Ni Dc... Ba Ngy Xun! 

 

 

 NĂM MỚI CHC B CON PHT TI KHANG THỊNH

 

 He he he Tết nhứt tới nơi Lm sao để ng Phước v nh đy ta ???

(ng Phước nằm trong bộ ba PhướcLộcThọ l tam gia - chi bủ đ đa !)

Người xưa thơ rằng ... Thng ging l thng ăn chơi !

                                     Thng hai trồng đậu, thng ba trồng c .

                                     Thng tư khi đậu đ gi .

                                     Ta đi ta hi về nh phơi kh .

Nghĩa l, Ngy Tết v Suốt Thng Ging hỏng lm g hết, chỉ ăn v chơi thi !

Từ đ, do vậy, ba ngy Xun, chắc chắn ( ai cũng ) quởn so v ăn chơi cho phỉ tnh cy cuốc, rồi bắt bn, hưa miệng bn đủ thứ chuyện trn đời

      Trong chuyện trời ơi đ, chắc l c ni dc giống y vầy ?! Tết m .He he he

Người xưa, c cu đối ( cứ ni người xưa c cu hoi h oi qu ) (?!)

Đ l Cu Đối lừng danh của Nguyễn Khuyến :

                                      Chiều 30 Tết, co cẳng, đạp thằng bần ra khỏi cửa

                                      Sng mồng một, th tay bồng ng Phước vo nh !

Đ đ, Lảo Gia ln cu đối Tết, khuyn vậy đ, nhớ nghen b con

Nghỉa l l l nếu lở bị thằng Bần trời đnh, n .. ngự trong nh cả năm, lm cho gia chủ ẩm gia cang, th Tết nhứt, lm g th lm, cũng rng dnh chc th giờ eo hẹp trong buổi chiều 30 Tết cuối năm, l phải sut n ra lẹ !!!

Nguyễn Lảo Gia bị Kiếp Ngho n bu, cho nn, nhn dịp Tết đến, liền ra cu đối cẩn trọng để nhắc đời, nghe thấy m vậy đ nha !!!

Bởi thằng Bần cứ cố lỳ đống đ trong nh, cho nn Lảo ng bị ngho te tua, thế mới chết một cửa tứ, chớ hỏng dm giởn chơi đu !!! Bể lắm !

Nhưng gho te tua l ngho mần sao ? Rồi, thế no, mới gọi l ngho ???

Hay đứng ở   ngưỡng cận ngho (?!) Rồi lm .. bộ ngho, để la cho đ nư ???

Nhưng Lảo Gia họ Nguyễn, ngho thiệt hn đ ??? Cứ nghe tiếp th rỏ

Lảo Gia hỏng thm sỉ diện nha, ngho l chịu ngho, Ổng ni thiệt lun :

                                     Quanh năm gạo chịu tiền vay

                                     Vợ chồng lo tnh hm ny hm mai

 ( Như vậy l ngho tới chỉ, ngho tới muốn thấy b rồi !!! )

Hai cu trn trch nhẹ ra trong bi Cảnh vui of ( p )  nh ngho

Trong bi thơ trn c ci tựa nghe nhức xương l Cảnh vui của nh ngho !

Trời !!! Ngho, đi mượn nợ m cũng ( c cảnh ) vui, thế mới đ đời Vn Tin !!!

 Rầu thi ruột th rầu, cn vui cứ vui, nhầm nh g ba ci lẻ tẻ đ ?!!

Ni th ni vậy, chớ Lảo Gia lm bộ cười hề hề, để lm vui đ thi !

Rồi giờ ni roọng ra th l Lảo Gia ngho thấy mồ tổ !

Rồi rồi, ni dc tiếp, sch c cu : ( mắc dịch 3 chử trong ngoặc kp )

                                      Bần cư no thị v nhơn vấn !

                                      Ph tại lm sơn, hữu khch tầm !

Dịch đại, l : Ở chổ đng người thị tứ, m ngho, hỏng ai hỏi

                          Cn giu d ở non cao, cũng c kẻ lần hồi, tới thăm !

Nhưng Lảo Gia tuy ngho phy phy tại chợ, đng lẻ hỏng ai thm hỏi , thế m cũng c bạn ch cốt tới thăm, thế l qu ha qa xa cuở ri !!! Phải hn ? Bạn b ch cốt sinh tử nhớ nhau, như vậy l hết phản rồi !!! Đ thiệt

Đang ngho thắt họng, th c thằng bạn bồ to tới chơi bất tử, mừng lắm, nhưng Lảo Gia dm v ti, thấy mậu - li, bn t hỏa tam tinh, rồi rn khơi khơi :

-         Vườn rộng ro thưa, kh đuổi g

Đậu chửa ra hoa, c mới nụ

Ng vừa trổ bắp, đậu đương hoa

           ( ni dc, chớ thật ra, đu c trồng tỉa nui nấng con cc kh g n )

Nghe than thở thấy thương như thế, bạn b ( nghĩ tnh ) cố cựu tới thăm, th d khờ cch mấy, cũng hiểu hết, rồi th, thằng bạn chắc chắc sẻ chn pho, nghĩ bụng

-     Thi rồi, tới nh dả chơi m nghe ci kiểu rn vầy, th coi như, x bm bum bửa nay, chắc c l hỏng c g ro hết, trớt quớt rồi đa !!!

 Lảo Gia ngho cở đ, nn khi gặp bạn hiền, Lảo Gia rn như cắt cổ l phải rồi

 Cn ng bạn hiền kia, khi tới nh bạn ngho chơi, sao cũng thấy, hơi kỳ kỳ ?!

-      Sao kỳ ???

      L bởi người xưa c cu ( hơi kh hiểu ) :

       Khch tới nh, hỏng tr th rượu !!!

 Đ c cu v như vậy rồi, thế m nở lng no, ng bạn tới chơi, m hai tay của ổng trống trơn, hỏng c cầm bịch tr ( or ) chai - rụ g hết n ???!!! He he he

Thiệt l kỳ cục hết biết lun ! Bạn b ch cốt con cc kh g m dị hợm vậy h ?!

Tới nh người ta chơi, th theo cu v, hỏng tr cũng phải c chai rụ chớ ??? Phải hn ? ( đọc tới đy chắc c tiếng lầm thầm g đ, thi cho qua, tiếp tục    hehehe )

 Thiệt tnh bạn b ch cốt bồ to, tới chơi, hỏng c đem theo tr, th cũng c t rụ cho phải lệ bầu cua, đằng nầy, cũng hỏng c rụ lun !!! Thiệt l quấy !!!

 Bạn b ch cốt g kỳ cục vậy trời ???!!! khụ khụ khụ (?!) Cứ thắc mắc hoi h !

Thăm bạn ngho, hỏng lẻ ng khch tới thăm, cũng mạt ??? Nhưng m, n

Cho d mạt từ đường, cũng phải rng chớ ? Hỏng lẻ . rng hỏng nổi, kỳ vậy ???

Nếu tr gặp dịp Tết n hơi mắc, th mua .. rụ, hay rị mọ, rng ngm rụ chuối hột, đem tới cũng được, cn mồi th hỏng cần, bởi ổi cc thiếu cha g m lo ?! (??!!)

Cuối cng th Lảo Gia đnh ni khơi khơi Bc đến đy chơi, ta với ta nh !!!

Trời !!! Thi rồi, tiu đời c lụ, ổng ni ta với ta th rứa l khch tới nh ổng, hỏng c nhậu, đ đnh, nhưng rồi cũng hỏng c c ph lun ??? H h !!!

C ai chịu thấu hn chớ ??? Như vậy th, th chết cn sướng hơn ! He he he

.. Cu chuyện Ba Phi ni dc ba ngy Xun chưa hết đu, tiếp tục n

-                           Cn tao, tao cũng sặc gạch, giống y chang như Nguyễn Lảo Gia thi !

-                           Giống ? Nhưng giống ci g, m Bc Ba ( Phi ) đổ thừa ?

-                           Giống ci ngho !!!

-                           Trời !!! M ơi

-                           Th cũng tại Bc thi

-                           Tại Bc Ba hết ro !!!

-                           Sao lại m ci th l tại tao, tụi by biết g m tại với bị, hả ???

-                           L tại Bc Ba bắt chước Nguyễn Khuyến, dm khi dể ng Phước ?

-                           Tao m dm khi dể ng Phước ? M phật !!!

-                           Bc Ba hỏng khi dể ng Phước ? Cớ sao, Bc Ba bồng ng Phước ?

-                           Bộ ổng l con nt hay sao m Bc Ba đi bồng n ?!

-                           Ci gỉỉỉỉ . tao m BỒNG, bồng ai ???

-                           N, Bc Ba ngm thơ cu đối Cu - ba - mư nầy mần chi ?

-                           Hả ???  Tao ngm thơ g ??? Ni g để lại, để tao nhớ, coi by

-                           Cu - ba - mư, co cẳng ạp - khằn bằn - ga khỏỏi cửa

          Khn mn một kh - kay bng ng Phước z - n hehehe

-                           Hả ??? Xời !!! Ngọng dử vậy quy ???

-                           Kệ tui hehehe

-                           Bc đ th tay BỒNG ng Phước v nh m qun he ???

-                           ng Phước l con nt hay sao m Bc bng ?!

-                           ờ ờ thấy mẹ vậy hả ??? Giờ tao nhớ rồi

-                           He he he Bc ni ổng con nt nn ổng ght, ổng Đ Bc Ba !!! hehehe

-                           Tao qun m ờ ờ tao nhớ rồi, chắc lc đ tao say ba ng, nn bồng đại !!!

-                           Nhớ rồi giờ Bc Ba tnh sao, để cho Bc kh ln coi !!!

-                           By giờ hả ? Sng mồng 1 Tết, muốn ng Phước v nh, nhưng lc đ, c lẻ tao qu huỹnh nn tao đm ra khờ, nn tao BỒNG, chớ by giờ hả, tao tỉnh, tao sẻ sẻ   THỈNH ng Phước v nh  n hehehe

-                           Cn nếu, c cha nhậu, say mm, Bồng hỏng nổi nhưng lại muốn ng Phước v nh th nm thao, hả Bc Ba ?

-                           Th th l l đang huỹnh - lết bnh hả, th chả ko ng Phước v nh ! He he he

-                           Hả ??? Ko lết vậy sao kh ?

-                           Chớ, by coi, c ci hủ hm no mạnh giỏi đu ?!

-                           Vậy l mấy tay nhậu hết cch, b tay ???

-                           Cn nhiều cchđể ng Phước ổn định cuốc sống tại nh mnh !

-                           Bc Ba ni nghe chơi, để tui con ..liệu m lo !

-                           N, c cả trăm cch nhe, như l th tay RỊ ng Phước v nh

-                           Hả ???Ci m rị rị .. Rị ổng v ???

-                           Rồi, nếu cần gấp, th Giựt đại cũng được, hỏng sao !!!

-                           Trời !

-                           Cn nếu, tụi by thấy ng Phước ốm yếu, th CNG cho gọn !

-                           ????...M ơi !!!

-                           Hỏng Cng th Quảy, rồi Nu, hỏng ấy K

-                           ???!!!

-                           Hoặc giả Kẹp, H, Cu hay .. THỘP !!!

-                           Trời !!!

-                           Quỉ thần ơi, sao giống mần thịt tru qu ?

-                           Ậy ậy .tụi bậy nghĩ vậy hỏng nn  

-                           Trời đất ơi Thộp ng Phước v nh hả trời ???

-                           Đ vậy, rồi cn cả gan, H ng Phước như h - xch - l, hả trời ???

-                           Chớ sao ? Cn nửa n tao hỏng dấu, ni lun cho tụi by pht ngộp !!!

-                           Bc Ba ni lun đi

-                           Nếu tụi by thấy Thộp kỳ qu, th cn nhiều cch khc như l Bưng ng Phước, hay cng lắm l Mc, Vi, Lạy hay chắc c l Ngoắc !!!

-                           Quỉ thần ơi c qu x cch hả Bc Ba ?

-                           Ờ C cả đống cả ln

-                           y mn thuở đời nay, ai lại Ngoắc ng Phước ???

-                           He he he

-                           Bộ ở An nhơn, Đường đỏ, Ng Ba ch a, Cầu Hng hay sao m ngoắc ?!

-                           Ờ th lm đại vậy, để ổng v  .

-                           M ơi !!!

-                            Nhưng m ci nầy mới linh số dch n

-                           ????...

-                           Tụi by h nhau Bợ ng Phước v nh l ăn chắc !!!

-                           Bợ như bợ đt vậy hả ???

-                           Ừ cũng l vậy, nhưng ở đy, ngoi bợ ( mng ), ngầm , cn l Nịnh !!!

-                           Ờ ờ Nịnh ai m hỏng ham chớhehehe

-                           Hỏng lẻ ng Phước, ổng hỏng m nịnh, như mnh ? ( ?! )

-                           Ờ nhưng m, phải bợ nm thao, cho n l ci nịnh ngầm ???

-                           Sng mồng một, rnh, canh me chờ ng Phước đi tới, mnh bay ra, vng hai bn tay dưới mng ổng, rồi nhẹ nhng trn trọng BỢ nhẹ ổng v, l xong !

-                           He he he Dể ẹt vậy he ?! (?!)

-                           Bảo đảm, ng Phước v ngự trong nh năm no, l năm nớ, phẻ cả năm lun, tao bảo đảm, phẻ re như b ko xe  !!!

-                           He he he .

-                           Cn chuyện nầy mới hệ trọng n

-                           Sao đ Bc Ba ??? Ni lẹ coi

-                           Khi c ng Phước ngồi sẳn trong nh rồi, th khỏi cần bạn nhậu tới thăm !

-                           Hả G kỳ vậy ?

-                           Chớ bạn b tới thăm, đi hai tay khng, bị ni sỏ riết, nghe sc hng !!!

-                           L sao ?

-                           Tụi by c nghe cng thức xưa cho cch uống tr với uống - rụ chưa ?

-                           Chưa

-                           người xưa c cu tr Tam rượu Tứ

-                           Bc Ba ni lun đi

-                           Uống tr th phải 3 mạng, cn nhậu phải đủ 4 ngoe mới đng điệu giang hồ !

-                           Nhưng nh Bc chỉ c 1 ng Phước, sao đủ Tứ m nhậu ? (??!!)

-                           Sao lại 1 chớ, ngoi ng Phước, nh tao cn ng To với ng Địa he he he

-                           He he he mới c Tam hehehe vậy Bc Ba chỉ uống Tr !!!

-                           Nhậu chớ, cn tao nửa nha, thm tao nửa l Tứ n. ( hết biết !!! )

-                           Ờ ờ hehehe . Qu đ nhen

-                           Rồi th ci ci . m l l l lm sao nhậu ?

-                           Buồn buồn tao mời 3 ng; ng Địa, ng Phước, ng To, cng tao đối tữu

-                           *% c..o..n /!!b trất =$>< // gia me lun @#$%^!!!

-                           ??!!..*&%$# ( xời )

-                           Tao rt, tao mời, tao kiến ng Phước trước, xong

-                           Ai uống ???

-                            Tao

-                           Rồi tới 2 ng kia ai uống ?

-                           Tao lun !!!

-                           Hả ???

-                           *****//// ???!!!...

-                           Thế l Bc Ba huỷnh trước ?

-                           Chớ hề

-                           Sao hỏng huỷnh được n ???

-                           Tới tua tao ( tao ăn gian ) TAO XIN QUA TUA  hehehe

-                           Qu đ

-                           Ờ ờ .

-                           He he he .

-                            .

                                                           

374   

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Ngoc