Chịu Hết Xiết    (Bc Ba Phi) 

 

 

ng  Su Thạch Hn l vua bắt rắn , chơi gồng, luyện ngải, vua ba lỗ ban rồi tới nui con nt, lại cn yếm bi ln đồng t lả v.v
Tm lại trn đời ny ci g Thầy Su cũng chơi lng te được ro !
 Người ta cn ni, thầy d hay cch mấy, cũng đừng nn lm hết, phải cữ bớt cht t ci g để hậu thn, thầy Su đổ quạu ni : -     Bịnh g cữ ?  (?!)
 Thầy Su nghề ngng đ dữ dằn vậy rồi, thế m, người ta cn đồn rm trời l ổng cũng hay khoe khoang l ổng cũng đon được tất cả cc mộng chim bao của người đời (?!) V rồi, kẻ nhiều chuyện cn ni như vầy nữa :
Thầy Su Hn đon mộng như thần, đon m hổng lấy tiền, nghĩa l thầy đon cha , mặt d hổng lấy tiền, nhưng hổng c ma no tới nhờ Thầy Su nh ta đon dm mộng hết ro !!! Với ci điệu ế nhệ lu di nầy, chắc c, ti đon mộng thần sầu của thầy, chắc sẻ bị chột từ từ rồi đa ?! Thiệt l bực ci mnh !
Đ lu, hỏng ai ku thầy đi mần đm nn thầy đm ra bị ế ! Bởi lẽ đ
Thầy Su Hn quởn di di, ăn no rồi nằm, nằm đ rồi ngồi, ngồi miết, hỏng lm g, ở khng muốn bịnh lun !!!
Một bửa nọ, Ba Phi ni dc riết, cũng rảnh, bn nhớ tới lời đồn Thầy Su c ti đon như Quỉ Cốc Tin Sinh, Ba Phi sanh nghi ti nghệ thần sầu của lảo Hn, rồi bn nghỉ cch v Ba Phi mạnh dạn tới nhờ Thầy Hn đon dm ci mộng kỳ đời tối qua, chớ kỳ thực l hỏng tin ti của lo Hn đ đa !!!
ng Su Hn đang nằm tn ten trn vng bố trong nh, đang lấy tay kỳ - hồm trong kẹt nch, lu lu lấy hai ngn tay miếc cục hồm đen hu dẹp lp, rồi vo trn  lớn cở hột tiu, ng Hn liền bng cục hồm đ cho bay v mi l nghe ci cốp ! Đ thiệt !!! Cục hồm nhỏ hếu vậy m ( với lực bng mạnh cở Hạng Vỏ, ẩn tiềm trong bụng kẻ c ba Gồng thuộc loại lu năm )
 .Cục hồm đ, n lm mi l lủng một lổ, bự cỡ ci t (?!) . Cục hồm cn trớn,  bay trng gốc dừa, dội lại xẹt xo qua mặt Ba Phi nghe ci xo lm Bc Ba muốn bật ngữa ! Bc tưởng ai chơi c nh bắn ln ! Ba Phi đang đi bộ ngoi đường, vội xuống tấn, ngồi chờ, rồi bn la hoảng om sm
 - người anh em no đ, Ba Phi đy m sao bắn ???
Nghe tiếng la chi li, Su Hn đang nằm vng, nhỏm dậy ni liền :
- Con g ku như heo vậy c ?!!
- Trời ! Tui đy m anh Su X nữa l nt go rồi! Sao anh lại bắn tui ?
- Ủa Ba Phi đ he? Mầy la m tao tưởng con g ku , sao mầy ht giống heo ni vậy chớ ??!! M mầy đi đu đy ?
- Tui rảnh, tới đy chơi, sẵn dịp ng nhắc con g ku giống heo tui mới nhớ, l hồi hm, tui nằm chim bao, tui thấy heo ku, lạ thiệt nhen, n cứ ku hoi h vậy anh Su đon thử  xem heo ku   đ l điềm g n ?
-  Ch ch heo ku  ??? Sao con heo m sao, n lại ku  vậy c ?!
