Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

 

 

 

    Bi Quẻ       

Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

     
Thể theo lời ... mời của HT BKT Phong ... trn TIN NHẮN of web site ... nh mnh.
Bổn Cốc ... ra tay ... bi-tn ...             Bổn Cốc cẩn tấu.
 
                               *****************
 
471 thn thương, đầu năm Bổn Cốc bi cho một quẻ n...
Căn cứ v quyển "Tứ Qui Thần Sầu" do... Bc Ba Phi soạn (chưa xuất bản)...
Năm nay 2012 l... số Tứ Qu v chia ra 2 cặp l... 20 v 12
Số Tứ Qu =>>> l số... Tiền Hung Hậu Kiết...
Vậy số 20 l Tiền Hung...
v... số 12 l Hậu Kiết !
Cn số 471... số Tam Ti
471 cộng lại (4+7+1) = 12 =>>$$$<<<=> l... đp số của Tam Ti (tốt lun)
Giải thch để ...thn chủ hiểu ...
Số 20... l năm 20 tuổi.... 471 đụng....... tiền hung!
Số 12... l năm nay.......... 471 t.......... hậu kiết!
Tm lại, năm nay 471... hn lắm!!!
Ngoi ra, con số 471 cn... Ẩn Tng con số 9!
Đi tm con 9 Ẩn Tng:
471 => (4)(7)(1) =>(3+1)(4+3)(1) =>>> 31431
Sch Tứ Qui Thần Sầu chỉ ra: 31431 => c 2 cặp =>>> 314 v 431
Từ 314 v 431... ta được:
2 số 3
2 số 4
2 số 1
Ba số 341 l số chứa ẩn tng
3 4 1 <c>  3... 1
              v 4... 1...
Cộng lại : 3+1+4+1=>>=>>=> được số 9.... hehehe... 9 nt chẵn chi !!!
Nếu thm 1 số 0 v dy số 3... 1 =>  301   
Nếu thm 2 số 0 v dy số 4... 1 =>  4100  (hết hồn chưa n...h h)
Số 341... "chứa ẩn tng"... như sau  => số 3... l Tr Tam
                                                            số 4.... l Rượu Tứ
                                                            số 1... l Quới Nhơn...
Tm lại: Năm nay 471... hn hết biết... v c ăn nhậu ch chn t le v... v v...
... đều c Quới Nhơn... cng lưng thổi t-v... v h h ... lo dm! Hehehe....

Cốc


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc341