Chuyện Lặt Vặt

 

 Bng Vụ Của Người Lớn

Chuyện LẶT VẶT   -   Cốc Chủ
 
 

Con nt m chơi bng vụđ đnh?!

     Người lớn cũng ham chơi bng vụ...rất bền, vậy m.
     .=>>>vậy m, chỉ ni chuyện Bng Vụ Con nt, thhơi bị thiếu rồi đa.
     Thi th ni quọt quẹt vi cucho c chuyện ni, để c trớnviết bi!
     Bng Vụ người lớn c hnh th hao hao hột x ngầu, nhưng di hơn v c 2 chưn.
Hột X Ngầu c hnh tứ diện đều, mu trắng v c 6 mặt vungcũng đều.
Su mặt hột x ngầu đều c chấm lỏm, mang tn (mặt) nhứt nh sa tứ ngủ lục
Bng Vụ cũng c 6 mặtnhứt nh sa tứ ngũ lục, nhưng l hnh khối lục gic, mu đen, hai đầu c th ra hai ci chưncụt ngũn!
Nhưng mkhi bng vụ hnh sự, n chỉ xi 1 gi m thi
Do đ ng b xưacoi n như con quỉ 1 giđi c tọt(~/)o/)~///)
Rồido vậy, n tọt riết.+>>>$$$<><>$$$=>>>oooai cũng banh cng
(bởi n l con quỉ 1 gi)nn Bng Vụ di hnhnhư ma, bởi n đi m thầm trong ci chn kiểu, cho nn chưa ai thấy tướng đi 1 gi của n, nnhỏng tả được(?!)
Cũng bởi bng vụ chạymnh n trong đ, hỏng ai thấy n chạy v chỉ nghe n t!
N chạy tới khi hết trớn th ngả vụ v n pht ra tiếng ku lc cc để người chơi, gọi l Tay Em ngồi vắt c nghe, rồi đặt tiền, đ lnạp mạng cho chằn!
Chơi Bng Vụ l chơi như vậy đ
Nghĩa l lng tai để nghe bng vụ ng đểđon gi đon non (?!) rồi đặt tiền
Bng Vụ c 2 ci chưn, đ l ci cy cốtthọt qua giữa cho l ở 2 đầu.
Khc l nầy di 5 ly nầy gọi l Chưn Vụ
Ci Chưn Vụtrời gầm nầy, n c thể cho gia chủ ăn tiền ngập mặt
Hoặc n phản, th ci chưn mặc dịch nầy, n đ cho gia chủ dở sống dở chết  
Do Ci Chưn quan trọng như vậy, cho nn
Lảo Tư Chua - dn B Điểm chnh cống b lan trọc muốn hốt sng thin hạ, nn lảo phải ln Long Khnh cầu thầy, để thầy lm (ci) bng vụ cho ring mnh
Lảo Tư Chua khoe (kn) rằng, ci ChưnVụ của lảo được ng thầy Gồngthập bt nin đại lảo, cưa ratừ xương ống quyển của người chết(?!)<<<<???>>>rồi
>>> ếm x ba, phun ngải tam ninrồi thầy rị mọ, cưa ra, mi nhỏ lại m thnh.
i ch ch???...x))))))xxxxnghe mớn hồn chưa nb tm?!
Lảo Tư Chua phải ăn chay 3 ngy, rồi b mật, bỏ nh ln Lộc Ninh Hớn Qun hay ni B R b thng g đăn dầm nằm dề ở nh thầy một thng rng
Rồi sau đ, lảo ta rồi lặng lẻ cầm về 2 ci bng vụ mới co xn
Lại được thầy tặng thm 4 ci chưn, để thay như thay bnh xe(?!?)
Thn vụ được lm từ bnh acquy xe hơi, nncất đu cũng được
Cn ring Chưn Vụphải cất trn trang thờ(>>> ,,,?>?>?...,,,)v chưn nầy lm từ xương ống quyển, của c githnh tinh(??!!^^^^^) M ơi, thấy gh qu nha
Lảo Tư ni rằng, chỉ c lảo mới c bủ-bấu v bng vụ nầyngải nghệ đầy mnh!
L bởi:
Khi vụ ng, v n c php, nn n kux gạt người chơi.Th dụ:
Khi vụ ng, n kulục lục lục l n ni n ng mặt lục(su nt)
Tay Em nghe lục đặt cửa lục, khi dở chn, n ra Mặt Nhứtth hốt bạc n
Cn bng vụ chợ, loại cỏn, n ku...nhứt nhứt nhứt(l n t xuống)n phơi mặt nhứt ln trnth cha cũng la, hong thin hậu thổ g cũngtanh banh
ẹVụ m kunhứt ra nhứt, nhị ra nh, lục ra 6thhehehe$$$>>>ooo
khửa khửa khửa=>>>th
Th Chủ Ci, chỉ cn nước xch bị bngđi ăn my chtới nơi rồi
Bởi vậy, nncho nn, lảo Tư Chua nh ta, hỏng ngại đường xa thn gihỏng kể.
