Tập Truyện BC BA PHI

 

 

   Ma Bnh Thuận

Tập Truyện BC BA PHI
 
  

Buổi sng bữa hổm...

Tại qun c ph cho lng B Su Mập, Bc Bc Ba Phi đ kể chuyện Cọp Khnh Ha.

Bữa sng nay, cũng tại qun cho... bữa hổm:

Thằng Tư Rn hp sạch t cho lng, m trong bụng n muốn hỏi chuyện Bc Ba, nhưng chưa dm v n hỏng biết tnh sao, th Bc Ba Phi cũng ăn xong, rồi xỉa răng...

Ba Phi ht Thuốc Ci, quấn điếu bự, lại ht kinh nin, nn răng cỏ, đng-khi đen hu, hm răng...th thiệt, nhưng răng hơi-hơi nhốm-chưng, nn bị lung-lơ, ba x ba t...như hng ro ấp chiến lược...bị đo, nn kẻ răng mới...ht miếng lng dai nhch v đ.

Ba Phi...hả họng, khượi được miếng lng, liền ko ra nghe ci chạch, rỏ to, rồi quăng miếng lng heo...nghe ci phịt, thiệt l...mất vệ sinh v con heo con chạy lại ăn liền, nn hỏng thấy ci g trn nền qun cho hết ro...Xong xui đu đ, Ba Phi hỏi Tư Rn:

-  Mầy dm tao ci g, m dm dử vậy?

-  Tui đợi Bc Ba cạy xong kẽ răng...

-  Đợi chi vậy mậy, ni coi...Tư Rn bậm gan hỏi liền:

-  Đợi Bc Ba kể tiếp chuyện Cọp Khnh Ha.

-  ...tao kể rồi...

-  H h...cn thiếu vế hai trong cu Cọp Khnh Ha-Ma Bnh Thuận, đ ng.

-  ...)))o=>>>...rồi sao...=>>>

-  ...?!...h h...Bc Ba, biết...cn hỏi đố, kể tiếp đi m!

Bc Ba Phi suy nghĩ hồi lu, lấy tay gải t mấy pht, im lặng một hơi, rồi ni:

-  Hể kể chuyện ma l tao...bắt buộc, phải ni tới thầy ba Hn, chịu hong?

-  Trời! Lại lảo Hn!!! Oi qu, nhưng Bc Ba cứ kể, để tui, coi sao?

-  A-ha-ha...khục khục...khạc, pho... m...

Ba Phi tằng hắng hai ba pht, ho đi họ lại mấy tua=>>>rồi m ngực khạc-xịc mấy lần, hỉ mủi tm lum=>>>rồi... m ớ=>>>rồi...nn khe lun!

-  Hh...Ba Phi ni rồi 3 pht...rồi...rồi sao...zị chời??? B Su ni.

-  ...chưa ni được, để coi na...Ba Phi lấy tay gảy t sồn sột, ra vẻ bối rối, Tư Rn hỏi:

-  Ủa...ăn cho lng m mắc xương hả Bc Ba???

-  Hỏng c...

-  ...th Bc Ba ni đi...

-  Tao ni khc no by giờ?!

-  ...ni tiếp ci khc ma-bnh-thựng.

Thế l Bc Ba Phi mc đải thuốc r, hai tay Ba Phi quấn, miệng ni:

-  Để coi...khi con Ma sổng chuồng, b con (nh) tm bộ-ba trị cọp=>>>để trị ma.

-  Trời trời, vậy l trật c cha, thi hẻo rồi.

-  Nghe tin mời trị ma, th bộ ba trị cọp hết hồn, sợ qu, trốn về qu, để ẩn thn.

-  ...>>>...trời trời...sao kỳ vậy???

-  Bởi bộ ba trị cọp, nhưng lại...sợ ma...h h...

-  ...kỳ nha...

-  Kỳ g, n Tư Rn, trị cọp...hỏng giống trị ma...

-  Ờ ờ...h h...

-  Do khng ai trị, nn con ma n lộng, người ta mới đồn rm.

-  ...?!...cha chả...

-  Chuyện Ma Bnh Thuận, bị đồn riết=>>>đồn tới xm Ngả Ba Vm...

Sau một hồi ngồi ni um-trời về chuyện Ma Bnh Thuận, cả qun cho im ru...nghe.

Ai nấy cũng ngở ngng, hỏng biết chuyện Ma Bnh Thuận...c thật hay khng?!

Nhưng Ba Phi cứ ni...chắc l c, th b Su chủ qun cho, cải Ba Phi:

-  Đồn rm, sao qun cho hỏng nghe, -mới sng sớm, tnh ni dc hả? Tư Rn ni:

-  Ờ ờ nhứt bến đ, nh l rn sao l rn con, cũng hỏng nghe?!Ba Phi ni tỉnh kh:

-  Người ta biết=>>>ci l mầy với qun cho nầy...sợ ma, nn ai dm đồn, m nghe!

-  Vậy vậy, đồn sao=>>>by giờ Bc Ba ni nghe chơi...

-  Đồn như vầy: Ở Bnh Thuận c con Ma, gọi l ma-lai, n m ai, th khắc chết.

-  ...<><>>>>...

-  V vậy, lu lu, c người chết, rồi lại lu lu, cũng c thm người chết, chết hoi...

-  Chết g dử vậy, Bc Ba ni l do coi?

-  Chết l do con ma-lai rt-ruột n hon nầy gy ra, nếu ai đi cầu, m khng đo lổ lấp phn, nếu n ăn được...l coi như, người đ bị teo ruột...ắt ngũm, đi tong...

-  Tời!!!

-  Cả lng hỏng dm ho, người ta cầu thầy php thầy ba, nhưng thầy no tới trị, th trước sau g, thầy cũng bị...thn bại danh liệt, cn nếu khng, th hỏng chết, cũng bị thương...

-  ...><...<>... cha cha...ớn đạn...qu he...

-  Lc đ, người ta qunh qu, nh thỉnh bộ ba trị cọp...tới trị ma, nn thất bại thảm hại.

-  ...sao vậy...?!

-  V trị cọp...hỏng giống trị ma, nn bộ ba...bỏ chạy tt ghn, rồi mấy dả đồn rm ben.

B Su thất vọng, ni:

-  Ối trời, ng nội thằng Hm, ta thằng Hm, thằng Hm bỏ chạy, th ai dm trị ma?

-  Để coi na...ờ ờ...Ta thằng Hm...mch, cho biết=>>>...rằng, th l...l, l...

-  ...l l...sao???

-  Ở xm Ngả Ba Vm, c Su Hn l thầy ba dử, lảo gi tay ấn, trừ tiệt quỉ mị t ma!

Khi Bc Ba Phi ni tới thầy ba trời gầm Su Hn, trong qun, ai nghe, cũng nn-địt.

Ring Tư Rn n ghim trong bụng, ci vụ thầy trị ma bnh thuận m sao lại thn-bại danh-liệt, th n thấy ớn ăn qu, nn n...lo xa cho thầy ba Hn, Tư Rn nhắc lại:

-  Trị ma, m thn bại danh liệt=>>>l sao, cn=>>>hỏng chết cũng bị thương=>>>cũng l sao, ni cho con nghe, để con đn vận mệnh thầy ba Hn coi, hh...

Vậy l Tư Rn, lo cho thầy Hn, nn hỏi kỷ qu x. Ba Phi ni cho n biết, như sau:

-  Thn-bại l vầy: Mấy ng thầy ba kia, tới trị ma-bnh-thuận, ton l thầy dử, con quỉ 1 gi no...nhc nhch, l bị mấy thầy t hết, để nhốt v hủ, chật hủ, th nhốt trong lu!

-  Ối trời...mấy ng thầy trị quỉ đ...dử thiệt...

-  L thầy trị quỉ nn, mấy ổng...khi dể con ma...đ mới l st số mấy ổng(?!)

-  N...hởi ch Ba n, ni chuyện thn bại nghe chơi...hh...Ba Phi ni tiếp:

-  Thn Bại l vầy n...Khi tới, qu thầy lo ăn nhậu, cứ đi mấy mn c chiến như: Tiết canh heo rừng, sc hầm tiu, mễn nướng mở chy, cheo la-gu, kỳ đ rang muối, cc kho xả ớt v nhi chin rơm (xả)với cho b tọt..vv v vv...

-  Tời tời...tn-l mn nhậu thứ dử...khng h...

-  Do ăn nhậu li b, thầy bị ph ruột, nn ỉa chảy, ỉa lu, n ly qua ỉa kiết lỵ, rồi ỉa ra mu, rồi đi-khng-nổi, qu-thầy bị 4 ci ỉa 2 ci rồi, th đnh cuốn tượng, lết về qu!

-  i ch ch...h h...

-  Tao hỏi mầy=>>>thn hỏng bại, sao qu-thầy, đi-khỏng-nổi, phải lết...h Tư con!?

-  Khửa khửa khửa...=>>>thế cn danh liệt Bc Ba ni lun coi, nghe đ-chỉ thiệt.

-  Sau đ, mấy ng thầy khc tới, cũng xưng l thầy-dử=>>>dử tới độ thầy chạy.

-  H h...h h...tn l thầy dử khng h, qu đ...

-  Qu-ổng cũng lập chay đng cũng gọi-hồn trc-quỉ tối trời tối đất 3 ngy 3 đm.

-  Nhưng ở đy l con ma nha Ba Phi, liệu m ni. B Su nhắc chừng Ba Phi.

-  Ối tời tời...vậy l x hụt, trật quẻ rồi he Bc Ba? Tư Rn cũng rnh, Ba Phi ni:

-  Mấy ng thầy dử...thầy chạy nầy, trước khi ra tay, cũng ăn nhậu t le...để bắt trớn.

-  Ối trời...thầy b g m ăn nhậu h rầm, vậy trời?! Ba Phi ni:

-  Khi nhậu xừng-xừng, mấy ổng ni...nghe pht ham.

-  G đ...Ba Phi ni tiếp:

-  Đ l thầy th phải nhậu bứt gn bợm nhậu, phải dắt lổ tai dn nhậu hết ro...

-  Con b n, tn-l dn bợm bảy khng h...B Su chửi sảng. Ba Phi cho biết:

-  Lc qu-thầy sỉn-sỉn, bụng no nứt trứng, thầy dử...hh...cũng phải đi cầu, gặp đm tối hu, nn thầy hỏng thấy đường, rồi gặp giờ xấu, nn thầy...t giếng.

-  Trời đất ơi...rồi kết cuộc nm-thao...hehehe...

-  Thầy nầy, chỏng-khu cứu nạn thầy kia, nn sau cng, qu thầy-dử...t giếng hết ro!

-  H h...nghe n đ cch g...Ba Phi nghe Tư Rn...bộc bạch, rồi cho biết thm:

-  Tới sng, chiếu nhậu vắng hoe, tưởng thầy ba m bị ma-dấu, nn b con đi kiếm, hỏng ngờ, mấy...cha của tao, đứng lủ khủ dưới đy giếng, khc hu hu...như bị đỉa đeo!

-  Sao mấy thầy hỏng leo ln, giếng c bực m?! Tư Rn ti lanh ni. Ba Phi cho biết:

-  N con, trn đầu của thầy, trong hng-giếng, c mấy con rắn mi gầm th đầu, l lưởi dm xuống...n Tư con, mầy leo ln...kiếm ăn!!!

-  Vậy l thấy ng cố tổ mấy ng thầy!

-  Dn lng nghe khc văng vẳng, dm-giếng, thấy qu thầy đang ngự lủ khủ ở...nớ.

-  H h...

-  Thầy dử, m khc lc...như con nt, tao hỏi mầy danh liệt hong chớ?!

-  Vậy l tanh banh thanh danh, cn thầy Hn mnh...ngon ăn hong?

Ba Phi ni:

- Thầy ba Hn đ từng ni nhỏ cho tao biết=>>>ổng chỉ học bắt quỉ, cn ma th thầy Hn ch, ổng khỏng thm học...(mới ra nng nổi)

-  Kh kh kh...

-  ...thế, thế bi giờ, mới...ế-cm-cum thầy ba Hn rồi đa...hh...

-  Kh kh kh...

-  Khi tao hay tin c người v xm Ngả Ba Vm tầm-thầy-trị-ma, l tao nghi-nghi.

-  Bc Ba nghi ci g...

-  Tao nghi l, họ sẻ đi tm thầy ba Hn...

-   ...(?!)<>(?!)...h h...

-  Khi ng Hn biết tin đ, lảo xanh hồn, vội tm tao, nhờ tao vấn-kế cho ổng.

-  H h...Bc Ba vấn sao đy>>>...???

-  Con b n...tao chưa biết vấn thế no th Ta mầy bn: Ba thằng nn đi trốn!!!

-  Ối trời, Ta con cũng xa v chuyện nầy, hả Bc Ba, ngộ qu x!? Ba Phi ni:

-  Bởi vậy, Ba Phi...tao, mới...dm h lớn: Đy l bộ ba xm vm...kh kh.

-  Ồi trời trời!!! Lại thm một bộ ba nửa hả trời, m phật(?!?)

-  Biết cn hỏi đố...

-  Rồi sau đ, Ta con...tnh sao?!

-  Ta mầy về nh lục tủ, gom tiền, m mầy hỏi, ta mầy hỏng ni, lm m mầy giận, vậy l m mầy...coi như, x bm bum ta mầy!

-  Trời!!! Cn Bc Ba?

-  Tao về nh gom đồ xong, th lảo Hn lt tt chạy tới, lảo hối tao đi như chạy giặc!

-  ng Hn lm g dử vậy chớ?

-  Chớ chậm trể, người ta tới, mời thầy ba Hn đi trị ma...th ổng c nước cắn lưởi.

B Su chủ qun, nảy giờ ở dưới bếp nghe hết ro, nn ni lớn:

-  Xời, khi khổng khi khng, ba cha ra đi, bỏ xứ...xời...Ba Phi...n nghe ci t:

-  Sao l đi bỏ xứ, tui tnh đi tới khung trời tăng nhơn ph...

-  i chời...=>>>khung trời tăng nhơn ph nghe nn thơ qu hn...

-  Ừ vậy đ...hh...

-  ...=>>>tới khung trời ấy thăm ai vậy ch Ba Phi?

-  Thăm thằng em t Tm Nhểu.

-  Bc Tm ở đu? Tư Rn hỏi.

-  Tm Nhểu ở gần Cầu Bến Nọc, xứ G Cng Trao Trảo, miệt Thủ Đức...(***)

-  i tời...Bc Tm Nhểu, c ni dc dử hn, Bc Ba Phi khai thiệt coi...h h...

-  Thằng Tm Nhểu ni dc...tn canh b đao, y x như tao...h h...

-  Khửa khửa khửa...

-  Bộ Ba đi ln Miền-Tăng-Nhơn-Ph bằng ci g!

-  Đi xe lửa ln SaiGon, rồi từ SaiGon, đi xe đ ln Thủ Đức...dể ẹt h!!!

-  Lu lu đi thầy gn một pht, đ nhen...!!! Từ Rn ni vậy.

Nghe khen, Ba Phi khoi tỉ, x ra một chuyện...=>>>nghe m-thu như vầy:

-  Khi ngồi xe lửa, bộ ba nghe đồn, l ở Trảng Bom...c mỏ vng!!!

-  Trời!!! Tư Rn ku trời. Ba Phi ni lun:

-  Nghe vậy, tao ni, sẻ đo vng để lm giu, ta mầy m qu, liền ku một lt đế với một lạng tp-mở, để ba thằng nhậuăn mừng trước!

-  Trời trời, chưa chi đ nhậu ăn mừng...

-  ...qu đ, kể tiếp coi ch Ba. Ba Phi kể liền:

-  Nhậu đả-chỉ xong, bộ ba nằm ngơi, nh...ngủ qun, mới thắc họng!!!

-  i chời...

-  ...con b n...khi xe lửa chạy tới ga Thp Chm Phan Rang, lảo sot v, ku dậy, chửi rủa một tăng, rồi đuổi xuống ga, như đuổi t!!!

-  Cha chả...mấy ng ăn nhậu g...m bầy hầy qu! Ba Phi kể tiếp:

-  Trong khi đ, mấy ng Bnh Thuận khổng tm được thầy trị ma=>>>cũng đi xe lửa về qu, rồi cũng xuống ga=>>>cng lượt với tụi tao=>>>đả-đu chưa n!!!

-  i chời chời...

-  Mấy cha đ, thấy tụi tao bị đuổi, mấy ổng thấy tội nghiệp, bn hỏi thăm qua lại, mới li ra, l mấy ổng v Ng Ba Vm, tm thầy ba Su Hn...chết tổ hn Tư?

-  Ối ối...

-  By giờ...mới thắt họng n Tư Rn ơi...huhu v huhu...Ba Phi rn thấy thương lun.

-  Trời!!! Lưới trời lồng lộng kh thot, he???

-  Ni vậy nghe hỏng vui mậy! Đ chỉ l trời xui đất khiếnthi nh!

