Tập Truyện BC BA PHI

 

 

 

 

    Chuyện Ty Trời

Tập Truyện BC BA PHI
 
  

Bc Ba Phi sau khi đi nh thương trị bịnh gần nửa thng mới về.

Hay tin đ, b con chm xm tới thăm rần rần.

L bởi:

B con xa, hỏng bằng lng giềng gần.  

Tnh lng nghĩa xm, tối lửa, tắt đn c nhau.

Nhất gia hữu sự, b gia ưu

Đạo l ở đời l vậy.

Một thời gian sau, vo buổi sng, tại qun cho lng b Su Mập.

Bửa đ

Tất cả những diển vingạo-lức-rang của gnh bồ to BBP (BBP = bc ba phi)c mặt đầy đủ để ăn cho lng, uống ch-phe

Bấy giờ, Bc Ba Phi đ lợi nghỉnh, mặt my tươi ri

Như thường lệ, ổng ngồi cho hỏ ở gốc qun cho vni dc rn trời

Hồi lu, bổng c người bắt quờ hỏi qua chuyện đi nh thương của ổng:

 -   H hBc Ba ở trển về, c g hay ho kể nghe chơi đi

 -  Tui nằm bịnh viện, c g vui m kể

B con muốn ổng kể chuyện vui, thế m Bc Ba Phi ni nghe trớt quớt!

Thấy vậy, thằng Tư Rn cố tnhmoi mc:

          -  Chẳng lẻ Bc Ba khng nghe hoặc thấy g ở nh thương, sao tệ vậy?!

Rồi tới Su Đựcha theo, ch Bc Ba Phi hỏng tiếc lời:

          -  Đng !!! Đng l Bc Ba Phi, by giờ qu x tệ nha

          -  Sao tệ???

Sau cng, khch v khứa trong qun cho, h nhauch lun:

          -  H cớ g, Bc Ba hỏng chịu nghe với ngngở trển he?!

          -  Tại sao Bc Ba hỏng chịu nghe ngng chớ???bịnh g cử n?!

          -  Tại sao cử vậy Bc Ba???

  Bị ch ro riết, Bc Ba Phi chịu hết xiết, ổng phải kiếm chuyện thi.

          -  tao tnh dấu chuyện ở trểnhỏng ni

          -   Trời đất, th Bc Ba ni coi, c sao đu, m lo?

          -   Bc Ba thấy g n ? Ni nghe chơi.

 -  !!!...tao thấy t, m nghe th nhiều.

 -  Nghe tiếng xe chạy chớ g? Biết m

Bi giờ Bc Ba Phi hết im lặng nửa v bắt đầu kể chuyện:

 -  ?&&&!=>>>Đm đầu tin ở nh thương, đu hnh nhưđng nửa đm, tao nghe tiếng xe chạy ngoi đường

 -  Xờinghe tiếng xe chạy th kể lm g ng ơi, khổ qu nha!!!

 -  Hỏng dm khổ đu by!!!

 -  .??#$#$???...Sao???

 -   .lc đ, đồng thời, tao nghe dưới (nền) giường tao nằm, c ci g đcục cựa, rồi ku c ục c ục nghe rợn tc gy

-  Trời đất ơi, ci g vậy???

-  Con g ku vậy Bc Ba?!

-   .))))ooooo))))oooo(im ru b r)

-   Sao Bc Ba im re vậy??? Kỳ he

-   Ban đầu, tao hỏng biết chuyện g, sau đ, taonghi nghi

-   $$%$%???....Bc Ba nghi ci g chớ?

- =>>>tao nghi l ở dưới giường tao, hay đu đ, thế no cũng c con C đang tu, bi giờ n đangtnh chuyện trở mnh đ by!!!(?!)

-   Trn thế gian nầy c C Tu thiệt hả trời!?

-   C lun(?!)

-  .??!!!...h h, n tu, sao nnhc nhch<<oOo><><>????

- Con C đang tu m thấm, khi nghetao ni dc bn trn, nn ncười khửa khửa khửađ nha(?!)

-   ?!...##@#@#@#....hehehe

-   cha chasao tao ngại qu by ơi

-  HeheheSao Bc Ba lại ngại n?

-  Nếu C Tu đủ 9 kiếp, n sẻ bung ln, gọi l C Dậy

-   Hehehec dậy, th sao nhh

-   N dậy th n đi, n để lại ci biển nước lớn minh mng thin địa!

-   ???...))))o((((!!!

-   Lc đ, dn Xm nầysẻ chết ngộp hết ro(?!)

-    .???ooo>>>>

-  Sao im revậy by!?

-  !!...??...<oOo>???

-  Tuị by biết tại sao ci Bắc, c tn l Vm Cống hong đ?

-  Ờ ờ!!!@???nhưng m, Bc ni coi

-  Hồi đ, lu lắm, ci Vm đ, đu c rộng bt ngt như hiện nay, n nhỏ hu h, nhỏ tới độ, chỉ cần k Một Ci Cống l qua được Vm(?!)

-  ?>?>?><?<?...Ối chời chời?!

-  Khi con c tu đủ 9 kiếpở đ, n liền dậy một pht, th chổ Vm đ, n rộng tt bt như by giờ (?!)

-  khửa khửa khửa!!! (giọng cười nghe.kh tả)

-  bo hại, by giờ muốn qua >><<>////oooo=>>> phải qua bằng Ph

-  M ơi thiệt hn Bc Ba?

-   Tao ni dcmập bo g chớ?....(???@@@!!!)

- ?!$%#@*& ( t qu )

-  Con C Vm Cống dậy rồi, sao Bc Ba cn sợở nh thương?

-   Một con đ đi rồinhưng chưa chắc ăn đu by(?!)

Bc Ba Phi ni chưa chắc ăn liền lấy tay gải trồi im ru b r

Khng kh bổng nhin c vẻ nặng nề bao trmqun cho lng!!!

Bc Ba Phi, ho ho hai ba tiếng, lặng lẻ thọt tay v ti, lấy bịt thuốc G(Vấp) quấn một điếu bự cở ngn cẳng ci, ph khi như đống un, qun cho từ ồn o, trở nn im phăng phắt, khng kh c vẻ kh thở, hnh như ai cũng đang chờ một ci g đ gh rợn, sắp được ni ra, chắc l thấy gh lắm

Nhưng rồi, đang m ắng, đm con nt, chợt cười rộ, rồi 1 thằngla ln:

-  Ờ ờ.heheheCon C, n dậy rồi, l phẻ!!!

Bc Ba Phi cho tụi n biết như sau:

-  Phẻ ??? Ty lanh! Tụi by biết con đi đđực hay ci hong, m phẻ?!

- Chuyện C Tumắc mớ g đực ci Bc Ba?

- Sao khng? Nếu con C Đực dậy rồith kẹt xm mnh lắm nha.

-   $#$#$#%$%...sao lại kẹt???

-   VC cũng c cặp

-    ???...

-    Nghĩag, con C Ci cn đang tu.hehehe

-  ######???

-   Kh khcon C Cin sẻ đẻ ra bầy C Con

-   Heheherồi sao n..kh kh

-   Thth cci, mci đm C Con sẻ dậy nửa

-   H h Bc Ba l dn Xm Vm, sẻ chết hết ro chớ g?

-   Đng!!!

-   Tời tờiai cũng chết hả trời???(?!)

-   Chớ cn g nửa???

-   Bc Ba.c bị chết hn?

-   Chết lun!!! Hehehe

-    M ơithấy sợ qu nhah h

Nghe tới chết, ai cũng sợ, nhưng Tư Rn (hỏng sợ chết) ni:

-  Bc Ba, con mong xm mnhc mớ C Con.

 Bc Ba Phi kinh hồn:

-   ....Trời trời!!! Mong chi vậy Tư Rn?

-   Đo ln, bắt nmần thịt ăn, chớ chi ?!...Khửa khửa khửa

-   Mầy cứ lo ăn khng h, chết tới nơi m hỏng lo

-   Tư Rn nầyhỏng sợ chết nhah h

-    .Bc Ba sợ chết hong đ??? Su Đực hỏi.

-   Taovừa sợ chết, lại vừa lo

-   Lo g?!#####&&&&

-   .>>>> tao lo nươm nướpci đm C Con

-   Sao Bc Ba lại lo, ni coihehehe

-   Tao lo c con n dậy bất tử đ nhen

Lc nầy B Su mập mới ln tiếng:

         -   Xời, nếu sợ c dậy bất tử, thn n dể ẹt h

         -  ???...lm sao n??

         -  Th giao cho thằng Tư Rn với Su Đực, thay phin canh gim!(?!)

         -    Canh riếtlm sao ngủ???#@#$#@#^^^???

         -    Th thằng Tư Rn thức canh, thằng Đực ngủ

         -    Rồi khi thằng Tư Rn ngủ???

         -    con b n$#$#$#$... th thằng Đực thức canh.hehehe

         -    C hai thằng mắc dịch đcanh 2 đầu xm, th b con chỏng cẳng ngủ!!!

         -    Kh khkhửa khửa khửa

Tư Rn cười khoi ch, Su Đực đổ quạu, ni:

         -    Tao bp họng mầy, chớ ở đ m cười khửa khửatrước mặt tao!!!

B Su chủ qun, nghe giọng cười khửa khửa, bả cũng ứa gan

Sau đ, cả đm cười rần rần: Chợt một người ln tiếng:

-   Hỏng lẻ chuyện ở trển, chỉ c vậy sao Bc Ba?!

-   C vậy sao được?

-   L sao n???

-   Thằng Đực đạp xe li chở tao về mới l c chuyện đ chớ!

-   Ủa ! N lm sao?

-   Thằng Đực c ở đy hn? Ci thằngba trợn qu nha.

-   Sao đ Bc Ba???...C Su Đực nhehehe>>>*/*<<<

-   Tao hỏng ngờ, mầy chạy xe li, kiểutrời gầm nha Đực!

-   !?...g nửa đ???<><>>>><><>???

-   Mầy chở tao ở nh thương về, c thm bả, với 4 ng gi

-   Đng vậySu Đực xc nhận đng như thế,

-   khi mầy chạy tới ci cua chử ếch chổ Lung Trn Lng Le

-    ???...đng rồi

-    Mầy pht thinhchổng mng đạp, mắc dịch mầy Đực, chết nhe

-    ???...Sao đ Bc Ba, ni nghe

-  .đường đang lm, đất đ đổ c đống c đống, thằng Đựclạng qua, thng xe lidở ln một bnh, lạng lại, xe vảnh ln bnh kiay như ht xiệc

-   Hehehe 

-  bo hại 4 ng gi kia sợ t, m thng li, mặt ti mc

-   Sao Bc Ba khng la n ?

-   Chưa kịp lal xe n cn ln cục đ bự#@#@#@$#$...!!!

-   Trời

-   Xe tưng ln, st thng, chổng ngược, đổ dồn 6 người một đống!!!

-  Quỉ thần thin địa ơiCn thằng Su Đực?

-  Thằng Su bay xuống mương, ci mặt như H B!

   Bỗng c người la ln:

-   Mầy thấy ci tội của mầy chưa Đực? Thằng quỉ?

-   Bc Ba ni qu ! Xe li st chốt, rớt thng sơ sơ...

-   Sao ổng ni mầy chạy lạngmột bnh !

-   Chớ chạy thẳng, đụng đống đ cho...tro mu !?

-   Bc Ba cn ni, mặt my như H B ...

-   H B ??? Tui t xuống mương, dnh c cht snh!

   Bc Ba Phi cười ha hả:

-   Tao chạy my nghe  Su Đực...

-   Tui cũng  chạy Bc Ba lun.

-   Sao chạy tao ??? 

-   Bc Ba Phini dc qu x

-   H hBi giờ tao hỏng ni dc nửa

-   Vậy l Bc Ba Phi ni thiệt ???

-   Đng

-   Bc Ba ni thiệt chuyện g

-   Thằng Đực m lị thằng Tư Rn lo canh đih h

-   Canh chi vậy trời?!

-   Để tao ngon giấc ngủ trưa !!!

-   #$#$#$>>><<< ?!

-   khửa khửa khửa


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341