- Thầy đon mộng bị b rị rồi nhe he he he Bc Ba Phi khoi ch
- Tao m b ? Hỏng dm b đu
- Hỏng b, chớ tại sao, heo n ku  , m ng đon hỏng nổi ? H h h !
-.......Rồi, tao đon ra rồi Ngy  mai ch Ba mầy sẻ c lộc ăn đ nghen !
- C ăn ? Ăn g trời ? Thiệt hn đ ??... Ba Phi ngạc nhin qu x !
- Tao c l, ch mầy cứ về nh đợi , ắt biết ...đng sai !!!
   Hm sau , Ba Phi đến :
- Cng nhận anh đon ... c ăn hay thiệt . Nhưng hồi hm ny, tui lại thấy  chnh  con  heo  đ, n ku nữa ... mới chết tui chớ ! Sao n ku nữa vậy c ??!!
-   Ạ ...Ạ Heo ku nữa hả ? Vậy ngy hm nay ch mầy lại c lộc ăn nữa rồi... !!! Tao c l mầy... sẻ c ăn nữa đ !!!
Bc Ba Phi ngồi ... ni dc một lc rồi về, trong bụng cn nghi nghi ... ci ti đon mộng thần sầu của ng Su Hn ( nếu cn nghi nghi l lầm to nhe ) , bởi vậy ... sng hm sau, mới tờ mờ sng, Ba Phi lại tới , lc ng Su cn trm mền ngy o  o  trn chng tre, Ba Phi đập cửa ku giật ngược :
-  Dậy ! Dậy ! ... Tỉnh - dậy - bớ - La - Thnh !!! ( ?!)
-  C chuyện g gấp, m tới nh tao sớm vậy, ch Ba n  ?
-  Tui lại thấy con heo mắc dịch đ, n ku nữa Anh Su ơi ! Khổ qu !?
-  Thiệt hay giỡn vậy mậy Ba Phi ?
- Đ l tui ni thiệt, by giờ ng tnh sao đy, hả ? Đ hai lần ng ni trng, by giờ lần ba, hổng lẽ ng ni sai? ( l lm kh ng Su chơi) .
- Ứ  ... Hự ... !!!  Kh lắm đy ch Ba n ơi .... Con heo mắc toi ny đi miết hả ta th mầy sẻ ... chết cha mầy đ, nghe heo !!!  He he he ...
- Giờ tui hỏi gắt củ kiệu : Hỏng lẻ ng chịu thua con heo trời ơi ny ?
- Giờ vầy Tao đon trng hai lần rồi he ? Con heo lại ku lần thứ ba phải hng ? Vậy th, n Ba Phi, nội trong ngy nay, ch mầy ... chắc chắn sẻ bị đn !!! Tao khng ni dc đu nghe ! Đ hai lần tao ni linh rồi, mầy liệu m tnh nghe chưa . Thi về đi n n , mầy cũng phải coi chừng bị ... ci nạn g đ cũng nn !!! ( i ch ...)
Ba Phi hoảng kinh hồn va, nghỉ bụng, ổng ni trng hai lần rồi, lần ny chắc trng nữa qu ! Mnh ... ni dc để ph ổng , sao ổng ni trng vậy c ?!
 Thiệt l bo hại, Ba Phi, suốt ngy hm đ hỏng dm đi đu , cứ  lng vng trong nh, ruột rối như tơ ... đến chiều tối, Bc Ba Phi ...lại nh mắc ỉa qu, đi ra ngoi đồng xa để ỉa, th sợ bị ... nạn như Thầy Hn đon, bn lết tới vch nh, vạch vch l ỉa đại ...cho chắc c ... !!! He he he ...Thiệt l trời ơi đất hởi !
 Vợ Bc Ba Phi đi bn ngoi, chợt nghe mi thi ...trong nh, bn ng do dc, chợt thấy cục phn ...ỉa sn st vch, tưởng con ch con  ỉa bậy, bn lấy cy so tọt v đại vch, để đuổi con ch, đầu cy so c đng cy đinh, cy đinh mắc toi đ, n xỉa trng mng Bc Ba Phi ... ẹ ...lm ci mng tt một đường di, Ba Phi đau ... muốn thấy ng cố lun !!! Nhưng ngậm miệng hỏng dm la ...