-  Khửa khửa khửa

Ni tới đy, y như rằng, Bc Ba Phi lấy đải thuốc, mc cục Thuốc Ci, quấn 1 điếu, bập một hơimấy bập, chu mỏ, xả khi, như khi xe lửa, rồi ni tiếp một hơi di:

-  Khi biết chuyện tm thầy nầy: ng Hn t hoả, ta mầy xanh gn, tao th thần hồn nt thần tnh! Tao cũng hỏi qua-loa lấy lệ, về chuyện ma-cỏ, th mấy ng đ, cho biết r:

-  Con ma bnh thuận đ tiển về qucu c, cả chục ng thầy rồi, thời may, nhờ bộ ba trừ cọp khnh ha thy lay, x xọn, cho biết=>>>cn 1 thầy dử nửa, giỏi gấp 10

-  hhBa Phi ni tiếp:

-  Bộ ba trị cọp cho biết thm: ng thầy ba, mặc dnhỏ con, nhưng chơi ton ba min ngải thi, cn t ma quỉ qui hay con khỉ g, lảo ta cũng nhốt v hủ ro nạo

-  i ch, con hỏng ngờ ti nghệ của thầy Hnvang vội tới đ!!! Ba Phi ni tiếp:

-  Mấy ng đ cảnh co tao: Hảy coi chừng thằng tay mặt của ng thầy banhỏ con, thằng-tay-mặt nầyni dc tn canh gi lốc, cn dặn taolại phải để thm ng thầnsồn sồn thứ ba, ng cố nầy gi hơn thằng ni dc một x, lại cn ăn nhậu bạt mạng tứ phương, l hơn tru, uống rượu như hủ chm, ẩn hiện như ma như quỉ, ổng nhậu v 1 xịl coi trời bằng hột tiu?!

-  Hỏng lẻ ng sồn sồn nầy l Ta con?

-  Chứ ai v đy, biết cn hỏi đố mậy?!

-  i chời chời

-  Mấy ng đi tầm-thầy-trị-ma ni thm: B con xứ Bnh Thuận đangsợ ma, muốn dọn nh bỏ xm, dn tnh khổ qu, chưa biết tnh saotao nng ruột, ni đại:

-  Mấy ng c tin l bộ-ba tui, trị nổi con ma đ hong?! Mấy ổng ni:

-  Ối xời! Bộ Ba...ci c loi...=>>>mấy ổng khi-dể vậy đ=>>>tử-cưởng hong Tư?!

-  Hehehe...

-  Một ng gi khc...bất chợt, khều tao ra chổ khc, ni nhỏ:

-  Mấy ng l ai, ở đu tới, tới đy lm g?

-  ch ch, hỏi vậy, Bc Ba...biết trả lời sao?

-  ng ứng b hnh, bửa đ, tao ni...y như tỉu-thiết:

-  Bc Ba ni lại coi...hh...Ba Phi ni:

-  Đừng hỏi tụi tui l ai, cũng đừng nn biết tụi tui từ đu tới, cũng hỏng nn tm hiểu, tụi tui tới đy để lm g, cứ mặc kệ ta ba thằng tui, vậy được hong, mấy cha(?!)

-  Cời cất cơi...sao bộ ba của Bc Ba, tnh trừ ma, m lại giấu tng tch???

-  L bởi, con ma đ linh lắm, n biết ai trị n, th n cho ngũm c đo trước!

-  Ối...Bc Ba tnh-tn như thần...

Tao ko tay ng đ, tới bn ng Hn, tao ni nhỏ:

-  Thầy Hn n, ng nầy nhờ mnh trị ma, m sợ tụi mnh...bỏ chạy mất guốc! Ta mầy nghe được, nng mặt ni lun, hỏng ngại miệng:

-  Gỉỉỉỉỉ??? Tụi tui m sợ, mấy thằng nầy m sợ ma, hỏng dm sợ đu... 

-  Cng nhận, Ta con dử thiệt...Ba Phi ni tiếp, Ta Tư Rn ni như vầy:

-  Tui v một xị=>>>gặp tru đin, tui cn dm dăng tay chận đầu nửa l...ối nhằm nh g tui chớ, n...con quỉ 8 gi, tui coi như pha, chớ ở đ m lo, ma với cỏ cc ken!!!

-  Ta con ăn ni dử dằn vậy hả?

-  Chớ sao!

-  Ta con, qu đ...h h...Bc Ba Phi ni tiếp như vầy với Tư Rn:

-  ng gi bnh thuận đ, ni lc trước, c một ng thầy ni cn dử hơn Ta mầy, nhưng khi thầy đụng trận, con ma m binh đ, n biến thnh con quỉ 1 gi...

-  Tời tời...Ba Phi ni tiếp:

-  Chỉ 1 gi thi, vậy m, n rượt lảo thầy đ chạyt hầm, b con tưởng ng thầy qui tin rồi, mộ phật!!! ng gi khc, đứng kề bn, ni thm:

-  N n...tui ni 3 ng đừng buồn: ng ốm nhom, ng Hn đ Tư, ng ốm nầy m thầy b g trời? Xin lổi, cn ng sồn sồn kia; l Ta mầy đ, lảo nầy gan gc g m ca với kệ, cn ng, l tao đ Tư, ng đ ni như vầy=>>>xin lổi, tui ni cho ng biết, tui chắc c l ng ni dc tn canh b đao, tui...ngha l biết, tui bảo đảm vậy lun!!!

-  i trời trời! Mới gặp, m ng đ, đ thấy Bc Ba ni dc, hả trời!?

-  ...ai biết đu n, hh...B Su thấy Ba Phi cười hh, th nng g, ht:

-  ...n...n, gặp người lạ, m Bc Ba Phi trổ ti lm chi, sao ngu vậy chớ?

-  Kệ tui nhe, tui ni dc, cũng hỏng c chết thằng ty no nhe...hh...

-  Rồi sau đ? Tư Rn hỏi tiếp. Ba Phi ni:

-  Mấy ng đ bỏ đi, v khi-dể tụi tao ra mặt, ng Hn với ta mầy nng như hơ, nn quyết lng triệt con ma bnh thuận, để mấy ng đ, biết ti nghệ thầy Hn...siu tới bực no!

-  Qu đ, cứ hể hỏng ai chịu thua l con m rồi!

-  H h...Ba thằng tao bn tnh, nếu con ma đ tinh ranh, th tụi tao chơi kiểu khcn sẻ b tay, chịu chết, tao bảo đảm lun, đ Tư...(?!)

-  Bc Ba...chơi kiểu g???

-  Tao dụng-kế Tn Ng, l lấy kế Tn Tẩn với Ng Khởi, tao...gộp lm một, th chỉ c ...tề thin thng xuống, th may ra, mới cứu nổi con ma thần sầu nầy(?!)

-  Bc Ba gộp-kế cch no, chỉ con, để con học lm, được hn?

-  Tao gộp điệu hổ ly sơn kế v ve sầu thot xc kế với một x dương đng kch ty kế, cho mầy hay, chơi kế-gộp nầy, th Lốc Cốc Tử Tin Sanh, nếu...biết, cũng b tay.

B Su chủ qun nghe Ba Phi ni ta lia, nhưng nghe...chả ra lm sao, liền hỏi gắt:

-  Tm lại, l bộ ba của Bc Ba Phi...lm ci giống g, ở ngoải, h?

-  ...hh...giả bộ đi ăn my...=>>>...để dương đng kch ty!!!

-  Tời tời!!! Dồn cục kế độc trong binh php Tn Ng, nghe thấy gh, tưởng sao: Cả đm đi ăn my!? Con nghe, con ni thiệt lun, l con oải Bc Ba qu nha.

-  Mầy sao lộn xộn qu! Tao kể tiếp n

B Su nghe cho đ, bất ngờ, ni vọng ln từ dưới bếp:

-  Giỏi qu he, ni lng vng...th cũng đi ăn my, xời! B Su ni sc tiếp:

-  Sao hỏng đi mua ve chai cho c vẻ qu-sờ-tộc, hay văn minh cht cht, l mua tỉn dạo lng vng, rồi ra Phan Thiết bn lại cho hảng nước mắm?

-  Ờ ờSao Bc Ba hỏng mua dạo tỉn nước mắm? Bc Ba vụng tnh qu! Theo con, con mua tỉn nước mắm, đem giao cho chnh, ăn tiền c l xong!

-  Tao ni cho mầy với chị Su nghe m chn: Tỉn nước mắm ở đy, ng Chn Tiều thầu mua hết rồi! Mối ruột của ổng m!

-  Trời đất, ng Chn Tiều cũng th tay ra tới ngoải hả trời? Tư Rn c vẻ thất vọng, sau đ, n ni:

-  Nhưng m, c ci nầy, con ni Bc Ba đừng buồn, m d Bc Ba c buồn...th thy kệ Bc Ba, Bc Ba c chửi...con cũng ni, bực mnh qu m!!!

-  ??? cha chabực ci g, ni tao coi...

-  Bc Ba dở tệ, đụng chuyện b, cứ lm ăn my, sao hỏng lm...ci khc?

-  Ừ, Ba Phi lm ăn my kỳ cục qu mậy Tư? B Su ni theo. Ba Phi nng mặt:

-  Lm ci khc, l lm ci giống g, mầy ni tao nghe thử, hử??!!

-  Lm người đui!!! B Su hỏng chịu, ni:

-  Trời...Tư ơi Tư, mầy by cho Ba Phi lm người đui, th cn ra ci thể thống g?

-  Chớ con bực Bc Ba cứ lm ăn my hoi! Đui thử một lần, coi được hong?

Ba Phi nghĩ thầm trong bụng: Đng l mnh cứ hể bị b l lm ăn my, thi được

-  N Tư, tụi tao tnh lm thằng đui, cn lm ăn my, l do ta mầy chỉ vẻ, đ đa.

-  Sao???

-  Ta mầy nghe tao bn lm thằng đui, th ổng xanh gn

-  Sao...ậy???

-  Ổng ni, tao xi bậy, lở tổ trc, bị đui lun=>>>th c nuớc đi ăn my=>>>vậy th lm ăn my trước=>>>th sướng hơn...hehehe...

-  Trời!!!

-  Sau đ, ta mầy sợ đui thiệt, ổng trốn về qu

-  Ủa ủa...

-  Ta mầy...chơi độc, trốn mất, bỏ lại hai thằng tao, bơ vơ nơi xứ lạ, qu người!

-  !?!...

-  Sau đ, tao biểu ng Hn đng vai thằng đui

-  Cn Bc Ba?

-  Tao lm thằng thấy đường!!!

-  Trời! Nhưng sao Bc khng đui cho trọn gi?!

-  Tao phải thấy đường để dắt thằng đui đi chớ ụa! Nhưng m Tư ơi, hai thằng đương mạnh giỏi, m đi xin ăn, tao cảm thấy nhục nhả gia tin qu cở!

-  ?!?...Vậy c đi ăn my hn...

-  Thầy Hn cứu nhn độ thế th phải hy sanh bổn mạng nhe, đời m!

-  Bc Ba đui lm sao...cho B Su bằng lng, chớ đui m con mắt h h, ai tin?

-  Ai ni mầy...h h, tao cho ng Su Hn đui thiệt lun!

-  Trời trời...lm sao...để đui?

-  Tao lấy mủ xoi trộn với mủ (cy) sung

-  L loại mủ cy Bc Ba chỉ con, để trt trn nhnh cy cho chim dnh cẳng?

-  Ờ! Tao trt ngử đ v mắt lảo Hn, hai m n dnh cứng ngắt, tao dắt lảo ra chợ, b con tưởng ng Hn đui giả, p nhau banh mắt, coi c đui thiệt...mới cho tiền!

-  Banh nổi hong?

-  Banh ra sao nổi? Bửa đ, lảo Hn chịu đau, cn...tao lượm tiền trong lon sửa b!!!

-  Vậy l trng mnh rồi.

-  Khng ai nghi đui-giả, đng l chơi kế độc, th con ma bnh-thựng...tận số rồi.

-  Tao dắt ng Hn đi một vng...thm thnh, rồi về, lc về, ổng đ v cục đ, nn trc cha n mng cẳng, tới nh, thầy Hn banh thử m mắt, thchết cha mồ tổ rồi.

-  Sao...sao...!?!

-  ng Hn banh muốn tt m mắt, m n...hỏng nhả, lảo Hn chửi tao qu ể!

-  Chửi Bc Ba hả, chửi sao, ni nghe...

-  Chủi vầy: Tao đui lun l mầy chết cha với tao, mầy ni dc, lm tao tiu dn...hu hu...=>>>...mắc toi mầy, sun dịch mầy, b xẹt cho...sun toi mầy lun...huhu.

Tự nảy giờ B Su nghe, m nng ruột dm cho ng Su Hn:

-  Cẳng chim dnh mủ, gở hỏng ra, th mắt ng Hn banh sao nổi, n trời, rồi sao...

-  Tui định mualưởi lam cạo ru, về rọc!

-  Trời!

-  ng Hn nghe vậy, chửi tui qu trời lun!

-  Chửi nửa hả? Chửi sao?

-  Mầy l thằng tn c, mắt tao mầy trt mủ cy, rồi lấy lưởi lam, tnh rọc ci rẹt l xong hử, tao chết hả, tao thnh con quỉ 1 gi, tao tr ẻo mầy, cho mầy qu gi...hu hu

-  Anh Su bnh tỉnh, Ba Phi ni, từ từ mnh tm cch gở.

-  Gở ng nội mầy...huhu v huhu...Hh...

-  Rồi sau đ? B Su hỏi.

-  B con tưởng...onh lộn, o tới coi, tui hoản hồn kinh, cỏng thầy Hn chạy mất

-  Cỏng thầy Hn chạy đi đu, ni mau???

Ba Phi...ngha ra, thấy Su Hn t t đi tới, nn khng biết ni cỏng thầy hn...chạy sao cho c văn minh một x. Rồi cũng bởi thấy thầy Hn, nn thằng Tư Rn hỏi dồn:

-  Bc Ba cỏng ng Su chạy đi đu? Su Hn bước tới, Tư Rn hỏi lun:

-  ng Su, Bc Ba ni, cỏng ng Su, vậy m c cỏng hong? Su Hn ni bừa:

-  ...h h...cỏng h rầm...nhưng tao huỹnh hồi no, m cỏng tao nửa đ, hả Ba Phi?

-  Th thca ca...ci ci...Thấy Ba Phi c lăm, thầy Hn ni...c vẻ căng:

-  Tao kiếm mầy thấy b, t ra mầy ni dc ở đy, Ba Phi mầy...lm khổ tao với thằng Hm, mầy thiệt l bo hại, tụi tao...qu khổ với mầy!!!

-  Chuyện g vậy ng Su? Tư Rn hỏi, thầy Hn ni:

-  Ba Phi phải về ngay by giờ, về ngay tức khắc, mầy qu lắm rồi, về ngay...

-  C chuyện g vậy ng Su? B Su Mập lo lắng. Su Hn cng ni, cng lm cho sự việc trở nn to tt khn lường:

-  Nếu khng c chuyện tối hệ trọng, tui đu c rảnh để đi kiếm thằng mắc dịch nầy, mầy về ngay Ba Phi, chờ lu, tao khng bảo đảm...tnh mạng đu nhen.

-  Chuyện g m...nghe thấy ớn qu cở vậy chời...!?!? Ba Phi hết hồn.

-  Mầy về, khắc biết, mầy tận số rồi Ba Phi

-  Thi ch Ba về đi, coi c chuyện g!

Su Hn nắm tay Ba Phi chạy o ra khỏi qun, phải n rỏ, l chạy to khi, coi bộ chuyện nầy lớn lao thiệt tnh, Su Hn mệt thở muốn hỏng ra hơi, Ba Phi mắt đổ ho quang, cũng thấy rung trong bụng, đang chạy, Ba Phi ku ngừng, bn hỏi:

-  Chuyện g vậy, ni lẹ coi, tui rung qu...

-  Chuyện quan trọng, Su Hn ni, khng c mầy, ắt khng xong!

-  M chuyện g mới được chớ?

-  Thằng Hm đợi mầy ở nh tao, phải về ngaykẻo muộn!!!

-  Chuyện g vậy trời, chuyện g vậy anh Su? Tui rung qu

-  Thằng ngu thiệt tnh, mầy hỏng biết chuyện g m thằng Hm chờ mầy?

-  Thiệt tnh, hỏng biết, tui biết, tui...ci liền

-  He he he...

-  Ca ca...ci g, m thằng Hm chờ tui??? Ba Phi tnh thiệt, hỏi thiệt. Su Hn ni thiệt:

-  NHẬU !!!

-  M ơi...

-  Muốn nhậu...đủ tay, tao kiếm mầy mệt qu.

-  Hehehe...

(Do vậy, do thầy ba Hn...sợ đui, nn thầy Hn chưa trị được Ma Bnh Thuận...

Chớ nếu khng=>>>?!>>>biết đu chừng>>>...vậy cho nn, tới by giờ...

Chuyện Ma Bnh Thuận, vẩn cn tiếng...=>>>l vậy đ...?!)

--------------Ch thch (***)

Qu Độc Giả muốn biết Bc Tm Nhểu, em t Bc Ba Phi...ni dc cở no, th...

Xin v đề mục Buồn Vui Qun Trường trong trang Web nầy.

Tựa bi nằm trong phần Ngư Tiều Canh Mục, đ l Canh: Bi Lảo Nng.

V...coi thm bi Đnh Cờ, khắc rỏ Bc Tm, em Bc Ba Phi.


                                   
Chng Hiu 374

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341