Lảo ta phải đi cầu thầy để c Bng Vụb chấy thượng đẳng trong tay, mới đặng.
(Một llảo ta tnh trước)
.Lc Lảo đương thờith
Khi Vụ Ngả, n kulục lục lục
Dn chơi, tay em, nghe lục p nhau đặt tiền cửa lục
Nhưng khi dở chn, vụ hiện Mặt Tứ, thế l ch ci Hốt Sngdể như bởn.
(Hai llảo sợnhư vầy n)
Cn khi hết thờibng vụ n phảnnhư vầy:
Vụ ku tiếng no, th n ra y như vậyth hu hu
Lc đ, thchỉ cn nước bn nh trốn nợ, bỏ xứ đi lunb tm ơi!!!
Nhưng m
Đối với Tư Chua, khi bị vụ phản, lảo Tư Chuahỏng lo, v셓cũng c cch trị(?)
Khi bng vụ phảnhả???...++=>>>
(Ba llảo ta cũng tnh trước lun)
Khi n phản, th Lảo ta cũng c,,,Cch Trị,,,=>>>dể ẹt h, như vầy:
Bằng cchChủ Ci lm bộ gải lổ mủi hay g m, để cạo cht x mồ hithoa v mặt vụth n sẻku một đng, rồi ngmột nẻo
Thế th lảo cũngvt sngchứ chạy đu cho khỏi lảo Tư ta
Lảo Tư Chua tự tin thấy ớn lun
Cn nếu, thoa mồ hi rồi, m vụ vẩn ni rỏ khi ng, thcũng, hỏng lo nhiều!!!
Chiu cuối cng l nhch cẳng vụ, nghĩa l m thầm, đừng lm lộ liểu cho tay em biếtL lảo bấm cho chưn vụdi thm hay ngắn lại
Chưn vụ di ngắnthất thường, lảo cũngx gạt được người đặt tiền l Tay Em
V nếu nếu
Nếu v nếuhỏng x gạt được ai nửa, th>>>???...th sao đychời?
Lảo Tư Chua, tỏ rac thần thng 72 php tề thinhỏng ai dm b<X>
Sau cng, lảo Tư ta cn một chiu chtđể dựng cơ đồ(?!$$$>>ooo<<)
Chiu nầy quả lquỉ khốc thần sầu, giang hồ biết đượckhc rống tại chổ lun!!!
Lảo ta ni Khổng Minh, cũngb tay bi sư phụ, l lưởi ht h, dng mất.(?!)
>>>Muốn biết Khổng Minh chạy tt, th phải kể từ từ, c thủ c vỉ như vầy:
                                                   oOo
Khi lảo Tư Chua xch tụng (đựng tiền) ra đi, th phải c hai ba thằng đi theo ph t.
Quan trọng v lưu thằng nhỏ chuyện mn xếp tiền tại sng bng vụ, lưu n đi.
Tiền đặt bng vụ để trn miếng vải c chia vungnhư bn cờ tướng.
Trn miếng vải trắng đ c kẻ hng, chia 6 . Đ l 6 cửanhứt nh sa tứ ngủ lục.
Tiền chơi bng vụ, lun lun được xếp lm 2, rồi xếp lm tư
Tiền giấy phải vuốt cho thẳng cạnh, cn gốc tờ tiền cũng phải thẳng đon lun, để khi chơi c thể bẻ gốc rỏ rngcho khỏi lẩn lộn, dể sanh ra cải cọhỏng nn
Kể sơ một lần bongđể thấy l do tiền phải xếp v ci mnh lới của Chủ Ci:
Khi Chủ Ci cầm bng vụ, bong (bong o) trong dỉa rồi p chn ln
Th cả mười mấy người chơi (tay em)đều nn khe, lc nầy khng gian im ắng như chốn khng người, lc nầy chỉ cn nghe tiếng bng vụ chạy re re dưới chn kiểu p
Tất cả phải lng lổ tai, dng hết thần cng lực để nghe tiếng vụ ng trn dỉa kiểu.
V l đồ kiểu nn tiếng ku của bng vụ ng nghe trong vắt, rất rỏ, ai nghe tiếng ku no, th m thầm đặt tiền v cửa đnghe lục đặt cửa lục, tứ đặt cửa tứ
Khi đặt tiền xong, thhai tay m đầu gối, hồi hộp ngồi chờ Chủ Ci dở chn
Tiền giấy đặt cửa như vầy(tiền xếp v vuốt thẳng gốc, lng o)
Th dụ: Bỏ tờ 5 đồng xếp tư nằm ngay (hng kẻ) ngả tư trn miếng vải:
Một đầu tiền xếp, dnh v nhứt, đầu kia dnh v cửa Tứ, rồi xếp (bẻ) gốc tiền một miếng bự cho vảnh ln, để gc bẻ đhướng qua cửa sa rồi ni:
