Tập Truyện BC BA PHI

 

 

   L Do Ốm Nhch

Tập Truyện BC BA PHI
 
  
Tại qun c-phe cho lng của b Su Mập ở ng ba Vm...
Cũng như mọi lần, tụi con nt cứ bắt Bc Ba Phi kể chuyện bc ba phi hoi h...
Bc Ba Phi kể tới kể lui riết m tụi n nghe chưa đ !!! Nhứt l thằng Tư Rn xi tụi n, ku Bc Ba kể miết cho n thuộc lng, để rồi Tư Rn về l rn ni dc di di với nhiều người khc...(cũng bởi c cu nhất bến đ, nh l rn m lị)
Bc Ba Phi kể rất nhiều chuyện
V đy l một chuyện... của truyện bc ba phi... do Bc Ba Phi kể bửa đ n:
-  Người ta đồn, tao ba phi ci g lm cũng được hết ro ( ?!) cn bạn b ch cốt tao l ng Su Thạch Hn, chuyn chơi ba ngải, gng, độn nhamnn ổng hỏng sợ thứ g v ng Chn Tiều, l tay thứ dữ, đ đnh được cọp th đnh voi m nhầm nh g?! Cho nn tụi tao bị mang tiếng l bộ 3 thần sầu...
-   Khửa khửa khửa... (giọng Tư Rn cười nghe... thấy ght mệt)
Bc Ba Phi nghe giọng cười ấy nhưng hỏng ngừng ni, cứ ni, ni như vầy:
-  Ta ni, ta la... từ lng trn xm dưới, người ta đồn khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh: Từ Chẹt Sậy ở Bến Tre hoặc những chổ khỉ ho c gy hay ở hc b t, rồi cn đồn... ko di từ Saigon cho đến Lịch Hội Thượng, Sc Trăng, hoặc Họng Chng B, Khc Tro ở Gi Rai Bạc Liu hay ở B Đăng, B Đốp, Bu C Mau ở Bnh Long kể cả Tr Vong Mỏ Cng ở Ty Ninh hay ở Giằng, Hin Quảng Nam vv v vv... ta ni, ta la, ta h... tiếng đồn về tụi tao vẩn cứ... ầm vang t lả hồn binh!!!
-  i ch ch...<<<><>?!
-  Bất cứ chổ no, hể nghe ni hay nghe đồn hoặc hnh như c sấu, cọp, beo, kỳ đ, voi, thậm ch heo 3 cẳng g đ, th b con cũngro 3 thằng tao...(!?)
-  Ro...chi vậy trời??? Tư Rn chơi cắc cớ hỏi vậy.
-  Ro để tụi tao đi...trị n chớ chi, mần hoi...thấy pht mệt lun h
-  Xời...đi mần th c tiền xi m rn...m phật!!!
-  Đi mần...lm g c tiền!!!
-  Sao vậy...???
-  Thầy Hn ni, mần vậy l...c-nhơn độ thế, để đức cho con, nn hỏng lấy tiền...
-  y mn...
Bc Ba Phi ni một lo trong qun B Su, ai cũng im re nghe. Bc Ba Phi tiếp:
-  Bổng một bửa ng Chn Tiều chạy qua tao ni nhỏ nhỏ, rồi tao vội chạy tới nh ng Su Hn cũng...ni nhỏ nhỏ với ổng lun...(?!)
-  ... ?>?>?>/o/<?<?<?...???
-  Chuyện g lớn m phải ni nhỏ nhỏ vậy Bc Ba?!
-    *?!<>ờ<>?!*...ờ ờ...
-  ...ni đại coi...
-  Người ta đang tm tụi tao nhờ bắt con voi một ng...
-  Rồi...rồi Bc Ba...phải ra tay c nhơn độ thế chớ?
-   ...hỏng cđng một ci, ba thằng...hỏng đi, rồi p nhau trốn mất!!!
-  Trời trời !!!...<><>...???
-  Người ta đồn rm l tại tụi tao...ni dc cho cố, rồi giờ đụng chuyện, hỏng dm lm, nn phải bỏ xứ ra đi...cho khỏi đội quầnh h...
-  ...h h...
Tư Rn liền cười, rồi ni:
-   Bc Ba trốn hồi no...tnh ni dc hả ???
-   ...hỏng ni dc...Ba Phi trả lời tỉnh rụi lun.
-   Trốn mất sao tui hỏng thấy bc ba gi khc lc g ro?
-   Khc hả? Khc cng thm mắc cởhn!!! B Su Mập ni. Ba Phi tiếp :
-   Bởi bị...bỏ x ch ch, nn tụi taomất tch khoẻ ru b r!
-   $%^%$#*& ??? i chời chời mất tch mphẻ ru???
-   Phẻ ru...v tụi tao mất tch để đi ăn ong...nn hỏng sợ ai tranh ginh...
-  i ch...quả l mưu su kế độc nhứt thế gian..
-  Đ l b mật tuyệt đối nhen, được ci nửa l thin hạ tứ phương tm hỏng ra, nn khng bị quấy rầy chuyệnbắt voi trời ơi đất hởi nửa
-  ...???...
Bc Ba Phi kể tiếp chuyện ổng mất tch m khỏe ru như sau :
-  ng Tiều cho hay: Khi ổng v rừng kiếm cy thuốc, gặp lc Ong Hội (?) khng biết bao nhiu ổ ong n lm chm nhum trn khuỷnh đất nho nhỏ (?!) ổ n lm từ trn cyko di tới mặt đất, ở dưới đất, ổ ny kề ổ kia, ổ no ổ nấy bự chảng!
-  i ch ch...
-  Ni đến hai tiếng bự chảng lm tao nhớ đến con Bạch Tượng 1 ng
-  Con voi m ng Su Hn ni ổng kinh hải nhứt hả Bc Ba?
-  ng thầy Hnc kể rồi hả by?
-  Ổng kể h rầmcon Bạch Tượng gảy ng...bự hết biết lun!
Bc Ba Phi nghe ni Con Bạch Tượng thầy Hn kể rồi, bổnglấy tay gải t lia lịa, sau đ lấy ngn trỏgải ngứa g m, con mắt leo nheo nhn trời, đm nhỏ thấy vậy ng theoln nc nh, rồi kinh ngạc:
-   C ci g ở trểnm ng dử vậy Bc Ba?!!
Bc Ba Phi vẩn nn thinh, v ổng đangb rị, nghĩ mi chưa ra ci g để ni tiếp v tự nhin...đang kể ro ronh qun lửng cu chuyện, bn hỏi:
-   Tới đu rồi c?
-   Ci gtới?
-   ạạ tao kể tới đu rồi by?
-   Tới con voi 1 ng...
Bc Ba Phi định rp con voi v, nhưng khng hiểu sao, ổng ni tiếp:
-  Tụi tao thấy mật ong chảy đầy đất, chảy tụ lại thnh vũng, uổng qu! Tao lấy ống tre đục mắt chế thnh mng, dẩn mật chảy về đng kia.
-   Chổ ci ao đ hả Bc Ba?
-  Đng! Mật chảy trn ao, tao đo thm ao đểđựng! Một ao khng đủ, phải đo 3 ci ho lớn ch bBa Phi kể, tất cả con nt nghe say sưa:
-  Ghe v lấy mật đậu nghẹt Vm! Ba thằng tao phải dng gu-daiđể tt mật xuống ghe mới kịp giao hng!
-   Lấy gu tt mật??<>?!
-   Ghe đầy khẩm chạy ra, ghe khc v, mới bn c mấy thng m tụi tao giu qu trời, ăn ton cao lương mỹ vị! Ăn cao-lu riết, muốni lun đ Tư Rn
-   Bc Ba ni nghe thm qu! Bc Ba ăn tnl đồ bổ khng hả?
-   >>>Tư Rnc ăn mn kh ln chả phụng chưa con?
-   Nghe ni chớ hỏng c ăn! Bc Baăn hả?
-  Tao ăn ngn lun đKh Ln n từa tựa kh b (?!) ăn v nghe thơm thơm dai dai cn Chả Phụng th dở m!
-   Chả phụng m dở m?!
-   Chớ tụi by hỏng thấy gh hả?
-   Saogh???
-  Bắt con Phụng nhổ lng như nhổ lngg, xong xui bỏ ton bộ n v cối giả gạo, giả riết, con Phụng nhừ, đem gi chả bằng l sen trắng, khi hầm chn, bỏ thm x tiu hộtcứ thế m chp no n
-  ???...cối giả>?>?...
-   Để nguyn bầu diều, mề, ruột m giả lộn chung với thịt?  ẹ thấy ớn lun
-  Bởi vậy, tao ni chả phụng ăn v mắc lợm giọngcho nn, tao ni n hỏng ngon bằng chả gi(sic)(?)
-   Chả vậyc cho, tui cũng hỏng ăn!
-  Tụi tao bn mật ong, tao giu đến nổi tiền hỏng chổ cất, để trn giường, giường sập, đnh bỏ chồng chồng dưới đất, tối tối leo ln đống tiền m ngủ!!!
-   Qua.a!!!
-  .Đng một cicon voi về.
-   Con Bạch Tượng hả?
-   Con voi đen thường, chớ hỏng trắng, n đnh hơi, rồi m tới ao mật
-    N ht mật?
-   Khng phải, ntắm mật!!!
-   Chn ơi
-  Tắm mật cho đ, con voi mắc dịch đln bờ ngủ!
-   Tời ơi tời
-  Ao no n cũng tắm, taosợ voi qu x, np trong nh dm ra, hỏng dm ho, cn ng Tiều ni dc cho dử, ổng cũng sợ voiy như tao, nhưng thầy Hn đang tm cch trị n.
-   Thầy Su ra tay th phải biết nhaheheheTư Rn khen thầy Hn đ đa.
-   Ba thằng đang lp l trong nh, ng Hn ngồi l đầu dm n, n nh thấy ổng, n ht một vi mậtn bn hướng vi ngay mặt ổng, n xịt một pht, nhtrng bụng, ng Su Hn văng ra sau h, rồi ổng co gichạy mất lun!!!
-  Khửa khửa khửa
-  Tao nhờc t vỏ phng thn, tao n vi mật, n riết mỏi cẳng, chịu hỏng thấu, rồi tao cũngngon trớn vọt thẳng
-  Heheherồi sao nửa?
- Tao chạy theo Su Hn đứng tc, ng Tiều chạy dnh sau lưng tao, tao mệt muốn x khi lổ tai, thầy Su Hn nh mnh, chạy như gi bo đng trướcta ni, ta latao chạy theo saunhư bị ch rượt, tc trn dựng ngược!!! Ứ hự b hư lun
-   Ủa??? ng Su Hn l thợ trị voi m!? Sao lại sợdị kỳ n vậy chớ???
Nghe Tư Rn hỏi ngược bất tử, Bc Ba Phi muốn cứng họng, nghĩ thầm:
-   Thấy b rồi, ni lm sao thằng mắc dịch Tư Rn nghe cho sung đy ta, lảo Hn c ba, thợ gng, chơi ngải, trị t, nui con ntrồi cn l thợ bắt voi, thế m con voi mới xịt một pht đ chạycơi đầu, thế th thấy ống cố rồikẹt qu ta
-   Sao Bc Ba nn khe vậygiỏi ni coi, h hTư Rn hỏi bắt b Ba Phi.
-  Tụi by biết tại sao thầy Hn chạy hn? Ổng chơi kế dử đ nhen, kế ny độc lắm.
-   ng Hn sợ, ổng chạyto khi m kế với kống g trời!?
-  Su Hn chạy l ổng dụng kế tẩu vi thượng sch của Tn Tử đ đa
-  Ối chời chời
-   nếu voi rượt theo l voi dnh kế điệu hổ ly sơn liền h(?!)
-   Ối trờim ơi
-   Ra đồng trống, thầy ba Hn bắt ấnl 10 con cũng chết!
-   Voi chạy theo?
-   Voi n khn, n biết thầy Hn c ba lổ ban, nn n đu c rượt theo(?<>!)
 Khi nghe tớino l Binh Php Tn Tử, rồi Ba Lổ Ban, rồi Bắt Ấn tm lum t lađm con nt với Tư Rn hết hồn, ngồi im ru, Ba Phian tm, ni tiếp:
-   Đợi mấy ngy sau, tụi tao m tới ao, tiền bạc cất giấu kỷ, bịmối ăn hết ro!
-   Mối ăn sạch bch lun???
-   Mối ăn tiền hết sạch!!! Nn tụi tao ngho lun, cho nnở ton nh l!!!
-   He he he
-  ở vậy cho mt by ơi
-   Cn ng Chn Tiều?
-   Ổng bị vợ rượt chạy gip xm
-   Rồi ng thầy ba Su Hn?
-  Ổng sanh bịnh, bỏ ăncả năm
-  Ối ối
-   cho nn ng bị ốm tng ốm teo
-  ờ ờ
-  chớ tụi by hỏng thấy thầy Hn ốm nhch hả??!!
-   thấy
-   ...vậy đkh kh kh
-   Khửa khửa khửa


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341