Ba Phi xm hồn, mất va, nghĩ  Lảo Su Hn đon mộng như thần !!!
        Sng hm sau, Ba Phi m đt đau, liền m tới nh ng Su lc trời cn sớm, Su Hn dm ra thấy vậy, ổng bn hoảng hồn kinh ... than trời như bọng :
-       Thi thấy mẹ rồi ... thằng quỉ mắc dịch tới thăm nửa ka ! Nếu n chơi c, n thấy mộng nữa, n hỏi ... th đon ci g đy trời ? Thiệt khổ qu đi, khổ ơi l khổ ... ci thằng quỉ dật nầy !!! M ka
ng Hn hết hồn :
  -   Ủa ủa ?  Sao n lại đi c vẹo vậy c, n bị g vậy ta ?!
-  ng Thầy Su  ơi ! Ba Phi ny tới ... bi ng đy nha !!!
-   Sao bi tao ? Ờ ờ ... M mầy trng ...tai nạn hả ?
-   N đ ... hu hu hu ...ng đon như thần n ....hu hu !!!
-  Tao đon m sai sao chớ ??!! ( Thầy Su Hn bất chợt ... ln mặt thấy r lun ! )
-  Tui bị tai nạn n, tui bịăn  một cy qu mạng  ng ơing giảng giải tui nghe coi, tại sao ng đon trng thấy gh qu ...sao giỏi vậy chớ !?
- Kh khiếc g ! Heo ku ba lần, n, lần đầu ku : Th cho ăn , ăn rồi  ku nữa, phải cho ăn thm, ăn thm, cn ku, th chỉ cn nước bị đn thi !!!
- Đ l chuyện con heo ... cn tui ???
- He he he ... Cn mầy, tao ni, bị đn l bị đn  ... hỏng sai nha !!! ( ?!)
-  Đng qu ể n ... huhuhu ! Bởi hai lần trước ng đon c ăn l trng, v c hai thằng bạn rủ đi nhậu, rồi cũng bởi ng đon trng phc, nn lần thứ  ba, ng ni tui ...bị đn, tui đm hong , cứ ở nh, ai d . m n , tui ni ... dc để ph  ng chơi,  chớ tui c nằm mộng nằm mị khỉ kh g đu  !!! He he he ... Vậy ng ni cho tui nghe thử, tui ni dc, tại sao ng đon trng n ? H h ...
- He he he ... Mầy...ni dc, th tao cũng đon ... m lun ! H h ...
- Trời !!! Hu hu ...
-  Cơ khổ ... chớ tao c biết con cc kh g cho cam !!! He he he ... Mầy ni dc riết, tao chịu ... hỏng thấu, thấy vậy, tao cũng đon .. dc lun đ thi ... hehehe ... Chết mầy chưa ??? ... Giờ chịu thấu hn mậy ?
-  Trời ơi l trời !!! Tui chịu muốn hỏng thấu lun !!!
-   ??!!
-  Mng đt tui giờ sưng  t l  , ng tnh sao đy ?
-  Qa dể , lấy thuốc của tao  thoa  v sơ sơ  l hết  , trầy da đất , nhầm nh g mậy ? Thuốc Thầy Su chế ra th ... phải biết nhe .. he he ... mầy chờ cht ...
  ng  Su v nh lấy thuốc , cn một mnh, Ba Phi bn trịch quần coi lại ci mng  : n tt một đường  di thấy thương  ( ? ) - Bả chọt mạnh tay qu ể ...tt bt như vầy m lo Hn ni  trầy da đất, da tru chắc ? Huhuhu ...
 Gần một tiếng đồng hồ tri qua , Ba Phi chỉ nghe tiếng lụp cụp trong buồng , thỉnh thoảng  nghe tiếng ng Su  tằng hắng , c khi cn ho khc khắc , c tiếng khạc  đờm rồi lại   phun phn  phẹt  nghe thấy ớn  ! Ba Phi nng ruột ku lớn  :
- Sao lu qu vậy ng  ? Bưng hết ra đy, tui pha chế phụ cho , ở trong đ tối hu lm sao thấy đường , ở trỏng m u, ng pha lộn thuốc , tui uống v, tui chết ... l hỏng nn thuốc nhen  ... ng  tnh dấu nghề hả ?
