Tập Truyện BC BA PHI

 

 

 

 

    Linh Miu  

Tập Truyện BC BA PHI
 
 
Linh Miu ... l con mo  ...
Con mo tu luyện lu năm ... th n thnh tinh, nn n ... linh  !!!
Mấy ng thầy php, thuộc phi ...phản c, c ba lổ ban thứ dử đầy mnh, h phong hon vủ như chơi, dời chợ, dời đnh ... dể như trở bn v lm được tất cả những ... chuyện trời gầm, người lớn ...hỏng ai tin, cn con nt nghe xong ... xm hồn, lảo thầy php lm được như vậy, đ l nhờ luyện được ... Thin Linh Ci ...
Thin Linh Ci, l ... ha thn con Linh Miệu, nhưng xc phm của n, chnh l Con Mo, nhưng phải l Mo Đen ... th mới trng php ...!!!
Con mo đen l con mo được mấy ... thằng cha ht thuốc l, chỉ gọi tn n, khi mấy chả mua gi con mo đen ...m thi !
Mo đen th ... nhưng, hỏng ai ni mo đen, m ni l Mo Mun !!!
Mo l 1 trong 12 con gip để mấy lảo thầy bi ... coi tuổi người phm !
Trong tuổi người dưới thế gian, lc nầy, con mo lại c tn l Mẹo nhưng lại cũng c tn l khc nửa l Mo ...Thiệt l lung tung xn !!!
Rỏ rng tiếng Việt, thiệt l nhiều ... biến ha... tới độ, khi mấy ng ty ng t, học tiếng Việt trong phng, đi ngoi đường, khng ai ... thấy lạ, l nghe ...học tr ty u ...gi kh, phải v đầu bứt tc ... hả họng khc rống ...mới hiểu đặng !!!
Ni g .... m nghe thấy gh ...
Đy n, hỏng gh hả ? Khi học tới cch sử dụng mu đen th ...
Mo đen (người ta ni) l Mo mun ...
Ch đen l Ch Mực ...
Ngựa đen l Ngựa .
B đen gọi l B Khướu .
Heo đen l Heo Mọi.
Beo đen gọi l Hắc Bo ...
Người Chu Phi ... gọi l Ty Đen !!!
Đ l Ty Đen ....m cn Đen Như Cột Nh Chy !!!
Thua Xập Xm xiển niểng th ni Bửa Nay Đen ...
Lm việc g cũng ... hư, ni l tại mnh c Số Đen ...!!! (cho khỏi mắc cở)
... như vầy th ...ty t, học tiếng Việt, sao m hỏng ... khc ??? He he he ...
Ty u ... cũng chưa hết ... khc tiếng việt đu, cn n ...
.... Đen ....cn Đen Hu ...
                        Đen H ...
                        Đen On ..
                        Đen Thui ...
                        Đen Ngm ...
                        Đen như Lọ Nghẹ Chảo ...
Ối ch ch ...thiệt l ... gắc gối ...ci sự đời ...
   Đặt biệt, Bc Ba Phi cho biết, con mo đen, n cn c nhiều ci ...hay ho nửa ...
   Như chuyện sau đy :
Buổi sng ng Chn Tiều đến l rn thằng Tư để dẻ lại bnh xe của bn tn thuốc tn, cả mấy năm rồi ổng c mi g cho cam, bnh xe sắt lục nhầy ...
  Tới l, ng Tiều ku om sm nhưng khng thấy thằng Tư Rn ln tiếng ...
  Bổng Tư Rn nghe được, chạy vội về :
-  Mầy đi đu m giờ ny ... mới m về l ?
-  Uống c ph !
-  ... uống rồi ...mọc rể ở đ lun hả con ?
-  Tui ngồi lỳ ở qun l do c Bc Ba Phi, ổng ni, ổng cứu ng một bn thua trng thấy kh kh
-  ???...><..<>..> ?!!
- .thua ci g vậy ng Chn h h dm khai ra hong ?!
-  Chớ Ba Phi ni chuyện g về tao ?
- Bc Ba Phi ni mo g đ, tui hơi thắc mắc, ổng ku, khi no gặp ngsẻ rỏ !!! ng Chn, ni nhỏ nghe n, ng c Mo phải hn ??!!
-   ??? c$#at??>>
-  Dm mặt ng sượng sượng, sao tui nghi qu !? H hng c mo he ???
-  ?! Mo mở g mầy ơ ơ ơi ni bậy điiii!!!
-  ng dấu tuitui mc B Chn l coi như, ng .thi hẻo !!!
Bị dồn v chn tường, ng Chn sợ bể chuyện, hư bột hư đường, ổng đnh phải kiếm chuyện, để mở đường mu giải vy
-  Tao kể mầy nghe, mầy nghe, mầy im miệng cho tao nhờ, mầy thề đi Tư !
-   Rồi rồi Xin thềng Chn ni đi, Tư Rnuy tnh lắm !!!
-  Như vầy Ba Phi ni, trn ni T Lơn, c con mo đen, cẳng trắng nỏn, nhưng mng đỏ đ mầy
-   Mo mng đỏ ?!?
-  Ờ ờ n đang tu, m người đời gọi l con - linh miu con miu nầy .cn trẻ măng nhen !!! (?!)
-  linh miu trẻ ???^%$$%$%??? (Tư Rn lm sao biết)
-   Linh Miu trẻ l con mo tơ đ mầy để coi na ờ ờ nc php thần thng quảng đại y như Tề Thin đ Tư
-   %$><>=>Oo0o.
-   Chuột chạy, n ..ngha sơ, chuột cm gi, b lại nthế l n ăn !!!
-  ???...
-   . mầy c con linh miu, mầy sai n đi bắt c, mầy bn c .lm giu ..
-   O)))oooo.
-  . tao nấu cao hổ cốt, tao tnh hốt con linh miu nầy về (?)
-    Gỉ ng hốt con linh miu về nấu cao ?
-    Chớ sao !!!
-    .$%$#.... uổng vậy ???
-    Sao uổng ??? .
-    để tui ku ng thầy ba thứ dử .Su Hn
-   Tao dẹp cha thầy ba trời gầm đ qua một bn
-    Rồi rồi .sao ???
-   tm được con linh miu tao nấu cao mo h h
-  Cao mo bổ hn ?
-  Cao mo m hỏng bổ, th ci g bổ chớ ???
-   Xời .
-   n, ốm nhom cn lm biếng nhớt thy như mầy, th th.
-   Th sao ?
-   Mầy uống cao mo, th mầy phẻ - ngừ, mạnh như tru cui
-   Vậy ng cho tui một miếng cao bự bự coi
-    mầy bự bự l bao lớn hả con ?
-     .nhỏ nhỏ .cở bn tay
-    Mầy l ng nội tao hả Tư Rn ???
-    g vậy ng Chn ???
-    con mo, miếng cao cở 2 ngn tay, mầy xin cở bn tay ???
-   th th
-   mầy tới dọn hết nh tao ăn dọng lun đi Tư  
-   thu thu cho tui xin lẩu đi m .
-    ờ ờ hỏng c chi lẩu phải g n hehehe
-    ng t được con linh miu chưa ?
-    .Chưa !!!
-    Xời vậy m ng chửi tui xối xả lun he ?!
-    Ai biểu mầy t m, hỏi tao tới tới ???
-     ng Chn ni tiếp coi
-    H h n Tư Rn con mầy ăn thịt mo chưa ?
-  thu - thu ẹ ăn thịt mo, ngho 3 năm tui m phật lun !
-  Xời, đồ ngu ăn thịt ngho sợ ngho 3 năm, th rủ thmtao, Ba Phi, Su Hn, Su Đực, Năm C Tr, nếu cần rủ thm B Su Mập
-  Rủ chi cả đống cả ln vậy ???
-  v mầy sợ ngho 3 năm th phải rủ thm, để tụi tao chia ngho với mầy, khi đ, mầy chỉ ngho .c mấy thng lo g con ? Kh kh
-  He he he Đu ng kể tiếp ci chuyện con linh miu coi
-  Ờ ờ tao tnh đi tm con linh miu, nhưng đi một mnh, tao ớn, nn khi đi, tao rủ thm Ba Phi cho c bạn c bầuTao tao ???
-  ???...Sao ng ngưng ngang xương vậy ?
  Hỏng hiểu sao, ng Chn Tiều nghỉ một cht lurồi ng Chn tiếp :
- Hai thằng khăn gi quả mướp ln đường, tụi tao đi, khi sương sớm cn giăng, my trắng m sườn đo, tro đo đến chiều ngy mốt, th tới !
-  kh kh .
-  Cười g đ ??? ...tao ni đường đi cheo leo trắc trở, đ cục cản đường, đ hn cản lối, cy cối rậm r, nhiều khi hỏng thấy đường cũng rng m đi, đi miệt mi.đi di di bền bền
- ng kể nghe chn qu !
- Chớ lc đvừa đi, vừa mệt, lm sao mầy nghe hay được !?
- ng bỏ khc đ đi, kể khc khc nghe hấp dẩn, rng rợn hơn
