Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

 

 

 

    Mc Gi Ln Giường       

Tập Truyện CHUYỆN QUN TRƯỜNG

 

Xin lưu , tất cả chuyện kể sau đy, tui hỏng thấy, chỉ nghe thi, rồi giờ kể lại, nn khi đọc, Qu vị đọc giả, lm ơn tưởng tượng cảnh tượng dm như tui, cm ơn

Sao kỳ vậy, sao vậy, hỏng thấy l sao, chớ ? Đy n:

Khi Huynh Trưởng (HT) kho 3/71, dắt Đại Đội 37 về Sam nhận giường, cả ĐĐ khi nhận xong, quỉ thần ơi, hỏng hiểu sao, lại dư 4 thằng, cn đứng chnh nh ngoi sn !

Đ l:

     1- Tại hạ, kẻ viết bi nầy, với 3 thằng cng c tn l Việt, v vậy, 3 thằng Việt, phải c biệt danh để ku cho khỏi lộn

     2 Trần Hưng Việt (hơi gi gi): Việt Gi .

     3 - Nguyễn Văn Việt (da hơi đen): Việt Đen .

     4- L Ch Việt (hơi trẻ hơn 2 thằng kia): Việt Con .

Bốn thằng tui, v hết chổ ở trong sam, HTrưởng dắt ra sau Văn Phng Đại Đội Trưởng 37, cn chổ trống, c 8 giường đi, cho 4 thằng "ngự", chổ nầy gọi nm na, nghe xm tụ, rng rợn l: Hốc B T !

Hốc B T nằm giữa 4 Trung Đội, nghĩa l giữa 372 & 373, ci Hốc thượng đế nầy t ai xt đ nha ! Cũng c lẻ t ai biết, bởi vậy, chuyện xảy ra ở hai Trung Đội 372 v 373 ở hai bn, tụi tui nghe lồng lộng, nghe như vầy:

Đm đ, hồi cn trong giai đoạn Huấn Nhục, 2 sam 2 bn đang h h ồn o như chợ chồm hổm, tự nhin im re .

Bỗng c tiếng la lớn: Huynh Trưởng tới !

     - Đn em ồn o l ph Huynh Trưởng ! (HT)

     - (phạt Tối đa Huynh Trưởng !!!

     - Đn em, mc gi ln giường Bốn thằng tui, đang "ngự" trong Hốc, nghe vậy, tức tốc tắt đn, nn thở, nằm im re ht thuốc! Nghe tiếp

     - Sao Đn em nầy, sao mc c 1 gi ln giường ?

     - Giường cao, mc 2 gi hỏng tới

     - Th mc 2 gi giường dưới

     - Đn em l ph, tối đa Huynh Trưởng !

     - Cn anh nầy, mc 2 gi, sao chống c 1 tay ?

     - Ngứa lưng, mắc gi

     - C lc hả ?!

     - Hỏng c đu

     - Th chống 2 tay, mc 2 gi coi ?

     - Tun lịnh Huynh Trưởng !

     - Cn hai ng nội nầy, mc gi cn lấn, l sao, hả ?!

     - Tối đa Huynh Trưởng

     - Bo cho Đn em biết để m chn: HT l Huynh Trưởng Long, tức Huynh Trưởng Hắc Long,

cũng l Huynh Trưởng Hắc m, đy nhe

     - HT thấy Đn em cn l ph, ồn o pht mệt, cn ng thần nước mặn nầy, o đu, sao ở trần li lưng?

     - Trnh HT, bận hỏng kịp !

     - Th bận o v coi, cn ta non nầy, v giường sao cn mang giy, kỳ he

     - Sợ đột kch, mang giy hỏng kịp

     - Hỏng kịp, đồng , nhưng sao mang c 1 chiếc ?

     - Mang hỏng kịp .

     - Tnh giởn mặt tử thần hả ?

     - Hỏng dm !!!

     - Mang v ngay Đột kiiiich !!!

Tụi tui nghe 2 tiếng Đột Kch l biết cả 4 sam, ti n, tung ra, nhảy xuống mương trước Đại Đội, liền h ! Bốn thằng cười h h :

     - Số tụi mnh l số dch, dch lầu !

     - L 4 thằng con cưng của m, nha

     - con cưng th: nắng nghỉ, mưa ngủ, mt trời đi chơi, chớ bộ

     - ng thầy bi ở Lăng ng B Chiểu ni, tao, sau nầy thung thướng, nằm ngữa cũng c ăn, nhe ẻ ẻ ẻ !!!

     - Thằng Việt Đen, sao im ru vậy, ta non, vui ln chớ ?

     - "Tụi n" ku by giờ, đừng ham, mấy con cưng của m !!!                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341