-  ??!! Dấu ng nội tao ! Uả ủa cn miếng da voi của tao đu  rồi trời  ? Rồi cặp nanh  heo rừng nữa , sao mất lung  tung  vậy  c ???
-   ng  đem hết ra đy  coi !
  ng  Su bưng một  đống  đồ nghề ra để dưới đất  : c một ci nanh  nhỏ xu  cở tri ớt hiểm  m ng Su  cho l nanh của con ch ngao ( ? ) , hai  sọ khỉ củ mm , một mớ xương lụn vụn  ổng lại cho  l xương cọp , một mớ củ ngải kh queo  , một bọc l kh đen x cộng thm vi sợi dy mu  ( dy c tha ) .đ l những đồ nghề  chuyn nghiệp  từng nui sống ng bao nhiu năm
-  Ch my biết hết những thứ ny hng ? Cho ch my hay, mỗi thứ ny  l mỗi trận chiến c liệt, mới c được đ, chớ hỏng bở đu . Nếu khng phải l tao, th đừng hng c được những thứ qu ny ... ( ??!!) ( nổ đy nhe )
-   Nhưng m trị cho tui, ng đu  cần những thứ đ chớ ?
-   Sao lại khng ? Vết thương ch mầy, coi chừng bị trng ngy nhm thần th nguy lắm nghen, chết ngắc ...l ci chắc !!!
-  L sao ?
-  L nếu vết thương mầy bị trng ngy nhm thần n sẻ lở tầy huầy, tao hết thuốc chữa lun ! Mầy m chết ... l tao b tay ... ( ?!)
Nghe vậy Ba Phi xanh mặt .
-  Tui bị bả chọt ngy hm qua , ng coi c bị nhm thần hn  ?  Nghe ng ni, tui ngn qu !
-  Ngy hm qua hả ?  Để  tao coi n c g hn
ng Su lại trở v buồng  lần nữa . Thiệt l hết sức b mật  ! Ba Phi nng ruột la lng om sm :
 -  ng  lm ci g m b mật qu vậy chớ, c phải thứ ng tm, đ l mấy cuốn lịch Tam Tng Miếu khng ? Đem ra coi tui biết m
-  !?...( Lảo Su Hn im re,  tnh dấu nghề chắc ? ) Ba Phi tiếp :
-  Đồ ma đ m, c g phải dấu chớ ! ng  lại  nh tui , tui cho ng  một đống lun  ! Tui c đủ 60 cuốn , trọn  bộ by giờ ng  coi, tui bị thương nhưng c gặp ngy nhm  thần hong, ci đ ?
-  ??!!...
Nghe Ba Phi ni ,  ng Su chạy vội ra , mừng qunh , ni lun :
- Ch mầy c đủ  bộ  lịch  Tam Tng  Miếu hả ? Vậygiờ  để tao bấm coi .
   Thầy Su Hn xe by tay nh nghề ra, bấm lng vng một hồi, rồi phn  :
-  Coi n e hm trật lất ! Vậy khng cần thuốc bảo bối của tao
-  Rồi vết thương tui lấy g m trị ? Hỏng lẽ ng lấy muối  xt v ?
-  Bậy bậy ! Với mầy, th thầy Su Hn c cch trị ring By giờ mầy về nh lấy muỗng ra cạo lọ nghẹ v đ, phải l lọ nghẹ chảo nghe chưa, sau đ lấy dầu hi chế v quậy sền sệt , lấy tay mc một cục trt v chổ tt, thế l xong . Bảo đảm ba ngy lnh !
-  Trời , thuốc đ dng để thoa v heo thiến . Đồ đ để trị cho heo m !
-  Ay Ay  Trị cho mầy, th tao phải trị bằng thuốc heo cho đng !
-  Sao vậy ?!
-  Tại v  mầy nằm chim bao thấy heo, rồi ci thẹo ghẻ ny cũng do con heo , vậy phải lấy thuốc  heo trị my, th mới đng ci tội ni dc chớ ?!
Ba Phi hơi bị nhột :
-  ݅ ẹ
-  Mầy cng nhận bi thuốc đ, xức v  chỗ thiến con heo ba bữa lnh hn ?
-  Cng nhận đng .
-   Kh , kh
-   Thi tui về .
-   Sao lại về , để tao kể sự tch  mấy  bảo bối ci đ .Hồi tao cn   ở bn xứ của tao , gần dy ni   Đăng Rết  , ở đ c con voi ci Cha, lu lu  n về ph  tanh bnh xm lng,cả lng dọn  đi chổ khc  , lc đ thin hạ n n đi kiếm tao, mầy biết hn, tao nhận lời ngay nhe, hỏng c tao, hỏng xong !!!
-  Rồi sau đ ?
-  Tao phải đi tm thầy .(?!)
-  Uả ?  Chuyện ny ng kể tui nghe mấy lần rồi m dở lắm, ng kể ci khc đi
-  Vậy hả, vậy tao kể chuyện ci nanh cho my nghe, ci nanh mầy đang cầm trong tay đ !
- Ci nanh nầy hả ? Th ng đ kể tại qun b Su Mập, bị mấy thằng nhỏ n  cười qu trời , ng hỏng  nhớ sao ?
-  Sao chuyện no he he he tao cũng kể rồi hết vậy c ?
-     !! ?? 
-  Đu , chuyện no tao chưa kể, thằng Ba mầy nhắc cho tao biết coi ? (?!)
-  Chuyện mấy ci l kh đ, ng hi ở đu, lc hi c bị kiến cắn hn đại khi l vậy
-  Hi l cy bị kiến cắn, c g hay đu m kể chớ ?
-  C : như lc đang hi, c con kiến bự tổ ni, bự cỡ con  mễn  n cắn  n li ng  v hang, trong đ c con kiến cha  lớn  cở con b  ci , n mang cặp cng , di  như hai cy kiếm , ng vội  t  ngửa, tung chạy  khỏi hang, rồi sẵn đ, ng  mang con kiến về nh, ku b x nấu cho, rồi ng ku tui tới nhậu  một bữa  huỷnh cng cua lun  đại khi l vậy
-  Kể vậy, tao thấy tệ qu, hổng hay  cht no .
Bỗng c tiếng vợ Ba  Phi  ku om sm ngoi cổng  :
- C cha Ba Phi ở nh Anh hn,  anh  Su ?
- Uả! B x tui đi đu vậy c ?
ng  Su l đầu  ra, ới một tiếng, vợ Ba Phi bước v nh, thấy Ba Phi ngồi chong  ngc, đang nhe răng cười,  cn lấy tay chỉ chỉ sau mng. Bả giận run:
- Tui hỏi ng, ng gi rồi  chớ  đu phải con nt
-  Ủa ủa chuyện g vậy b ?
-  ng cn hỏi đố tui hả ?
-  Chuyện g vậy thiếm Ba ?
-   BA PHI  ỈA  DẤC !!!
-  Trời trời!!! Sao mầy tệ qu, vậy Ba Phi ???
-   Cũng tại anh hết
-   Ủa ủa Sao tại tao chớ ???  Ờ ờ Hehehe (?!)
-   Ai biểu ng xi tui
    Bc Ba gi giựt mnh nghe ci cốp :
-  y trời !!!???...Thầy Su Hn xi Ba Phi ỉa dất hả ?!
-  He he he Hỏng c nhe
-  Anh xi tui rồi giờ chối hả ???
-  Hehehe
-  Sao Anh xi ...Ba Phi ỉa trong nh vậy trời ? Bc Ba gi ngạc nhin .
-  Tại Ba Phi ni dc, tui chịu hỏng thấu !!!
!?@#$%& ( Bc Ba Gi rủa, rất kh dịch )
-   Chớ thm nghe Ba Phi ni dc riết, thm chịu thấu hong ???
?@2a //+=>><<&~# ?? ?! ( nghĩa l 2 lảo gi mắc dịch )
-   Khụ khụ
-   He he he
                                                            
                                   CHNG HIU 374   

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Ngoc