- Đi bụng qu, hai thằng leo ln cục đ cao ngồi ăn cơm
- xời tưởng gnh ăn cơm
- Bất chợt, tao dm xuống, tao thấy nằm chnh nh trn cục đ l hai ci xương cho m tr tr trn trn đo ...đo đ đ
  Thằng Tư Rn tỏ rabiết trước, cướp lời :
-  . tr trn 2 xương chođ đ... c ci sọ người chớ g, biết m !!!
-  Mầy t t ti lanh qu he, ai ni mầy trn xương cho l sọ người ?
-  Chớ l ci giống g n ??? He he he
-  L một đống TIU  ĐEN  !!!
- TIU  ??? Chẳng lẻ c ai để dnh, để lm muối tiu ?!
-  Mầy biết hn Tư Rn, Ba Phi xanh mặt, liền ku tao bỏ chạy
-  Sao vậy ? Kỳ cục he Bc Ba Phi thấy tiu hột m chạy ??!!
- Tao chưa kịp hỏi, Ba Phi xc nch tao, quăng qua cục đ tản, lm tao muốn ẹo xương sống, rồi dắt tao chạy cả tiếng đồng hồ mới cho tao dừng lại !
- ?...%$%$??? Hỏng hiểu ???
-  Ba Phi giải thch tao nghe như vầy
-  Sao ???
- N n .ng Chn c hiểu, tại sao đống tiu đen lại nằm trn hai xương cho hng ??? Tử thần đ nghen .
-  ng nội tao cũng hỏng biết nửa l tao, Ba Phi, mầy biết hn đ ?
 -  N nếu tui chậm một x, tui ni thiệt lun, l ng chết chắc chắn  !!!
-   Hả hả .g vậy ng Chn ? Tư Rn mất hồn hỏi .
 -  Tao thắc mắc nghen Tư Rn, tao hỏi Ba Phi :
-  Sao kỳ cục vậy ??? Ba Phi, sao tao chết chớ, mắc mớ g tao
  Ba Phi liền giải thch tao nghe, tao lạnh sống lưng :
-  Bc Ba Phi ni sao ?
-  Ba Phi hỏi taobiết nghĩa, của đống TIU  ĐEN kia hn ??...
-  g ??? N ăn nhậu g tao chớ ???
  Ba Phi giải thch, tao nghe mắc ớn lun nghen Tư Rn :
-   L sao m ớn ? ng Chn ni tui nghe
-  N đen nghĩa l HUYỀN, tiu đen l TIU HUYỀN m tiu huyền   l l tiu  => huyền => TIỀU ẹ Đ l tn của tao đ Tư !!!
Nghe ng Tiều ni, Bc Ba Phi diển giải kiểu bc ba phi lm cho thằng Tư Rn giựt mnh nghe ci rốp : 
- Hả ??? Trời đất ơi !!! Nằm trn xương cho l đống sọ của ng ??? C nghĩa l ng sẻ ngũm c đo, chết ngắc  ??!!
- Đ mầy thấy hn, Ba Phi cứu tao 1 bn thua trng thấy l vậy
  ng Tiều tưởng được thằng Tư Rn . Khen hay, ai d : 
- Xời xời !!! Chuyện như vậy, m ng kể nghe dở m, hỏng hy ho g
- Đu mầy ngon, mầy kể tao nghe thử  !!!
- N ng phải kể l con mo linh miu đ, n rnh bắt con voi
- Ni dc mậy, mo m bắt voi ?
- Con mo đ khn b cố lun
- Sao mầy biết chớ ? By đặt ni dc quen miệng, hỏng nn đu con
 ng Chn Tiều hỏng chịu ni dc, nhưng thằng Tư Rn cứ ni :
- Con mo đ cầm khc cy, chọt v mắt con voi con voi chết queo
 - Ni dc ! Xời
- Chớ Bc Ba Phi ni, con mo ổng nui, n biết bắt c, rồi ướp muối để lm mắm lc cho ổng bn lm giung Chn hỏng nghe Bc Ba Phi kể hả ?
-  Xời xời Thằng mắc dịch Ba Phi ni dc thầy chạy !!!
-  Ờ ờ th th, nếu vậy mo của ng =><=????
- ?!...
- Sao tụi ni mo ng im ru, vậy ng ?
-  ???...%#%#&*&.
-  Như vậy, ng bị tui đ v 1 tri ở pht 90... hết gở !!!
  ng Chn đổ quạu :
-  Tao dọng v họng mầy, chớ ở đ m hết gở .
-  N ng Chn nng linh miu, tu ở ni linh hn ?!!!
-  >>><<<?!....Linh ng nội mầy
-   h h  
-   . lm tao hết hồn mậy !!! (???)
-  He he he
-  T m chết cha nghe con !!!
-   Kh kh


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341