!/).... thấy ngn qu nha!!!
Chợt nhớ=>>>
. xin Qu nh Ngn Ngữ Học, nh Thng Thi, nh Nho ng lơ cho cch giải chữ trước v sau đy Cm ơn trước
Vậy. Bn Tiếp Hậu l Ci Bn hứng hết ci g nằm trn n(??####!!)
V ci Bn Tiếp Hậu... l ci bn c thật hẳn hi trn thế gian hơn 4 tỉ người!!!
Nhưng muốn ni cho thng cũng hơi bị kh, nn phải ni đại như cu trn...=>>> l cu, cch hng nầy đếm ln 2 hng chữ! (#@#@#@...(!?)
Tm lại, Bn Tiếp Hậu l một bộ phận của cy sng cối 60 ly + 81 lyđ đa.
Cy Sng Cối, c 2 bộ phận lớn, đ l Nng Sng v Bn Tiếp Hu.
A/. Bn Tiếp Hậu =>>>thật ra, l miếng sắt vung c 4 mấu để quấu xuống đất.
B/. Nng Sng quả l=>>> khc sắt ống bằng thp tốt (~`~`~`?!)
Muốn Bắn Sng th ci Nng phải t ln, nghĩa l nng sng Cắm V bn trn Bn Tiếp Hậu v lun lun, bao giờ Ci Nng cũng chĩa v với tư thế đ
=>>> lưu l, ci Nng phải cắm nghing nghing ( /// ) v ci lỗ giữa c vnh của ci bn tiếp hậu
Cắm nng v kiểu đ, th bắn sng mới đng bi
Trong đời, hỏng ai ngu, bắn sng cối dựng đứng|||
Nng Sng phải để /// mới đng php nhen
Bắn sng cối phải theo phương trnh bậc 2 =>>> (a2x+bx+c = O).(!!!@#$#???)
Th cục đạn bay mới giống ci Parabol =>>>
đ l đường biểu diễn của phương trnh đạn đạo.
Nếu để Nng sng dựng đứng|||
=>>> th cục đạn đi ln hết tầm => x y =>>> Oooo
=>>> rồi cục đạn đi xuống  ...=>>> ngay chc ci bn tiếp hậu th =>>>@#@#$#@... "th mụ nậu cũng đậu chuối chin" đi bn c rem cy!!!
Do đ, muốn cục đạn hỏng trng đầu th phải cho nng///
Cn ci nầy, l hỏng ai ni để cy sng trn đế m phải ni Để Cy Sng Trn Bn Tiếp Hậu cho đng luật chinh chiến giang hồ(?!)
Sng Cối m. chịu Pho l ve-kiu-lun(???)
L bởi sng cối, khi pho, n pho đeo gn nha(!!!)
Ngy đm muốn pho l pho!
Chỉ sợ đạn hỏng đủ m thi (?!%$%$#$)
Mấy hng trn =>>> l ni chập chờn v nghĩa trắng, ai muốn hiểu sao th ty.
Tiếp v Kế đy.=>>> l ni t t.. v nghĩa đen=>>>
Đ l ci cảnh, anh chng lnh vc Bn Tiếp Hậu (của sng cối) đi hnh qun
V Sng Cối c 2 ci căn bản=>>> Nng v Bn Cho nn
Anh no mang (vc) Nng l phẻ re, v nng chỉ l ci khc (ống) trn, vc ln vai, một tay (bợ) vịn nng, cn tay kia muốn gi ngứa hay ht thuốc cũng được
Cn anh chng vc Bn Tiếp Hậu th muốn mắc dịch lun!!!
V sao vậy???
Ci bn tiếp hậu n bự cỡ năm bảy tấc vung, giống cục gạch tu, dầy dăm bảy phn, nặng cỡ em chục k, ở giữa bn, c ci lỗ để ci nng tra v khi bắn.
Anh chng lnh no vc Bn Tiếp Hậu th ng thầy rất cưng, cho miển gc xch, cơm nước c kẻ lm sẵn cho ăn, cn ngủ, th ngủ ph cnh nhạn, v c người gc vng ngoi nn chng lnh vc bn rất phẻ g!
Ni tm lại, ai vc ci Bn Tiếp Hậu l u-tin một nha b con
Mới đầu, anh chng vc Bn thấy nhẹ re
Leo đo xuống dc hồi lu, th anh chng vc Bn phải đổi vai chừng dăm bảy lần, đổi vai v vai hơi bị sơ sơ thế thi
Cũng bởi ci Bn Tiếp Hậu n vung lại hơi bự bự, nn chỉ vc trn vai, khng thể m sau lưng, lại cng kh khi m trước bụng
Bn Tiếp Hậu n hỏng c cẳng, để tay bấu vu, n cn vung, lng e như tấm gạch tu, đ vậy cn nặng nặng th Qu đọc giả lm ơn, chỉ dm cch no v phải lm sao đem ci Bn Tiếp Hậu đi hnh qun cho anh lnh phẻ coi hehehe
m khng ổn, cng khng xong, vc đau vai, cặp nch mỏi tay th hỏngmắc dịch lun th lm sao đy chớ=>>>###@#$#$...???
Ấy vậy l chng lnh sng cối vc bn tiếp hậu, đi hnh qun đều đều, đều đều
V ci chỗ dể ăn m kh nuốt đ, cho nn 3 tiếng bn tiếp hậu n bay ra ngoi dn gian, để b con ni v trong chuyện thường ngy ở huyện
. Như sau đy:
Hai chng sồn sồn chưa vợ, ngồi uống c ph hỏi nhau:
-         Sao mậybn tiếp hậu hm trước, đu rồi?!
-         Tao với N vừa gy lộn!!!
-         Trời banh cng rồi he???
-         Tao kiếm ci bn khc, lo g?!
Như vậy l khi bạn b tnh thương mến thương, hắn lo dm ci bn tiếp hậu cho bạn hiền, m bạn hiền ni vừa gy lộn N
Th dn gian biết bn tiếp hậu l g rồi nhen
Hồi xưa c cu, do ng b để lại:
          Mua heo lựa giống, kiếm gi lựa dng (để nối di tng đường)
Hồi nay c cu:
          Ci vng số 3. thấy pht ham (mấy ng cố 70/2 ni nhỏ với nhau)
Tới cu đố xưa:
           Eo lưng, thắt đy, dậy (?) cổ bồng (bồng l phnh bự)
           Chồng con hỏng c, c 8 mư 2 ci lỗ l=>>> Đố l ci g?
Đp: Đ l ci Sng Chn (đương bằng tre, để đựng chn, c 82 ci lỗ)
Ci Sng Chn nầy n c ci eo (vng 2) ở phần giữa, n tp (thắt) đy sng chn, rồi phnh ra (vng số 3) lm ci chưn sng chn=>>>??=>>>
th l l (hao hao) ci bn tiếp hậu phải hn h?! (##@$#???)
Do vậy, mấy ng thần nước mặnbắt quờ ni dc lun
-         Con nhỏ đ đt vịt bầu=>>>
-         ???...
-         Đẻ sai b cố nha
-         Rồi sao hả cha non?!
-         Bởi vậy Ta tao mới tnh thộp n cho tao
H h do đ, Qu B, Qu C no c ci lưng eo thắt cộng với ci Bn TH ph nhiu th được (mấy ổng) trn trọng v (qu b) hn hạnh lắm đ
Sau chữ Bn viết tắt TH nghe m hơn, để Qu B Phụ Nữ vui ly chơi
Muốn viết tiếp vi hng nữa, nhưng ngn bị dũa
Thi ngừng

 
                                   
Chng Hiu 374 

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc341