Tập Truyện BC BA PHI

 

 

   Lẹ Như Chớp

Tập Truyện BC BA PHI
 
  
Kể từ lc
Lcthằng Tư Rn nghe Bc Ba Phi Kể Chuyện ở tiệm hớt tc Hai Hm, rồi dặn n: Đy l chuyện b mật, phải dấu thầy ba Hn, th y như rằng, l n ghim-trong-bụng, về 4 tiếng phải dấu thầy Hn>>>?!mắc mớ g chớ?!
Rồi bửa nay, Tư Rn đương rn liềm, nhưng trong bụng cứ nghĩ tới ci vụ Bc Ba Phi ku n phải dấu thầy Hn v>>>bất chợt, n nghe tiếng ho, ngha ra, n thấy lảo Su Hn bước v l, ổng chưa kịp ngồi, n ni liền:
-       Tui muốn hỏi ng chuyện nầy, nhưng cn ngại.
-       Mầy cứ hỏi, sợ g con?!
-       Bc Ba Phi ni cho tui nghe, rồi dặn tui phải dấu ng, sao kỳ vậy?!
-       Ba Phi ni chuyện g, m ku mầy phải dấu tao, mầy ni lại tao nghe coi.
      Tư Rn liền kể vanh vch Chuyện Bc Ba Phi kể n nghe bửa hổm, đ l chuyện:  Ty đi ruồng, chuyện tru cụng, rồi tới chuyện ch rượtcuối cng n ni:
-        Bc Ba ni, chuyện no cũng c ng Sudnh ở trỏng, đng hong?!
-       Ạ ạtưởng gđể coi
-       Tuihỏng dấu ng>>>th ng đừng nn dấu tui, bửa nay kể tui nghe coi
ng Su Hn nghe xong, thấypho non lộn xộn trong bụng, ợ tới ợ lui hai ba tua, rồithở di, lảo lấy tay gải t, rồi nghĩ bụng: - Thằng Ba Phi lại đi ni dc nửa rồi trời(bo đời thiệt)rồi ni nhẹ hều, để thăm d:
-       i chờin ni dc m mầy tin, Ba Phi m chậm, xờim phật!!!
-       (((o<***><(?!)))hỏng chậm hả???<><>???
-       N chậmng nội tao ! Ba Phi lẹ như chớp đ mầy!!!
-       Vậy hả!? ng Su kể lại coi. Thầy Hnđược thể, y như Ba Phi, kể từ từ:
-       Để coi nahồi thời ty, khi c ty đi-ruồng đi-bố, b con trong xm thường bo động, bằng cch gỏ mỏ tre, đ Tư.
-       ?!...tui nghe chuyện đ rồi
-       Vậy tao kể tiếp>>>tụi tao đang nhậu, th xảy nghe mỏ hồi-một đnh một hồi di, tiếng mỏ chưa dứt l Ba Phi bỏ mm, vọt xuống bờ sng ngheci o>>>ta ni ta la>>>Ba Phi chạy lẹ như chớp nha mậy.
-       Trời! Vậy m Bc Ba ni, ổng chạy chậm r, nn phải trốn trong lm cy!
-       i cha, ci thằng Ba Phi ni dc thiệt
-       Khửa khửa khửaNghe giọng cười Tư Rn, thầy Hn tỉnh rụi, ni tiếp:
-       Con b n, bửa đ tụi ty nh kch sẳng ở bờ sng, mới thấy mẹ tao chớ!!!
-       Chết charồi rồisao, ng ni lẹ coi
-       Khi thấy c người chạy xuống bất tử, tụi ty bắn lnnghe một tiếng cắc bm, th tao thấyBa Phi dội ngữa, đ Tư
-       >>>m ơi, chết cha<<< Tư Rn điếng hồn, Su Hn ni lun:
-       Ba Phi chạy về, tụi n ria theo một trng sng lin thinh cha chatao nghe n dn như pho nổ, nha mậy
Thằng Tư Rn nng ruột, v tnh hỏi một cuhỏng nn thuốc:
-       Trng Bc Ba Phi chớ!?
-       Trng con khỉ kh! Tao thấy bụi, đất tung m mịt, Ba Phi chạy tới chổ tụi tao ngồi, n thở muốn hỏng ra hơi, vậy m>>>Ba Phi ni dc liền, bửa đ tao nghe, m tao muốn thắt họng heo lun!!!
-       H hlc ấy Bc Ba Phi ni dc ci ghả chời!? Su Hn ni:
-       N ni, tụi ty bắn dở ẹt, nếu gặp Ba Phim bắn>>>th thằng chạy>>>thế no cũng rụm nụ>>>con b n>>>(?!)mầy chịu thấu hong Tư?
-       i chời chời, bể thiệt, tui m phật ổng lunSu Hn ni tiếp:
-       Ba Phi lại ch>>>ni đạn đng g m bay chậm mắc ớn, tui chạyt t, m đạn cứ rớt sau đt, nn đất văng trng mnglm n nhột thấy mồ tổ!
-       Khửa khửa khửa Ba Phi ni l ổng chạy lẹ hơn cục đạn chớ g?
-       Đ đBa Phi ni vậy>>>l để qua mặt tao đ Tưrồi n hỏi tụi tao:
-       Sau mấy cha cn ngồi đy chờ n tới, để n bắn cho bỏ ht cả đm hả?!
-       Tao ni chạy ẩu như mầyl c ngy>>>Thầy Hn ni vậy đ.
-       (o))))
Thấy Tư Rn im re lo lm v (hnh như) n c vẻ tin chuyện nầy, nn thầy Su Hn (khoi ch) ni tiếp, bửa đ, ổng nici giọng chỉ huy, như vầy:
-       By giờ thằng no xấu mặt th leo ln cy dừa, coi na
-       ng Su ku leo dừa chi vậy trời??? Tư Rn thắc mắc, Su Hn ni:
-       Để thm thnh!
-       Tui leo dừa choBa Phi ni vậy, rồi Su Hn kể cho Tư Rn nghe tiếp:
-       Ba Phi ni xong, n leo ci rẹt l tới ngọn dừa, th tao nghe đạn bay cho choghim lụp bụp v cy dừa, mới pht gh nha Tư!!!
-       Thi rồimụ nậu cũng đậu chuối kh!!! Thầy Hn tiếp:
-       N Tư Rn, khi tiếng đạn chưa dứt, l Ba Phituột ci o xuống tới đất, n tuộtm tao hỏng kịp thấy lun, đ Tư con!
-       Tuột lẹ dửtrng hong? Thằng Tư lại hỏi một cu hỏng nn thuốc nữa!
-       Trật lấtkhi xuống tới đất, th trời hởi trời>>>n ni dc nửa, n trời
-       Bc Ba Phi ni dc nửa hả, thầy Su kể thiệt tui nghecho đ-đu coi.
-       Ba phi ni: -Tụi n bắn dởlần hai, gặp tui bắn, th thằng leo dừasẻ chầu tin tổ rồi đa
-       Khửa khửa khửa
-       >>>mầy coi>>>Ba Phi ni dc riết, tao nghe, tao mệt cầm canh nha Tư
-       (tui)cng nhận Bc Ba Phi ni dc b cốTư Rn kết luận chắc c!!!
Thầy Hn mc đải, quấn điếu thuốc, đốt, rồi bập bập, nhưng im ru. Tư Rn ni:
-       Bc Ba Phi cn ni, v Bc chậm, nn bị con tru trong l mổ cụng gần bể bẹ sườn, phải leo cy ổi lnh nạn! Cn ng Su th đứng xa xa dmcn cười h h, ng lm g kỳ cục vậy, hởi ng Su thầy ba!?
-       cha cha, vậy l Ba Phi, nixỏ tao đ chớ! Su Hn gy t, nhăn nh.
-       ?!...Xỏ??!!
-       L vầy: Bửa đ, cũng c taohehehekhi con tru ở l mổ bứt dy chạy sản, chủ l với đm con nt chạy sau la vang trời, tao đang đi, bn đứng ng ngoi lại, khi tao đang dụi mắt dm cho kỷ, th con tru mắc dịch đchạy tới tao như gi, tao chỉ cn nước bay xuống bờ kinh xng lnh nạn!
-       Ối ch chrồi rồi>>>ng thot chớ?
-       Con tru nh trợt cẳng, n bay theo sau tao, tao lội đng trước, con tru lội đng sau, n quơ cặp sừng, thin hạ đứng hai bờ kinh la lng ỏm tỏi.
-       B con sợ ng Su chết>>>cn ng cũng sợ chết>>>chứ g n, phải hn?!
-       Tao m sợ (?!) cn hơi lu nghe Tư, taongha ln bờ kinh, thấy Ba Phi cầm cy, đập v lưng con tru để cản n lại>>>mắc dịch n>>>Ba Phi cng đập, con tru n hon đ cng lội gần tao hơn, thế mớibỏ xừ chớ!
-       i chời chờiủa, khng ai nhảy xuống kinh cứu ng hả, tệ thiệt!
-       Hỏng c tệ nhe, khi tao lội mệt gần đứt hơi, bổng Ba Phi nhảy xuống, n m tao, rồi quăng tao ln bờ, Ba Phi cũng ln bờ, n Tư Rn, tụi tao thot nạn, trongđường tơ kẻ tc, h h!!!
-       Bc Ba giỏi qu!
-       Giỏi hả, cn lukhi hon hồn, tao ni với Ba Phi: Cm ơn ch mầy đ cứu tao, bổng Ba Phi chống nạnh, trợn mắt nhn xung quanh, rồi chửi thề:
-       Tổ cha thằng no, hồi nảyđẩy tao xuống kinh(///()()///?!)
-       Tời ơi tời !!! T rathế l, ra thế>>>khửa khửa khửaThầy Hn ni tiếp:
-       Tao chưa biết ai đẩy Ba Phi xuống sng th con tru lội dưới kinh quay lại, nngha tao, tao...ngha lại, con b n, tao tnh chạy, lại nh trợt cẳng, tao rớt ngay giữa hai sừng tru, mới thấy b cố nội tao
-       Trời!!! Y như trong kinhrồi ng Su tnh sao đy, hỏng lẻ ng b tay?
-       Tao m blc đ, tao chơi ngon, hai tay tao nắm hai cht sừng, tao bẻ đầu tru, li n đi như li my cy>>>vậy, mầy thấy tao gan hong mậy?!
-       Tui cng nhận ng Su gan cng mnh
-       Tao li tru như vậy cả buổi, nn con truxỉu lun, đ-chỉ thiệt!!!
-       Vậy m Bc Ba Phi ning Su bực mnh ni tiếp:
-       Ni ci g nửa chớ? Chuyện sơ sịa vậy, m n đi quan trọng qu vấn đề, rồi n ni dc cho mầy nghei cha, tao mệt Ba Phi qu cở thợ mộc!
-       Rồi cnci vụ ch đin rượt, ng biết hn đ?
-       Kh kh, bửa đ, cũng (v) c tao, nn Ba Phi ni dc llộ tẩy nhe, sao n, Tư con, mầy nghe Ba Phi rồi, giờ ni lại cho tao nghe, được hong mậy?
Thằng Tư Rn kể lại chuyện Ba Phi đang nhậu, rồi con ch đin chạy ngang, rồi bốn người nhậu mba-kh một-ướtvn vnSau đ Tư Rn ni:
-    Khi tui hỏi ổng, sao khng chịu về thay quần o cho kh để nhậu cho sướng, nhậu ướt bịnh chết, Bc Ba Phi ni: Bịnh g cửtui ght cu nầy!(!!!)
-       Bởi n khng cử nn n ni dccn hơn tao, chuyện l vầy: Tao nhắc lại l bửa đ cũng c tao, giờ tao ni, khng phải con ch đin, m l con ch n tha con g của b Chn Tiều, nn bả rượt n, để lấy lại con g, vậy thi.
-       Ủa...chời chời<?><>?><>???...vậy m tui tưởng
-       N Tư, bả xch chổi rượt, ch chạy ra ruộng cn ngậm con g, tụi tao đang nhậu, B Chn chạy ngang, đứng lại, dm thấy mồi nhậu, rồi ch: Mm nhậu g mngho qu! Bả ch mồi như vậy, mầy chịu thấu b Chn hong Tư?!
-       Mồi g m bị chvậy c!?
-       Cc ổiThầy Hn kể tiếp: Bả thấy tội nghiệp bn ni:
-       Tui cho mấy ng con gch tha, rượt n m lấy!
-       Trời trờing Su đi dnh g vớih htui hỏng dm ni hết cu!!!!
-       Th mầy cứ ni đại, l tụi taodnh ăn g với ch đi, c sao đu
-       H hrồi sau đ, ng kể thiệt coi.
-       Tụi tao rượt con ch, Ba Phi chận đầu, con ch vng lại gặp tao, tao bay tới giựt  con g trong miệng ch
-       Kh kh kh
-       Khng ngờ dnh xong, con g y như ni dẻ-rch, nn tao bỏ lun.
-       Rồi sau đtan hng, phải hn?
-       Dể hn>>>tao quay lại mm nhậu, m mnh mẩy tao dnh snh tm lum!
-       Rồi nhậu tiếp?
-       Bịnh g cử
-       nchuyện no Bc Ba Phi lẹ như chớpng ni thiệt tui coi.
-       Ờ ờđể coi, tao hỏng biết, tao c nn, ni thiệt cho mầy biết hong nửa.
-       Ni đại đi>>>bịnh g cử>>>Bc Ba Phi lẹ nhứt chuyện g n, ni coi!!!
-       Chuyện Nhậu !!!
-       i chời chời !!!
-       He he he
-       Khửa khửa khửa


                                   
Chng Hiu 374

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341