Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

 

 

 

    Cho Lng       

Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

Đm đm, ở hai đầu sam Trung Đội của Đại Đội 36 v ĐĐ 37 rực sng nh đn cầy, rực sng trong bng đm, rực sng lung linh nơi nh sng điện hai đầu sam khng rọi tới ci chỗ đn cầy đ, b con anh em chm xm lng giềng của 2 Ấp 36 v Ấp 37 tới lui nhộn nhịp ồn o, đ l ci chợ cho lng đm của An Lộc Thn ( c 7 Ấp : Ấp 31 tới Ấp 37 ) chợ cho lng nầy thuộc 2 ấp : Ấp 36 v Ấp 37 . Ấp 37 l Ấp xa nhứt của thn 3(Trưởng Thn l Anh Ba Trần Lo Gia ) nghỉa l xa mặt trời, nn hơi bị lạnh go, nn tc tai di thn đen hu cho ấm mỏ c !!!
Bạn hng bạn hụ bn cho, cũng cả chục gnh, mc cho bn khng ngơi tay Bỗng đu, c tiếng ni :
     - Sao, đi bụng chưa, đi ăn cho lng, mầy ?
     - Bn mắc qu, gấp đi gi ban ngy, m t cho nhỏ qu, c cht chu !
     - Cht xu kệ mẹ n, ai biểu mầy trả tiền, m rn, cu con ?
     - Trời ăn quịt mậy ?!
     - Hỏng quịt, tao ăn, tao ghi sổ nợ !
     - Lm sao trả ?
     - Thằng ngu, tới thng lảnh lương, trả
Tui nằm nghe hai thằng, ng nội 374 ni với ta non 373, rồi c tiếng ni của thằng 36 nữa, tụi 36 l bồ to ch cốt của 37 v hai Ấp cch nhau chỉ l hng dy kẻm thưa rỉnh !
Một thằng 36, l đầu, hỏi tui ( tui 37 ):
     - Mầy lm cc kh g đ ?
     - Nằm ht thuốc !
     - Ra đy, tao c ci nầy, hay lắm .
Nghe xong tui bật dậy, rời Hốc B T, theo n .
     - Mầy ăn cho chưa?
     - Ăn rồi, hm qua, mắc qu, giờ tao nhịn đi qua đm, cho xong !
     - Mắc cũng ăn, đừng lo !
     - Tao ăn, mầy trả tiền, hẻ, vậy cho tao cm ơn trước, để tao tỏ ra lịch sự, cht đỉnh !
     - Con cầy tao, tao, mầy, ăn xong, ghi sổ, coi như xong, xong ngay !
     - Hỏng hiểu
     - N con, đổi o, đổi nn nhựa
Tui tnh thiệt, ngạc nhin, hỏng biết
     - Sao c ???
     - Thằng ngu qu, n, o mầy tn Yn, nn mầy số 93 đng hong, tao đổi nn mầy, tao giờ l Ho số 93 xong !
     - Chi vậy ta ???
     - Trời, mầy ngu thiệt tnh, n ng ngoại, tao với mầy ra ăn cho ghi sổ, b cố kia ghi tn tao l Ho 93, tới thng
lảnh lương, bả chận sổ lương, để trừ tiền, bả đục trời, tm sao ra thằng Ho m c số 93 ở ĐĐ 36, hiểu chưa con, thằng ngu qu ?!
     - Hiểu hiểu hiểu h h h
Thế l mấy ngi Khổng Minh thay nhau thay o, đổi nn từa lưa, ghi sổ t lả Ni nghe xm, nổ cho dữ, chớ thật ra, muốn mấy b bn cho đồng cho ghi sổ, phải ăn cho thường xuyn lin tục, trả tiền liền cho ngon, bả biết mặt mới cho ghi sổ chớ, muốn vậy phải bỏ tiền ra cho mấy bả cứa họng cả thng trời, với ci gi cho mắc gấp đi ban ngy, chớ giỡn chơi m được ?
Ăn quen chồn đn mắc bẫy, mới ghi c hai t, tới t chứ 3 th, b bn cho thắc mắc :
     - Ủa ủa Mầy l thằng Yn 93 m, sao giờ đội nn nhựa số 50 vậy trời ?!
Thằng Ho ĐĐ 36, lanh tr, đang ăn, chưa kịp nuốt, cứu bồ liền :
     - Ụa ụa mầy đội lộn nn của tao rồi...

Tức th, b bn cho thuyết php một dy, nghe ế cm cum ::

     - N, tao bn cho lng lu đời rồi nhe, by ni tao khờ chắc, n, nghe cho r đy: Tao đọc danh- dch, danh- dch tn từng thằng tụi by với số nn, n: Thằng Bnh số 44, thằng Yn 93,Thằng Ho 50, nhưng thằng Ho ở 36 chớ hỏng phải ở 37 nheeeen !!! Sẵn đy, tao ni lun, thằng Ho 36 n: tao biết mầy "rnh chụp phnh", dm tướng tinh mầy, tao đon, về gi, mầy l thằng Gi Trời Gầm, nhậu nhẹt, chơi bời t lả hng binh! Tao cho by hay, ci tr đổi o, thay nn, xưa rồi Diễm, bỏ đi Tm, Huynh Trưởng tụi by, bi vẽ cho đn em chớ g ?! (???) Kh nuốt lắm nhe(??!!) Tẩy của tụi by, tao bỏ ti đy n, coi hong ?? (?!)

     - D d d

     - Tao lắc sơ sịa ci đầu tao, by c nghe "sạn ku lắc cắc "trong đầu của tao hn?! Cục sạn nầy tao đập v mỏ tụi by, th ci mỏ tụi ba trợn, như mầy, n ph một khc!!! Bở ?

     - D

     - Tao thi rớt T Ti chớ hỏng phải hỏng c, đu nghen (?!) Mấy ci tr ma lanh, tao l nữ sư phụ, nhe!!

     - D d bi sư phụ d d

     - Giỡn mặt hả ?

     - Hỏng dm thi đi tụi by

B bn cho ni di di, ta lia, tụi tui đi m bả hỏng hay, một đm tiu nghĩu rt lui, mất ht trong bng đm bao qut phủ trm hng bả đậu !!!

Từ đ, tới ngy ra trường, tụi tui "n" cho lng đm, v cũng khng thấy b gi giết giặc ấy lần thứ hai !

Giờ nghĩ lại, nhột qu ! Quịt 2 t của b khc, trong khi trả gấp đi gần 20 t của b nầy !

cha cha tui quịt m vẫn bị lỗ, n trời !!!                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341