Tập Truyện BÁC BA PHI

 

 

 

 

    Chó Ngao Thua Tê Giác   

Tập Truyện BÁC BA PHI
 
 

Thằng Tư Rèn đă từng nghe Sáu Đực nói đến con Chó Ngao, đó là loại ”chó lạ” …nhưng mà …lại c̣n nói, nó … “rất lạ”… rồi lạ hoắc luôn !!! (?!)

Tư Rèn thắc mắc, ấm ức trong bụng, v́ cả đời nó, nó chỉ biết Chó Mực, Chó Phèn, Chó Dện, chó Đốm …c̣n con Chó Ngao nó …bít tù lù, chớ hề biết, Sáu Đực nói ông Chín Tiều …không những biết rành, mà c̣n biết rất rơ nữa, nên nó quyết t́m cho ra ngọn nguồn cạnh phé…để nó c̣n… an tâm lo rèn !!!
Tư Rèn tới nhà ông Chín Tiều …làm bộ ḍ la… bằng cách mua than… .
  -   Ông Chín cho tui 1 bao than, loại tốt nhứt hạng nha …
  -   Tao đâu bao giờ bán than xấu cho ai! Bày đặt… cà chớn hả, chết nhen …
          Nghe cái giọng ông Chín, Tư Rèn thấy… hởi ơi :
   -  Tui tính hỏi ông một chuyện, nhưng thấy ông quạu, thôi tui đành… bỏ qua cho êm chuyện… mô phật …(?!)
   -  Tao quạu v́ con chó mới cắn con heo … Mầy muốn hỏi ǵ, cứ hỏi :
  ….Sau đó, Tư Rèn kể cho ông Chín Tiều nghe chuyện của Thầy Hai Hùm và Sáu Đực … nói dóc với nó, mà nó tưởng thiệt !!!
  Nó kể không đầu không đuôi, lộn xộn … v́ ư của nó chỉ chăm bẳm về con Chó Ngao … Ông Chín làm sao hiểu được chuyện ǵ … xảy ra giửa nó và hai cha kia, cho nên, nghe xong, mà ông Chín cứ … rối mù ! 
  Sau cùng nó hỏi :
  -   Bây giờ tui hỏi thiệt ông, cái nanh con Chó Ngao nó quí cỡ nào !?
  -   Nhưng mà con Chó Ngao, tao… tao … ta..o…cái cái …
      Thấy ông Chín… phát ngọng, nó tưởng ông định … giấu cái ǵ, nên hỏi thẳng:
  -   Ông ở bên tàu phải hông, chắc ông biết Tề-Thiên  chớ ??!!
  -   Trời … trời … má ơi … nhưng nó đâu có thật mậy !!!...
Nghe vậy, Tư Rèn … phát giân, hỏi liền :
-  Ông tính “dấu” tui phải hôn, hả ? Nè … chẳng lẽ con ngựa của Tam Tạng cỡi là con ngựa giả ?! Ngựa giả … làm sao cỡi chớ ?
  Quả là kẹt cho ông Chín, nó cứ hỏi kiểu này miết… th́… ông Chín nói đại :
  -   Nhưng con Chó Ngao là phép của Tề Thiên mày ơi !
  Như trúng ư của ḿnh, Tư Rèn khoái chí quá xá :
  -  Đó! đó! Tui “phái“ cái phép đó đó!!! Tề Thiên bứt chỉ mấy cộng lông, thổi nhẹ hoá phép, th́ biến ra cái ǵ cũng được, huống hồ… con chó Ngao? Hể chó là phải có Nanh… mà nanh th́… th́…
  -  Trời !!! &^&^%$#ttt(*&…(má bù trẻ ơi)
  -  Tui … Tui bi giờ, tui muốn biết cái Nanh đó, mà ông ở bên tàu, th́ … quá rành truyện tàu (?!) … Giờ ông nói tui nghe coi…
  -  Ư cha mẹ ơi !!! Tội nghiệp tao mậy Tư !!!
  -  Tui c̣n biết ông là người tốt bụng …nhứt thiên hạ, hỏng lẻ lại xấu bụng với tui ? Nỡ nào ông Chín ..thân thương… hé hé …!?
-   Quỉ thần ơi, hôm nay … rúng ngày ǵ đây trời ??? Ông Chín than :
Cha chả, ông Chín Tiều tự nhiên, bây giờ, bị kẹt cứng … vô góc tủ đứng !!!
Hồi lâu sau… lâu lắm, ông Chín Tiều mới biết rỏ cớ sự …
Nhưng cái Nanh con chó Ngao, sao … sao mà  … ngặc cho ổng quá …
Ông Chín t́m cách giải dây … bằng câu chuyện khác :
  -  Ê Tư, tao dám cá với mầy, nanh con Ngao thua xa … lông ngực con Tê Giác.
