Con B Phước  

 

trường Bộ Binh Thủ Đức, hỏng biết ai đặt, n c từ lu, ai cũng biết, rồi cứ thế m ku, đ l : Con B Phước !
Đ l cch  "ni về" những anh em, ở cc tỉnh địa đầu giới tuyến : Vng 1 & 2 Chiến thuật hoặc vng 4 Snh Lầy, v lẽ nh qu xa xi cch trở, nn Chủ Nhật, thn nhn t khi tới Trường BB thăm-lom tụi n, do đ anh em than thở với nhau: "Bơ vơ ci ct như con D Phước" nhưng thường ni tắt l "Tao l con B Phước" ( D Phước ở trong đạo Thin Cha, chuyn nui trẻ mồ ci (?) tui  nghe tụi con B Phước ni vậy, th ghi vậy )
Ở ĐĐ 37 l : Đổ Hữu Đn ( Quảng Trị ), Nguyễn văn Thiết ( Ph Yn ) hay Huỳnh sử Bnh ( Lịch hội Thượng, Sc Trăng ) v cn nhiều anh em khc nữa ở vo hon cảnh trn
Rồi khi rảnh, tụi n, tức mấy thằng mắc dịch ở xm nh l, l ci đm ưa tụ tập ni dc ở lề đường, hay khi bị ng ứng b hnh, pht-thinh ngứa cẳng, rồi đi lng vng để tm cch hạch sch, điều tra, nghiu-k bạn b !!! Hỏng biết, lm vậy, tụi n c mập bo g hn, nhưng m vui lắm !!! N, ni nhỏ, tui, tại hạ, kẻ viết bi nầy, cũng đo bồng, tnh ưa ham vui, cũng  tham gia cho rậm đm Tụi tui ko đi như toa xe lửa, một dọc cả chục thằng, cứ đi t t, khi thấy đm no đang si bọt mp, đa om sm, bn tấp v, hỏi liền :
-  Mầy n ng thần nước mặn, qu qun ở đu, hả con ?
-  Tao ở Vng 1 n m !!! ( ẹ, gặp thằng quạu )
Thấy n quạu, cho qua, v hơi bị qu độ, tụi tui bn xoay qua bn kia, chỉ tay v mặt một thằng, ht :
-  Cn mầy, nh ở đu, cho trẫm biết coi, con quỉ gi ?
-  Tao ở trn ni Vng 2 !!! Ở đ, được hn con ? Mệt tụi by qu . Xời !!!
-  Cn mầy, thằng mắc dịch ?
-  Vng 4, ở gần ng ngoại ghẻ, của vợ mầy đ, biết hn ? Rnh he ? Đồ chết toi !!! Đi chổ khc chơi !!!
Cho d bị "khi - dể" ra mặt trắng trợn, nhưng tụi tui lm lơ, kệ b, rồi ci tật thi lai hỏng bỏ, lại .tiếp tục :
-  Cn mầy, thằng c chớn chống xăm lăng ? Ở đu, khai ra cho tao coi !!!
-  Tại đy, n
-  l Thủ Đức ?
-  Hỏng phải Thủ Đức, m l Sgong ! Ổn chớ mấy ta ??? Tổ b tụi by Chết cả đm nhe !!! Lộn xộn !!!
-  Vậy vậy vậy Cn mầy ??? Thằng bự ? Nh ở đu, hả ???
-  Hỏi nửa mậy ??? Quan mổ l con B Phước n ! Tụi by điếc hả, sao hỏi hoi vậy con ???
-  Ờ ờ .nhớ rồi he he he Tao qun, co lổi Quan Nhớn !!!
Cuộc "điều tra bỏ ti" khơi khơi tiếp diễn qua sam kế bn Rồi th cũng tới lc c chuyện
-    Sao buồn so ??? .Chủ Nhựt mậy ???
-         Thấy ngy chủ nhật, tụi by h h với mấy con đo, tao m .
-         Rồi rồi qu dể n, để tụi tao mần mai, kiếm ghệ cho mầy, OK - thao ?
Bẳng đi một thời gian lu lu
-         Sao mầy ngồi ch ụ một đống vậy chủ nhật m mậy ? Ra thăm ẻm, chớ con ?
-         Dẹp !!!
-         Sao đ hả ? Ai ăn hiếp mầy ? Ni tao nghe, tao c đệ nhứt đẳng huyền đai kara tđ n !!!
-         Con - cầy - tao !!! ( Thằng nầy đang bịnh g vậy c ??? )
-         Sao vậy ? Nghe ni, tụi n "cho" mầy năm bảy con ghệ, hm nay ra h - h, cho vui nh vui cửa chớ ?
-         Tuần rồi, mấy con chằn tinh mắc toi đ, bu nhau ăn hiếp, chửi tao như ch (?!)
-         Hả hả ??? Kể nghe thấy thương qu, kỳ vậy
-         Nhờ tụi by giới thiệu, thng cảm hon cảnh "c đơn tử" của tao, mấy con nhỏ "phi" tao, tao quen t lả
-         Vậy sao rn ?!
-         Bửa tuần trước, tụi n p nhau ồ ln, thăm tao 5 đứa, tao chơi mnh, phải x lẻ,  chia ra 5 đứa  5 gốc Bo hại tao phải chạy vng vng ni chuyện cho đủ, v tao sợ lộ chuyện quen lủ khủ, chạy mệt thấy mẹ !
-         Phẻ re, chớ sao .mệt, mậy ?!
-         Tao hỏng ngờ, 5 con nhỏ đ, tụi n l bạn với nhau !!! Nn tao bị bể mnh !!!
-         Rồi sao ???
-         tụi n chửi tao Sở khanh, lợi dụng lng tốt của "em gi hậu phương" để bắt - c năm - su - tay !!!
-         Hỏng hiểu
-         Mầy ngu như b ci !!!
-         Sao chửi tao
-         Tao giận c, chm thớt ! Vậy được hong ??? (?!)
-         Ừ ừ mầy kể lại coi, n bản mặt mo của tao n, chm v !
-         Tụi đ mấy con nhỏ đ, n ni, tao x gạt, chớ tao m con B Phước B Thọ con cc kh g !
-         Sao vậy ??
-         Tụi n ni, tao ở Vng 1 sao quen một lần 5 đứa Saigon, tao sạo ke qu nhe ?!!! Tụi n ni : - ng c chớn, giờ đổi giọng ku tao l ng, ng lợi dụng hả, thấy người ta thng cảm, người ta thương hon cảnh B Phước, rồi ng muốn "lm"  bao nhiu th lm ng g lộn cửa rồi, c đứa khc, con nhỏ nầy đẹp lắm, n ni giọng Huế, l ci giọng Huế tao thường "nhy" m mầy khen  y chang đ, con nhỏ Huế đẹp nầy, tổ b n, n chủi tao dử nhứt ! Tao chắc, cốt n l . con chằn tinh, hng thi cũng l gấu ngựa !!!
-         He he he e
-         Cười hả, mầy c tin l tao thoi v họng, răng mầy gy 2 ci hong ?
-         Hở ra l mầy đi onh khng h, mầy quạu quọ, tụi n "ăn thịt" mầy l đng, kể tiếp tao nghe coi, để tao biết đường .. m n ! cho tao cm ơn mầy trước ! Kể tiếp đi con
-         Tao đu phải dn Huế ! Tao dn Saigon m, tao chỉ nhy giọng Huế hết xẩy thi !
-         Biết rồi ni hoi
-         V thấy nhỏ Huế nầy đẹp qu, n rất dễ thương, nn tao kết, rồi tao nịnh , tao to lao, nn tao bị ng b hnh !!!
-         ng b "hnh" ci g đ ???
-         Tao nh tao ni, tao ở lng Truồi (?) hỏng ngờ đ l qu của n, n hỏi tao lng vng về lng Truồi, để nhn b con, khổ nổi, tao c biết cc kh g đu trời, tao ni tầm bậy, hỏng trng Ci đui tao l ra !!! Tao bị lộ tẩy, vậy l tao dập mật rồi, mới chết cha mổ tổ tao Hu hu v hu hu
-         Mầy nn khc lẹ !!! He he he mầy thấy ng vi mầy chưa mầy kể tiếp tao nghe coi
-         Con nhỏ Huế đ, v n đ lở, gởi cho tao 2 ci thư mi mẩn, giờ biết tao hỏng phải Huế, nn n giận tao, cho rằng tao x gạt, tao Sở Khanh, tao l con d xm thi tha, n chửi tao tanh banh, cng nhận, con nhỏ dử thiệt !!!
-         N dử, l n bụp tay v mỏ mầy ?
-         Hỏng c, n xi 4 đứa kia chửi tiếp, n đm bị thc, thọc bị gạo, đổ xăng v lửa cn thổi ph ph !!!
-         Chết mầy chưa
-         Hu hu
-         G nửa ???!!!
-         N chửi giọng Huế, tao nghe, tao hỏng hiểu g ro Tao bn mừng thầm, phẻ qu, nhưng rồi hu hu hu
-         G khc nửa con ???
-         N hỏng ni giọng Huế nữa, m n bắt qua giọng Saigon chnh cống mới thắt họng tao
-         ???!!!... Hehehe !!!
-         N ht tm lum, n la ta lia, tới độ, tao vuốt mặt hỏng kịp
-         C g đu m sợ ???
-         Mầy biết g m ni chớ ??? N tụi n hẹn, hm nay, n dắt một xm Truồi thứ thiệt, ln thăm tao
-         Thấy mẹ rồi con !!! Giờ tnh sao ???
-          mầy lm ơn lm phước, ra ngoi, nếu gặp tụi n, mầy cẩn thận lựa lời .mầy ni tao bịnh nặng lắm, đi nh thương rồi hỏng c ở đy nửa, biểu tụi n về đi, đừng ln  hu hu v hu hu
-         He he he
-         Mầy gồng mnh gip tao đi, gip "thằng con B Phước" thảm thương nầy, hu hu Đi ra ngoi đi
-         Tao ra gặp tụi n, chắc tao phải ni, để cho ổn ci thn gi của tao (?!)
-         Mầy ni ci g cho ổn n ???
-         Tao ni mầy trốn trong sam, hỏng ra !!!
-         Tổ b mầy !!! Đi ra lẹ đi
-         Tao ra, tao ni thiệt vậy nha !!!
-         Thi mậy nhột tao !!!
-         Ci loa mấy thằng tiếp tn, tụi n ku tn mầy om sm kia ka !!! Mầy ra lẹ !!!
-         Mầy th mạng ci ra thế tao đi !
-         Mầy hỏng đi thiệt hả ?
-         Ừ !!! Hỏng đi !!! Rồi sao n ? He he he
-         Được !!! Tao ku tụi n v !!!
-          Hả ??? ta ta ci, ci m tao tao trốn qua sam khc !!! X hụt !!! He he he
-         Tổ b mầy
-         He he he
  Lc đ loa phng thanh chợt ku ln:
-        Trần Long Yn c Trần thi Diễm Chu đến thăm....
-        Đu đu,c tui n......He....he....


                                                      
Cốc Chủ 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Ngoc