Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

 

 

 

    Bnh Đầu B       

Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

Trong Kho 4/71 An Lộc, c rất nhiều ng Ngoại c tn l Bnh, thằng Bnh trong cu chuyện nầy, tui lại qun Họ của n, nh Bnh ở Quận Tư, Tn Đản, Khnh Hội. Năm 73, tui c tới nh n 1 lần

Tụi "đụng"thằng Bnh ở Quang Trung, năm 1971: ở chung Sam, lại ở gần, n ốm nhom, lưng hơi " cong cong" (n hỏng chịu thằng no ni n lưng khm, v lưng n " hơi cong cong" ) tướng đi lỏng thỏng c nhom

       - Bnh, tao ni mầy đừng buồn, ốm o cở mầy, tao nhắm mắt, tao thoi 1 ci l mầy dnh v nc Sam ! V vậy, tao đặt tn mầy l Bnh Rm cho khỏi lộn !!!

       - Tầm bậy, to lao mậy, tao l Bnh Đầu B nhe

       - Trời ! Thi, con lạy mẹ, mầy l g m Đầu với B ??!!

       - Tại v mầy hỏng biết, chớ, lc học Đệ Lục, l tao c tn l Bnh Đầu B rồi đa !

       - Tụi n đui ??!!

       - , tao ở Tn Đản Quận Tư, dn Khnh Hội nhe

       - Khng khng nhe

       - Mầy ngu qu, để tao kể mầy nghe về ci lai lịch của tao .

       - Kể nghe

       - Hồi học Đệ Lục, tao ốm hơn bi giờ, mấy cha du đảng xm tao hay ghẹo tao

       - Ghẹo mầy l phải qu m !

       - Tao đ v họng mầy chớ phải! Để tao kể tiếp, tao ni, mầy cắt ngang, tao qun

       - Kể đi

       - Ủa ủa tao kể tới đu rồi, trời ? (??!!)

       - Tới chổ mầy " đ v họng tao "gy răng

       - Gy răng, hỏng phải, ủa qun ta . - ??!!

       - Ờ ờ nhớ rồi, lc đ ở xm dưới, c đm cưới, mần b, đi B Bảy Mn nhen

       - Mời mầy nhậu ?!

       - Hỏng phải, tao con nt, ai mời ? Tao đang kể, mầy hỏi chọt v, tao qun, nn đi

       - Ờ

       - Để coi a ha ha ờ, tới chổ, hỏng ai mời tao, đng ! Tao cn con nt, ai mời, m tao rất lo c nhe

       - Mầy A, thi tao qun, hỏng ni, sợ mầy qun, ni đi

       - Để tao ni tiếp, mấy cha lớn thch tao, ni : Thằng Rm dm xuống đm, kiếm cht thịt b hn mậy, nếu mầy dm xuống chổ đm cưới chỉa thịt về nấu cho b, tụi tao ku mầy l Sư Phụ , dm hong Rm ?!

       - Mầy dm hong ?

       - Sao khng, tao nng mu, tao đi, mấy chả cười h hố, ni, mấy Đệ Tử Gi chờ Sự Phụ về, để sức thuốc đỏ v lổ mủi Sư Phụ, ở cương vị mầy, mầy chịu thấu hong mậy ??

       - Mầy đi thiệt ?!

       - Sức mấy hỏng dm? Hỏng dm hả, bỏ đi tm, lc đ trời sụp tối, khi tao xuống tới chổ, th con b lm rồi, thịt khing cất đu mất, cn miếng da bự tổ chảng, tao lấy, nhưng n nặng qu, tao lơTao ng do dc, thấy ci đầu b treo tn ten, lp l ở gốc cy sung, hỏng thấy ai lo hnh, tao bay tới, hốt! m chạy một mạch về nh

       - Ch ch

       - Ngon hn mậy? Tao m đầu b chạy về mệt muốn thấy mẹ, mấy lảo thấy tao về hoan h om sm: Hoan h Sư Phụ !

       - Ngon lnh he

       - Ci con khỉ, chớ ngon

       - Sao ?

       - Chừng đem đầu b v chổ sng, tao t ngữa

       - Sao vậy ?

       - Ci đầu b người ta lấy da thịt hết ro, chỉ cn bộ xương với hai ci sừng !!!

       - Trời !!!

       - Tao cũng ku trời như mầy !

       - Bnh Đầu B l c từ

       - Đ đ, mấy chả ni, c thịt th ku Sư Phụ, cn c rng cục xương th từ : Bnh Sư Phụ thnh Bnh Đầu B !

       - H h

       - Do đ, e hm quả nhn, c tn l Bnh Đầu B " từ dạo ấy "

       - ẹ

       - V tao m nhom (hỏng c dấu ^) nn tao. phi ci tn nầy, ku ln, nghe n "gồ ghề" g đu: Bnh Đầu B !

        - Tời !!! (hỏng c r )                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341