Tập Truyện BC BA PHI

 

 

 

 

    Mo Đen  

Tập Truyện BC BA PHI
 
 
Khng biết con mo ci của ai, tới l rn thằng Tư đẻ một ổ 4 con đen thui, mo con rất dễ thương nn thằng Tư Rn cưng n như trứng mỏng .
ng Su Hn đi xm về ngang gh v l rn, thằng Tư khoe c ổ mo đen, Su Hn ht h :
-         Ch ch Loại dữ đ Tư Rn m cn qu nữa nghen
Nghe ni qu thằng Tư Rn khoi ch tử nhưng cn lm bộ hỏi đố :
-         Sao gọi l qu ng Su  ?!
-         Tại mầy hỏng biết, chớ mo - mun sống đng 9 năm, đem nấu cao l Đại Bổ !
-         ?$%$#$$$...>>>?!
-         Rm rm cở mầy, chiều chiều lm một ly nhỏ, đập ba tạ 5 k suốt ba thng hỏng thấy mệt
-         ni dc hả ng ???
-         Mầy thấy tao đang mạnh ci cụi đy hong, nhờ mo đen đ mầy !
Ba Phi bất chợt bước v, ni lun :
-         Thầy Su uống cao mo khng chỉ mạnh m cn gan nửa chớ
Thằng Tư Rn nghe sướng lổ tai v ni :
-         Qu đ ! ng Su đ mạnh cn gan, hỏng lẻ hỏng dử ?
-         Dử chớ !!!
-         Sao dử ..?
-         Dử l do ng Su .uống cao mo !!!
-         ?!%$%...m nếu dử l dử cở no Bc Ba ?
     ng Su Hn muốn cho Tư Rn thấy ci dử của mo đen, bn nhắc lớp Ba Phi :
-         N Ba Phi, con mo đen nhảy qua xc chết, xc chết bật dậy .vậy dử hong ?
-         Qu dử !!!
-         C thiệt hn đ ng Su ng kể nghe coi
Lảo Su Hn nghe Tư Rn ku kể cho nghe, ng Hn ngọng
-         Ừ th thmầy kể n nghe đi Ba Phi
Được dịp ni dc, Bc Ba Phi ni hỏng ngại miệng :
-         Tao gặp trận đ rồi !
-         Kể nghe Bc  Ba .
-         Hồi tao cn nhỏ, ng Nội mầy đi đu cũng dắt tao với Ba mầy theo
-         Hả ??? ???...!!!
-         C lần xuống xm Ci Tu miệt U Minh thăm b con bn nội mầy chết
-         -  >>?!<<...
-         Tới nơi, xc chết chưa liệm, cn trm chiếu trn giường tre, mấy ng lớn tuổi ngồi ni chuyện ở bn ngoi, tao với ng gi ta mầy ngồi ngay cửa dm v ci xc chết  
-         dm ???
-         Tự nhin tao thấy xc chết dở mp chiếu, h dm tao cn cn ci m ca ca ci m tại dưới giường, lại c con mo đen ngồi cho hỏ !!!
Bc Ba Phi m c lăm ngọng nghịu l gặp chuyện dử rồi .
-         Chắc n vừa nhảy qua xc chết ? Tư Rn hỏi .
-         tao chỉ cho Ba mầy ci xc đang dm, Ba mầy dọt ra bn ngoi cho ng nội mầy hay, ng nội mầy cho b con biết, b con h nhau bỏ chạy đứng tc !
-         ?!...>>>???
-         Sau đ xc chết tung chiếu, ngồi bật dậy, lấy hai tay r cặp d cứng đơ của n xuống đất, rồi từ từ tiến lại chổ tao ngồi mới thấy mồ tổ tao !!!
-         Tời .!!!
-         Lc đ tao cm gi, nhưng cũng rng gượng gạo đứng ln rồi đi thụt li, đụng cy cột nh bằng tre, tao liền nhổ ln rồi bẻ hai thủ thế !
-         He he he .
-         Xc chết cứ thế đi tới, tao cứ thế de lui, de tới chuồng tru, sẳng trớn tao bẻ lun hai ci sừng con tru lm kh giới phng thn
-         Kh kh .
-         Sao mầy cười tao ???
-         Bc m bẻ nổi sừng tru cho tui ci đi !!!
-         Trời ! Chớ mầy hỏng nghe người ta ni : Trai 17 bẻ gảy sừng tru ?
-         ??!!...#$%^17???%& .
-         Sau đ, tao ng chừng ci xc chết biết đi, tao cứ de lui, đụng ci g tao bẻ ci đ, de đụng gốc bần, tao lật gốc để c đường de
-         i ch hehehe.
-         tao bẻ tan hoang cả xm, tao hỏng ngờ tao mạnh kinh hồn nghe Tư
-         Bc Ba kể nghe đ qu đ nha
-         tao de thụt lui tới đường bờ cao nghen Tư Rn, tao thụt ln n tuột xuống, nn tao tiếp tục thụt, tao thụt, thụt, thụt thụt (=>>>?!?...)
Bất chợt thầy Su Hn thấy Bc Ba gi đang t t đi tới, liền nhắc :
-         Mầy thụt từ từ đ Ba Phi thục qu, trng người ta hỏng nn
-         Xời xời thụt từ từ sao thot ???
C lẻ Bc Ba Phi thụt c lăm l do, đang tm cch g đ, để kể thm th c nghiệt thay Ba Phi đu c thấy b vợ bước v, ni liền :
-         Thi, thi ng dừng lại, dừng !!! ng thụt tiếp l đạp trng cẳng tui !!!
-         Ủa ủa b đi đu đy ???
Trong hon cảnh o le nầy, Ba Phi cng, Tư Rn thấy khoi ch, liền cười :
-    H h . o .cho 3 hột la tui chỉ dm cho.!!!
-         Cha Ba Phiđang ni dc chuyện g đ Tư Rn ?
Tư Rn tnh thiệt ni thiệt bn ni thiệt lun :
-         Bc Ba đang kể con linh miu nhảy qua xc chết .
-         Ch ch !!!! B vợ ni . ng kể cả trăm lần rồi m chưa chn sao ng ?
-         Thu m b .thu m
-         Đu ng kể tiếp, để tui nghe k coi chơi
-         Ờ th th tui đang thụt lui ngon lnh, b lm tui mất trớn !!!
-         Kể tiếp cho Bc gi nghe đi Bc Ba
Tư Rn nn nng hối Ba Phi kể tiếp, nhưng Bc Ba gi ni chen v :
-         Thi, để tao kể thế ổng đoạn cht n hehehe
-         Bc biết hả ???
-         Sao lại khng mầy Tư mầy khi dể tao hả ???
Bc Ba Phi đang bị b, thấy vợ dnh kể nghe vậy, cũng ổn ổn, ni liền :
-         Đu b kể tiếp cho Ba Phi nầy nghe một bận coi na h h
-         Tui kể cho Anh Su thầy ngi nghe rung gn lun !
-         Chuyện g đ Thiếm Ba ?
-         Đy n ng Ba Phi thụt tới, thụt lui lia lịa, thụt di v xm Vm nầy
-         Trời trời . +/=/+ooo?!!...
-         rồi khng đin ba trợn nh đạp chết con khỉ gi của ng Thầy Su Hn !
-         Trời    Thm Ba n ni nghe oi ch đậu !
-         Rồi bầy ch của thầy Hn p nhau x con khỉ tanh bnh t bẹ
-         Thm ni chuyện hỏng thấy vui !
-         Vui sao được ? Thằng đệ tử của anh tới nh tui tm anh
-         m c chuyện g ?
-         Khng c chuyện g lớn, con khỉ qu của anh sổng chuồng, bị ch rượt cắn n tt lưng, n hoảng, n chạy mất rồi .
-         Trời trời về về lẹ!!!
-         Bc ni con khỉ thiệt chớ ???
-         Tao l vợ Bc Ba Phi n
-         . chuyện con khỉ bị ch cắn chạy mất ?
-         Đ l tao ni thiệt !!!
-         Trời tui tưởng ni dc !!!
-         cn lu !!!
-         He he he .


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341