Tập Truyện BC BA PHI

 

 

   L Do - C L

Tập Truyện BC BA PHI
 
  
   
L Rn của thằng Tư l chỗ (để) mọi người tới lui lia lịa, rồi cn v-ra h rầm:
Thiện hạ v đ, chỉ để ni dc, ni đ họng rồi đi ra Rồi cũng c khi>>>           
Đi đu, gh ni dc, rồi đi tiếp
Đi về, gh l rn ni dc, rồi về lun, c khi về nh rồi, buồn buồn lại cn rnh, th ra l tn dc tiếp, cho đng ci cu hết sẩy:
                         Nhứt bến đ. Nh l rn.  
Nghĩa l Bến Đ v L Rn, l hai chỗ để thin hạ tới lui dập du, để rồi bo hại=>>> ci bến - ci l, mắc mớ g, m lại khơi khơi bị mang tiếng mang tai di di vậy chớ, chn thấy b lun!!! V rồi
Một bửa Bc Ba Phi gh l rn, nhầm lc thằng Tư Rn mới mua về một mớ đồ vụn v đang lựa ra một đốnghằm b lằn sắn cấu, đủ thứ hnh th, Bc Ba Phi tấp v, cũng by đặt ngắm ngha, lựa thử, rồi dm ci nầy, cầm ci kia.
Bất chợt Tư Rn liếc thấy Bc Ba Phi săm soi ci ống tup vng vng di cỡ 1 phn ty v đang sỏ thử v ngn p t y như đeo nhẩn, Tư Rn thấy lạ, mở lời:
-  Bc Ba gi rồi, cn m nhẩn hỉ, kỳ vậy trời???
-  Hỏng c nhenhehehe
-  chớ ai đang đeo, đ taTư Rn ni vậy, Bc Ba Phi hỏng nghe, cn hỏi đố:
-  Tao đố mầy, ci khoen nầy l ghhi
-  <>>> nhẩn bự để khoe của đ nghen, tui biếu Bc Bađeo chơi.
-  Hhmầy ni nhẩn lm tao chựt nhớ chiếc nhẩn của tao bị mất hồi nẩm.
-  Bc Ba kiếm được chưa?
-  Chưa, nhưng n giống ciđang đeo đy nhh
-  Đ l vỏ đạn đ ng.
-  Biết rồi m, nhưng tao đeo vỏ đạn nầy, tao nhớ tới mấy con khỉ.
-  G kỳ vậy trời, Bc Ba đeo nhẩnsao lại nhớ tới khỉ<><>ngộ he
Tư Rn hơi bịbất ngờ, rồi hỏng hiểu sao, n bnthắc mắc:
-  M n, cứ nghe Bc Ba ni bắt đủ thứ con, m hỏng nghe Bc Ba ni bắt con khỉ bao giờ? Sao kỳ vậy ng?! Hỏng lẻkỵ tuổi?
-  Ch chNi tới khỉ, lm tao tiếc hi hụi 1 lượng vng của taoTổ b n!
-  ...?!... ẹlại vng!!! M Bc Ba n, sao ng chửi khỉ vậy chớ?
Bc Ba Phi chỉ ci ống mu vng bằng đồng, đang đeo trong tay:
-  N bự cũng cở nầy, m mất, uổng qu...1 lượng chẳn chi mầy Tư
-  Ci g vậy? Tui hỏng hiểuBc Ba ni nghe coi.
- ng Su Hn l thầy ba, rồi cn nấu cao khỉ nn ổng bắt khỉ
-  Biết rồini hoi.
-  Rồi đng một ci ổng ni với tao l ổng phải giải nghệ, bi sư
-  Sao vậy???
-   v ổng hỏng dm v rừng bẩy khỉ nửa, đ Tư con!
-  Vậy l ổng gặpci g vậy?
-  Ổng gặp con lừ - ư (lười ươi, đười ươi) mới thấy mồ tổ chớ!
-  N ra lm sao m sợ? N bự lắm hả Bc Ba?
- N giống con khỉ, lng l xồm xm, cao3 thước 8
-  Chết cha, ai gặp n l tiu dn, chớ g, biết m
-  gặp người n khng cắn, n chỉ nắm tay thihh
-  Xờivậy m cũng kể, mệt qu
-  N Tư conrồi ng b ng vi n bắt hay sao ấyn chỉ cười, n cười hoi, đến khi mnhnn ruột rồi chết(!?) Đơn giản vậy thi nhe, vậy m Thầy Su Hn lại t n!!! ẹrỏ l nhc!!!
-  Nhưng ng Thầy Su mnhba php ngi nghệ đầy mnh m?
-  Con lừ ư n hỏng ngn ba, bất chấp ngảimới thắt họng ổng, đ Tư!
-  Rồi sao
-  Bởi vậy, ng đ nghĩ ra cch, l khi v rừng, hai tay ổng đeo hai ống tre, gặp n, n nắm tay ổng m thật ra n nắm ci ống tre, ổng ni với tao lđợi n cười ngất, ổng rt tay ra khỏi ống tre, chạy mất m n hỏng biết!!!
-  Ối trời
-  Bị x gạt hoi, nn n tức, ổng cũng ni, c lần n gặp ổng, khi nắm ống tre xong, n cườiv mặt ổng, hơi thở n nng tới độ tc trn ổng chy sạch bch, rồi mặt ổng nm đen hu, thấy pht khiếp lun!!!(?!)
-???...Ối trời, t qu!!!
-  Ổng sợ xm hồn rồixỉu lun, n tưởng ổng chết, n bỏ đi
-  Như vậy đu c ăn nhậu g tới 1 lượng vng của Bc Ba đu n?
-  Th ờ...c nha, c thiệt nha
-  C thiệt th=>>>Bc Ba kể tiếp coi
- Nghe ổng niớn qu, tao bn đi coi thử, chớ tao sợ ổng ni dc, để kh tao!!!
-  H h M cici mm, ci Bc Ba, dm đi hong h?!
- Dm chớ, nhầm nh g mậy, tao cũng đeo ống tre, nhưng trn tay cn chiếc nhẩn 1 lượng, vừa v rừng, n nhảy rachận đầu tao, cha chatao mất hồn đ Tư!!!
-  Ối ốicời cất cơi
-  Hhn đứng cản đườngđ-đu chưa Tưhh
-  i trời!!! Bc Ba, hỏng sợ, rồi tay cho n nắm, phải hn???
Bị hỏi tới tấp, Ba Phinng g, hỏi ngược:
-  Ai ni mầy tao đưa tay cho n nắm, hử???
-  Tui đon vậy m, Bc Ba khai thiệt coihh
-  ?!>>>ca-ca ci-cici m tao bỏ gi li, chạy đứng tc lunhuhu!!!
-  Khửa khửa khửaBc Ba chạy thot hn???
-  Thot ng vi mầy, tao vừa bỏ chạy, nchận cẳng, tao bị t nằm dihh
-  i chờirồi sau đ?
-  Con lừ-ưnắm cổ, dựng tao đứng ln, mặt tao xanh l
-  ..vậy l Bc Banhn đ, chạy thot chớ g, biết m
-  Chạy con khỉ, tao.cm gi, đứng chết trnhh
-  Sao Bc Ba Phi, mdở ẹt vậy chớ???>>>Bị ch, Ba Phi ni lun:
- Tao m dở, taohon hồn, tao hng dũng, đưa hai tay cho n nắm
-  Ch chBc Ba gan dử he
-  Xờichuyện nhỏ, nhưng n lại nhăn mặt, lắc đầu, hỏng nắm
-  ?!...
-  Thấy vậy, tao tưởng n ngu, tao phải lấy tay chỉv ống tre, tao cn gỏ cọc cọc cho n biết>>>Nắm ống tre đi con, nắm đi cho tao nhờ!!!
-  Ối chời chờihehehem phật.
-  Nhưng n giả lơ, rồi trợn mắt, sau đ, n khm xuống, dm lom lom v chiếc nhẩn 1 lượng vng kh của tao!
-  ..!(!?)?..Ối trời trời!!! N dmch cốt v chiếc nhẩn vng hả?!?
-  Ừ ! Tao bnnắm tay n để v ống tre, l mầy cầm ống tre điđổ quỷ sứ!
-  N chịu nắm hn?
-  Chịu chớ...Nhưng ống tre n hỏng nắm, con b n, m n nhn nắm thẳng v chiếc nhẩn 1 lượng, mớichết cha tao!!! Hu hu hu
-  Hả??? N thộp chiếc nhẩn hả trời!!! Rồi rồi rồisau đ n c cười hn?
-  N cầm chiếc nhẩn xong, n bn hả họng cười ngất!!!
-  N cười thiệt hảcười thiệt hn ng?!
-  sao hỏi ci vụ cười hoi vậy mậy? Kỳ he...
-  n cười dử dội hn?(??!!)
-  N cười v mặt tao, tao nghe nn ruột, nn gan nghe Tư Rn(?!)
-  Vậy Bc phải rt tay ra, để khỏi nn ruột m chết...chớ ng?
-  Chớ sao? Tao nhẹ nhng rt tay ra, tao vọt gấp...
-   ...<><><>>>>???...xời...chạy hoi vậy ???
-  Chạy một mạch, tao mới t hỏa tam tinh, rồi tao giựt mnh...nghe ci cốp!!!
-  Sao Bc Ba giựt mnh dử vậy???
-  L bởi, con lừ-ư đang cầm trong tay n...chiếc nhẩn 1 lượng của tao, n trời!!!
- i ch ch...vậy l tn gia bại sản...Bc Ba hả?
-  Biết cn hỏi đố hả mậy...hehehe...
-  ...qu đ, kể tiếp nghe coi...
- ...hh...n cầm chiếc nhẩn l n tận số rồi, đ chỉ thiệt.
-  ... ?!...///...???<<<???...rồi sao nửa, ni coi...
-  ...tao chạy te về nh lấy dy...
-  Sao Bc Ba...chạy về lấy dy, chi vậy trời???
Tư Rn hỏi tm lum, Ba Phi...khỏng trả lời rỏ rng, ni o o..hỏng kịp thở :
- Tao m tới đống dy, n vẩn cn hp mắt cười vang, tao vội vng len ln, lấy dy cột v cẳng n, đầu dy kia, tao cột v tản đ!
-  ...quỉ thần ơi, chơi kỳ vậy Bc Ba ???
-   Tao cột cẳng, vậy l mụ nội n cũng đội chuối kh đi bn c rem cy!!!
-   Hehehe...kế độc thiệt nhen...
-  ...xong xui tao chạy về ku ng Su Hn...
-  Vậy l Bc Ba tnh...t con lừ ư...?!
-  Tao nhứt định bắt n, để cho thầy Hn...nấu cao khỉ !!!
-   Ối chời chời...
-  Khi tao với Su Hn tới nơi, mới biết, n bưng cục đ tảng đ đi mất!
-  i chời chời !!! Cục đ lớn chớ Bc Ba?
-  Bự cở...em-em ci l rn mầy! Tao thấy vậy, tao bn hởi ơi...
-  Cn ng thầy ngải Su Hn?
-  Ổng xanh mặt, ni cục đ bự như vầy, n cn m nổi th, mấy ci bẩy c ke của ổng m nhầm nh qui g? Sau đ, tao với ổng cẩn thận đi tm bẩy, tm hoi hỏng gặp ci no... Hai thằng rầu muốn thi ruột lun!
-  Rồi hai ng bỏ về khơi khơi ?
- Tiếc của, hai thằng kiếm tiếp...Sau cng, tụi tao thấy một đống 6 ci bẩy, bị sợi dy của tao cột n, giờ n lấy, n b 6 ci bẩy lại nhe, trn đống bẩy đ, n cn dằn ln trn 6 cục đ...
-  Con lừ-ư qu dử!...M...ủa ủa, n dằn 6 cục đ chi vậy c?! Kỳ cục he!!!
-  Chớ my khng biết... ngầm của n l sao ?
-   tứ g ci thứ đồ khỉ đ? M g n???
- n cho biết, bẩy đ l...bẩy của thầy ngải 6 Hn, n...nể hủ ngi, nn n khng ph banh đ nha mậy? Giờ n chỉ...dằn-đ, l dằn-mặt sơ sịa thi nhe!
Thằng Tư Rn ngạc nhin qu cở:
-  Hả hả??? N m biết...danh chơi ngi của...ng thần Hn?! M ơi...
-  Đy n, lm ci bẩy rất kỳ cng, n...khng bẻ, l HN lắm, qu hn...
-  Con đồng với Bc Ba, n hỏng bẻ bẩy...đng l qu hn, hn hết cở lun...
- ... ?n gom bẩy lại, rồi dằn ln trn đ SU cục Đ...
-  N lm vậy...chi vậy ta...hỉ?!
-  N cho biết: Đ l bẩy của thầy SU THẠCH HN.
- Trời đất cơi!!! Y như trong kinh! Hehehe...Cn chiếc nhẩn của Bc Ba?
- N tịch thu, hỏng trả...(!?)
-  y mn!!! Hehehe!!!...Hẻ hẻ hẻ...
-  Cho nn bi-giờ, tao ght, tao...hỏng thm đeo nhẩn lun!!!
-  Trời trời...khửa khửa khửa...
-  Mắc dịch mầy Tư!!!
-   He he he...
-   ...(??///!!)!!! 


                                   
Chng Hiu 374

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341