  -  Lông ngực con Tê Giác sao lại … mạnh hơn nanh con Ngao ?
  -  Tao bảo đảm, nanh chó Ngao chỉ đeo chơi thôi, c̣n cái Lông Ngực Con Tê Giác có … lợi gấp mấy lần đó nhe Tư Rèn …hehehe !
   -   ..???()()&^%Ooo******///…(hỏng hiểu)
Thấy mặt Tư Rèn … đơ ra, ông Tiều giải thích ..cặn kẽ :
-  Nếu mày có… cái lông đó, bửa nào… kẹt đồ ăn cơm, mầy … ngậm cái lông đó đi … xuống sông, nước sẽ rẽ một đường dài ..ê …ê …  tha hồ bắt cá nghe con ?
   -  Hả !!!??? … Dữ vậy hả trời ?
-  Nè Tư Rèn, tao x́ cái nầy nè, con Tê Giác có Sừng mập ù nù dài cỡ 2 gang tay, láng o, mài Sừng nó, mầy … uống, là trị bá bịnh chớ chẳng chơi (?) .
   -  Ối chà chà … hehehe ..
   -   Mầy có sừng Tê Giác, mầy nhảy ra, làm … thầy thuốc trị bá bịnh… được nhen, kiếm bộn tiền con ơi !?
   -   Trời !!! Ngon lành quá !!! Nhưng mà nó …
   -   Bắt con Tê Giác…cũng dễ, quá dễ …
   -   Giỡn ông ?
Ông Tiều đi vội vô nhà, lấy ra cây “chĩa một” (răng)
   -   Trời ơi ! Đang nói chuyện, sao ông … bỏ đi chĩa cá ?
   -     ..?..???...!!!...Chĩa hồi nào ???
   -   Tui tính hỏi ông, ḿnh bắt Tê Giác… bằng cách nào cho gọn …(?!)
   -   Gỉ ỉ ỉ …?%$?><???...
   -   Chỉ cho tui biết đi, rồi ông đi đâu th́ đi …
   -   Th́ đây !! Gặp được nó, mầy ôm chĩa này … nhảy lên lưng …
   -   Hả ?? Trời đất ơi !
   -   Kêu trời cái ǵ ? Mầy thấy cách bắt rồi mà Tư  ?
   -   Tui làm ǵ thấy ???
   -   Sạo mầy ! Mầy thấy rồi mà c̣n tính … dấu tao sao Tư  ?
   -   Tui thề là chớ hề thấy mà …
   -   Thôi được, tao chỉ cách nầy … là mày hiểu liền hà, dễ ẹt !
   -   Rất cám ơn, cám ơn ...
-   Bắt tê giác giống y như…bắt sấu vậy…
-  …?!?!...
-  …cách bắt giống y chang cách mà mày kể chuyện … tao Bắt Sấu… cho cha Ba Phi nghe đó…hiểu hôn ?!
    -   He he he … ông kể lại coi giống … tui kể hôn … é é …
  - … gặp nó, khều gị cho té, thúc ké hai cẳng trước, nhảy lên lưng, lấy cây chĩa một răng … tọt vô đít nó ... là nó rướn tà tà về nhà,  khỏi khiêng cho mệt gà …
    -   Kḥ kḥ …
    -   Sanh tật nói dóc … chết cha nghe con  !!??
    -   Chà … chà … hí hí … Sao ông biết chuyện tui … nói dóc với Bác Ba Phi?
    -    Ba Phi tới nhà tao … khóc rống v́ mầy đó ….
    -    He he he ..Quá đă nha …
    -   Bởi vậy, tao biết thế nào mầy cũng ăn quen <?<$%@?>?<(chồn đèn mắc bẫy)
    -   Tui ..ăn quen … mà quen cái ǵ ???
    - …là mầy sẽ tới nhà tao … nói dóc tiếp …
    -    Hé hé …
 -   Bởi vậy, tao thủ sẵn cậy chĩa, hôm nay tao quyết … tọt mày, c̣n nhỏ mà bày đặt… sanh tật nói dóc hả con ?
    -    … khe khe khe …
    -   Về chưa, Hay là chờ tao tọt … mầy đưa  đít đây coi na… hehehe…
    -   …. Sức mấy … ZZ.... oo..ọ..t…  
    -    Ê ê …ngày mai tao rảnh nè, mầy tới … nói dóc điiii…
    -    Hehehe….                                   
    -    Xời … cái thằng mắc dịch !!!
    -    He he he …

 


                                   
Chàng Hiu 374

     

TRANG CHÍNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341