-         (tui đặt)Chnh nhứt, Huề sa, Vuốt tứ
của cu trn l Đặt tiền v Cửa Nhứt, nhưng m huề Cửa Sa (3), rồi cnleo qua để vuốt lun Cửa Tứ( l vụ ra tứ, tui cũng ăn lun).
Nếu tay em đ, hỏng ni tiếng no, nhưng ai cũng biết thằng đ đặt cửa như n ni.
Ai đặt kiểu thủ- bủ nầy, nếu trng th ăn khng nhiềuv đặt 1 lần 3 cửa.
Nếu ai nghe rỏ vụ ng (im re, dấu, hỏng ni) th đặt tiền một cửa chnh như chnh nhứt hay chnh ngủ hay lụcg đ.
Đặt chnh vậy, th khi ăn, l ăn 1 ăn 4 hay 5 hay 6 g đqun tuốt luốt rồi.
Tiền đặt chnh th để tiền ở trung tm, hỏng dnh v gốc no
Khi đặt tiền, tay em đặt tm lum, tờ tiền nầy nằm chồng ln tờ kia, tiền nằm lềnh khnh lủ khủth người phm chỉ cn nước khc rống chớ lm sao, biết được ai ăn cửa no, thua cửa nođể ăn, để chung hay huề tiền?!
Khi chủ ci ni Dở Chn(v khng ai đặt tụ nửa)
Lc nầy, Chủ Ci dở ci chn ra khỏi ci dỉa, lảo coi mặt bng vụ, rồi dm v đống tiền đặt ở su rồi cứ thế m ăn, m chung hay huề tiền th trả lại
Lc nầyvẩn im ru b r, ai ăn, cất tiền v ti, ai thua=>>>$$$...mc ti ra
N nthằng nhỏ đ ni trn kia n
Lc nầy thằng nhỏ xếp tiền, cầm một cọc tiền trong tay, vừa chung tiền vừa ăn tiền hay trả lại tiền huềcứ thế thếkhi nghe lịnh của Chủ Ci Tư Chua
Trong khi Chủ Ci bong để chơi bn kế tiếp, thằngng cố nhỏ đlanh tay lẹ mắt lặng lẻ lo chuyện của mnh(v được dặn d kỷ lưởng trước rồi)
Thằng nhỏ trời ơi nầyliền lấy giấy lớn của tiền ănnht nhẹ v ti sau của thầy ph thủy Tư Chuam hỏng ai thấyhehehemnh lới dử tợn chưa n
Bốn l(lun lun tnh ton như vậy)
Khi thấykh ăn thin hạ nửa, lảo Chủ Ci ni:
-         Bong cy cuối, c nhiu tui chơi hết, ăn thua cũng về
Phải ni vậy, của Chủ Ci muốn nghỉ chơi, Tay Emc thua cũng hết đi gở
Sau cng, lảo Tư Chuathua hết ro đống tiền (giấy nhỏ) kẹp dưới cẳng
Tay Em thấy Chủ Ci thua sạch tinhư mnh, nn rất hi lng đứng dậy!!!
Nhưng ai c biết rằng&&{<O>}&&(dịch ẩu ltui viết bi  tui biết, ẹ).
      -   Tiền thua l tiền lẻ đ nhaỐi nhầm nh g ba ci lẻ tẻ đ chớ?!
Cn tiền lớn, lảo ta cất ở ti sau, đ l tiền lảo ănmuốn vt sng thin hạ
H hCờ gian bạc lậnm lỵ
Ai cũng cho Tư Chua l ngườicỏi trn, ăn trn đầu thin hạ khng h.
Ăn uống như vậy, thấyđ-đu thiệt nhen
Trn đờic ai đượcci diểm phc như vậy hong???
Ai biết chuyện, thấy vậycũng pht ham lun
Thế mci cimc c cim ci
Hỏng lu sau/)a/)b/)c/)d/)e/)fghijk>>>
B gi Tư Chua, chửi thằng con cờ bạc om sm...<x>th mới đổ bể tm lum
>>>>$$$>>>>y da datrời hởi
>>>bốn thin nọc trầu, hai dy ruộng bưng v bầy tru ni 8 conlần lượt bỏ chuồng, đi chu du thin hạhỏng chịu về(khửakhửakhửa)
V lc nầynhư vậyl l
.Lảo ngthần sầu Tư Chua m Bng Vụ quỉ khốc+>>>
Cũng lật đật từ bỏ 6 cửa bng vụ, để bước vcửa thứ 8
      Cửa thứ 8 l cửa bt($$$>>>ooooo)
(v đ cũng l cửa tử><?>?>.Oooooo)
???...Giờ thứ 25
Lảo ta bước v cửa btthằng bần, rồin
<>O<>như vầy$$$>>>oooth xong đời c-lụ!!!
Thiệt l b taychấm chấm(?!)
Vi hng b lp, để Độc Giả coi chơi, đở buồn


                                   
Chng Hiu 374 

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc341