Tập Truyện BC BA PHI

 

 

 

 

    Sổ Phong Thần    

Tập Truyện BC BA PHI

 

 

xm Ngả Ba Vm, chỉ c duy nhứt 1 chiếc Xe Li, do Su Đực lm chủ, bởi vậy, ai muốn đi xuống chợ, nếu ch Su Đực chạy ẩu tả, th chỉ cn nước cuốc bộ di di m thi, chớ nếu muốn đi xe, th phải đi xe li Su Đực !

B con ni :

- Giao mạng cho thằng Đực n lo, y như giao trứng cho c !!!

Tuy ni l ni vậy, nhưng cứ phải giao trứng cho Anh Su hoi hoi

Chạy trời hỏng khỏi nắng !

Su Đực l bồ to lu năm của Bc Ba Phi, tay xe li nầy, nhiều lc bị b nhập, nn ni dc cũng dử dằn ! Nghe pht mệt lun h !

Đi khi Bc Ba Phi, cn phảil con mắt với Su Đực nửa đ !!!

. Một buổi sng, trn đường về, ngồi sau xe li, thằng Tư Rn bất chợt khều lưng, hỏi Su Đực : 

-  Anh Su, tui hỏi thiệt, nếu lấy ống thổi m thổi, con heo bự cở 3 tạ 8 cũng t, th theo Anh, đ l ni thiệt hay ni dc ? Su xe li, vừa đạp vừa ni :

- Chơi ống thổi l chơi thiệt rồi ! N chơi thổi l hết kỵ nhe mầy

- Anh c thổi hong, m rnh qu vậy ?!

- C chớ, trước khi đạp xe li, nghề của tao l nghề Thổi Chim nghe mậy ! Tao thổi l b pht nghe chưa tao thổi từa lưa lun !!!

- Ch ch Anh ni ba sạo với tui hả kh nhe, kh ăn nhe 

- Ở Ph Bắc Mỹ Thuận, chim r ti bn đầy nghẹt ở đ l của tao thổi, tao đem tới Bỏ - Mối hết ro đ đa !Chim của Su Đực đ nh

- Thi .. thiHe he he .. Anh đạp c...Bc Ba Phi ( ?!) rồi Cha Hai Hm bắt chướcđạp theo, nn chm nhẹp thi hoắc lun  !!! ẹ

- Ci gỉ ỉ ỉ . ??? Sao lại c cha hớt tc ở trỏng ??? Chuyện g ni tao nghe ?

- Cha hớt tc Hai Hm ni với tui, chả từng Thổi Cọp, khi cọp t xỉu, chả chỉ bẻ Nanh thi... Tui ni thiệt, tui e ngại mấy cha qu !!! Bất ngờ lun nhe

- Hể thổi l chơi thiệt nhen, khng đa nha, hiểu hn Tư ? 

-... ??...$%#&^ 2h??!!<<<>>> ??? (ho#ng hie^#u = hỏng hiểu)

-  Giờ vầy, ngy mai, mầy xuống nh tao chơi, dm hong ?

-  Chi vậy chời ???

-  Để tao thổi cục đạn v con mắt ngu của mầy

-  tui hỏng ngu m đưa con mắt cho anh thổi nhe Đui sao ???

-  Chớ sao mầy c ch ti thổi của tao ???

-  Rồi ..rồi tui hỏng dm ch Ni tiếp coi

- He he he nghe n, muốn thổi cho ngon, nn lấy ống thổi di, bỏ v ống cục đạn đất st, cho mầy hay, con heo rừng, d bự 3 tạ 8 tao thổi, n cũng theo ng theo b nửa l Cọp với BeoỐi nhầm nh g mậy ( ?!) .

- Cha Hai Hm ni với tui l ổng thổi cọp, rồi chỉ bẻ răng, gở mng, cạy nanh, để chả đeo chơi, cho vui, chớ hỏng thm ni dc với thằng khng Tư Rn cho mệt xc ! Coi chịu nẩu hong, Anh Su ???

- Thằng chả ni thiệt đ, nhưng chuyện của lảo ta, th lảo ta ni dc b cố !!! Tao ợ chua l  !!! M mầy lại tin Thiệt tnh, ngu l ngu

- Ci gỉ ỉ ỉ  ??? Tui m ngu ? Anh ni lộn .cho ni lại !

- Ci Nanh chả đeo tn ten l do tao nhượng - lại cho chả đ !

-  Ủa ủa ??? Ci ci m ci ci

-  Để tao ni chuyện nầy mầy cứ ngồi nghe, đừng khều lưng, nhột lắm !

-  Ni coi

-  Nhưng tao e rằng, mầy ni tao ni dc ! Thi, tao hỏng ni nghen

-  Xời xời Lm bộ ...chn hấu mại - hơi hoi, ni coi ! 

-  Sở dỉ tao lm nghềđạp xe li l tại mấy con heo đ mầy !

- Ồi trời ..trời Tội nghiệp con heo qu nha Anh Su !!!

-  Xời xời Mầy tưởng tao ni dc hả, thằng quỉ sứ ?

-  Vậy tại . ???

-  Tao thổi chim, chim chết hết

-   M ơi

-  .tao qua thổi heo, heo cũng hỏng cn !!!

-  Sạo b cố thi bỏ đi tm !!!

-  m cn nhe, cn độc nhứt con heo 1 nanh, thấy gh lắm  ( ?!)

-  . ??%$^$# ?1111 =>>> ???...

-  Con heo nầy tao thổi hụt n mấy - tăng, nn nght tao, n d tao chạy bỏ xm ngặc qu, tao mới bỏ nghề ! Chớ dể hn ?!

           -  He he he

   Bất chợt Su Xe Li ni :

           -  Tư Tao muốn ni thm ci nầynhưng m thi hỏng ni ( ?!)

   Tư Rn ngồi sau lưng, nghe vậy, vội rt cy than đước di nhằn, quơ quơ ra trước, Su Đực hết hồn :

           -  G vậy mậy

           -  Anh c tin l tui đập v lưng Anh nghe ci nh hn ?

           -  G vậy ?

           -  Ci m Anh ..muốn ni m thi hỏng ni đ, tụi đập by giờ, ni hong ?

           -   Th th ni n Bc Ba Phi ni với tao, giờ tao ni lại

           -  Ni lẹ

           -  Hể bất cứ con g m lẻ 1 l phải coi chừng

           -  Ni tiếp

           -  Như heo Độc Chiếc, Heo 1 Nanh, Voi 1 Ng, Cọp 1 Chưn, Ma 1 Cẳng, Quỉ 1 Gi Gặp n mầy phải x di mới được ! ( ?!)

           -  i ch khỏi dặn, gặp ngử đ, l tui bỏ dp, chạy ..st đầu tc !!!

           -  He he he Mầy ngu thiệt nhe Tư Rn, c thứ chạy, c thứ hỏng chạy !

           -  G đ

           -  ci ngử Quỉ 1 Gi, Ma 1 CẳngThầy Su Hn bắt nhốt v hủ hết ro rồi, cn đu m sợ ? Bậy mậy  !

           -  Nhưng cn st 1 con Quỉ 1 Gi đ nhAnh Su nh .

           - ???%$#&^%...(((>>>=>. ??? Xời !!! Sao mầy biết, hay qu he ?!

           -  Anh chạy xe ẩu tả, Bc Ba Phi la rằng : Su Đực chạy xe ba trợn như bị Con Quỉ 1 Gi n rượt !!! Quỉ cn st, n mới rượt chớ, Anh Su h ???

           - Tư Rn, mầy c tin l tao vừa đạp xe chở mầy, nhưng tao cũng c thể đạp v bản họng mầy hn, thằng mắc dịch !!!

- He he he...Giờ tui hỏi Anh, ci nanh cha Hai Hm đeo, l nanh g n ???

- Nanh Cọp đ mầy ! Lảo ta khc lc với tao, nn tao cầm lng hỏng đặng, đnh nhượng Nanh lại cho thằng chả đ

-   ẹ Nanh Cọp g m nhỏ cho ? Hỏng lẻ nanh cọp tơ ?!

-  Ở đ m tơ, Cọp ny gi cht (?!)

- Anh tnh đa với tui hả ???

- Tao hỏng thm đa nha

-  Gi cht sao Nanh thầy h Hai Hm đeo, tui thấy sao c vẻ n nhỏ c chc - ch vậy ? Hỏng lẻ đeo lu n mn ?

- Mn g được, nanh bự qu hốp, Thầy Su Hn ku tao cưa thnh 8 khc cho hạp với Ba Bt Qui Để n n được đạn !!! (?!)

-  Nan h heo đ .n đạn ??? Thi m Anh Su khổ qu nha

-  Giờ vầy, tao ku Hai Hm cho mầy mượn đeo v cổ, để tao thổi v ci mỏ gi của mầy coi .trng trật, th biết liền h !

-  y mn

   Thằng Tư Rn cứ tm cchni ra, lm Su Xe Li kh chịu trong bụng :

-  nhưng m Nanh chia bt qui ... c linh thiệt hn ?

- Ci thằng !!! Mầy ch tới ch lui, tao ght, tao ni tầy huầy lun !!!

-  he he he ni coi

-  Con Cọp nầy bự tổ ni, nhưng tao nghi nghi

-  Ni huỵt tẹt cho rồi

-  N mầy Khi lại gần, tao thấy chm ru của n qu bm xm !!!

-  Bm xm l nhu lắm phải hn ?

-   Ta n hỏng biết nhubi nhiu m kể

-  bi nhiu m nhu ???

-  Một b !!!

-  Ối trời !!! He he he

-  Gặp tao m mầy hỏi vng vo hả ? Ph mỏ nghe con ! Xời

-  He he he Giờ tui hỏi nửa n, Cọp c 1 B Ru, chắc l Cọp Cha ?

- 

- Nhưng Cha hay Vua g th Nanh vẩn l Nan h thi, c g m ni ?!

- y da !!! Mầy biết con khỉ kh g ? N cho mầy hay, Nanh ny rất đặc biệt nha, sch vở viết l Nanh Trng !!!

- Trng  ??? Trng l sao ? Anh ni cho tri nhe, tnh lợn cơn với tui hả ???

- Mầy dử qu !! Con Cọp ny n ăn thịt tn - bộ con Heo Lăn Chai .

- Hả hả n quơ hết ro ???

- khng bỏ thứ g, n nhai lun ci nanh, cho nn, nanh heo n Ẩn-V nanh cọp, n trộn x ngầu !!! Nn đeo nanh đ, khỏi cần xn ba xn ngải !!!

- Trời !!! M phật

- Bởi vậy, n Qu lắm, qu trần ai lun ! Nanh Cọp ny xưa lắm nghen

- Tui cũng &&&&&& (bt t l) chưa hiểu g ro, ni kỷ kỷ lại coi.

- N Con Cọp mắc bẩy dnh cẳng, n cắn bỏ một chưn, gởi lại bẩy lm kỷ niệm, nn cn 3 gi gọi l Cọp 3 Cẳng vậy m rồi, n sống tn tn, rồi n ga, nn n tinh ranh b cố lun  nn n mới dm chp con Heo Lăn Chai

-  Đồng nhưng tui cn hơi lờ mờ chưa hiểu đặng

- Tao hỏi thm mầy nhe, c phải con heo nh, mnh lấy tay gảy bụng, n khoi ch tử, nằm m ru, phải hn ?

- Đng 5/5 ..!!!

 Lc ny, tự nhin Tư Rn hiểu chuyện, Su Đực hăng ch :

- ĐĐCon Cọp ny dụ khị con HEO LĂN CHAI kiểu đ đ

 Thằng Tư Rn vẩn cn thắc mắc :

- Heo Lăn Chai l heo g cha nội, ni coi ?

- Đ l con heo rừng gi, gặp lc nng nực, đu c nước tắm, n bn kiếm mủ cy, lăn v cho mt, lu ngy chy thng, mủ cy dnh v da, dầy cui, dẽo nhẹo, kh queo, cứng như đ, sng bắn hỏng lủng đ mầy (!?)

- >>OoO<<...vậy lm sao, cọp cạp được chớ ? Thi m, khổ lắm

- Con cọp gi ranh ma dụ heo tới gốc cy, rồi tm cch  gảy bụng heo, đợi heo ngủ ngon, cọp ta lấy cẳng trướcbấu v đt, chổ thịt mềm, heo đau qu tung chạy th ruột xổ ra, th con heo ngũm c no dể ẹt h (?!)

- Ờ ờ rồi con cọp ăn phẻ re

- Chớ sao ? Cọp nầy l cọp Thần, nn n nhai lun nanh heo !

- Ối tời tời he he he

- BỞI VẬY ci nanh ny n qu trần ai lun đ mầy

  Tư Rn c vẻ khoi ch , nhưng lại thắc mắc :

- Đ qu như vậy, sao Anh lại bn n ? Khng để đeo lấy hn ?!

-  (((o)))=>=--$$....?!  (tao kẹt đạn)

    Su Đực nn thinh đang tm cch ni giải vy sao cho ngon lnh

   Nghe Tư Rn thấy vậy, hỏi cắc cớ lần nửa :

           -  N sao bn nanh, hả mắc mớ g bn, ni coi

    Su Đực mắc ngọng .hồi lu

- Tng tiền ! Tao bn, được hn ..h h

-  ờ ờ

- Nhưng ng Chn Tiều chơi c hỏng mua đ Tư

- Xời ! ng gi đ m biết g anh Su ơi !

- Tầm bậy mậy, ổng ni nhỏ với tao nanh gảy người ta ch

-  Rồi lm sao bn ?

-  Tao mi nanh

-  Ồi trời

- Cha Hai Hm năn nỉ qu x, Tao bn cho chả, rồi thằng chả lại ni dc với mầy đủ thứ chuyện đường rừnglm tao mệt gh nơi

-  Rồi ci nanh thầy Hai Hm, sao tui cũnghỏng thấy lảo đeo ?

-  Ai biết được n

-  Ối ch ch vậy, thiệt sự, đ l nanh của ai

  Bị Tư Rn hỏi vng vo riết riết, vừa đạp, vừa ni dc lin tu, Su Xe Li hơi bị mệt, nn ni đại cho n nghe, cho n nn, để cn lấy hơi thở m đạp xe :

-   Nanh CH NGAO

   Tư Rn nghe vậy, tưởng đu, n im Ai d, nhỏi tiếp :

- Ối ta m i con Ngao l g, n chời ???

-  L Bnh Tổ Con Cọp !!!

-  Ai ni ?

-  Bc Ba Phi !!!

-  Ối chời !!! N ngự ở  đu ?

- . trong SỔ PHONG THẦN   !!!

-  Ối trời nam m Cho xin keo .he he he (?!)

- ???!!!... Tao mệt mầy qu !!!

  Ni dc c cht xu vậy, m xe về tới qun B Su Mập hồi no Tư Rn cũng hỏng hy, Su Đực phải hối như giặc :

- Xuống xe lẹ lẹ mầy để tao cn uống c ph nửa chớ lẹ ln

- Xin từ từ m b tm

-  ẹ xưa rồi diễm !!!

  B Su ngồi trong qun ni vọng ra :

-  Ci g m hai thằng by ồn o qu vậy ?

-  He he he Hai thằng tui ni dc đ m Tư Rn ni.

  B Su ku :

-  Hai thằng v đy

-  G đ .B

-  Tao đang V SỔ PHONG THẦN

- Trời B Su cho ai .v trong đ ?

-  Bc Ba Phi !!!

-  y mn Sao vậy ???

-  . về ci tội, Bc Ba Phi bắt Cọp bằng Vng bắt cắc k !!!

-  Ối chời chời heheheB Su cn .cho ai v nửa hong ?

-  Thầy Hn chớ ai !!! Tao V Sổ thằng chả về ci ti quỉ khốc thần sầu l bắt Quỉ 1 Gi sạch bch bỏ v hủ hết ro

-  H h Kh kh

-  đ vậy, rồi cn thm ci tội lảo Luộc con Quỉ 1 Gi m dấu tao để ăn một mnh hỏng mời tao !!! Khe khe khe !!!

-  h h v v h h nhưng cn st 1 con Quỉ đ B Su ơi !

-  Hả ??? Cn st hả ? Sao mầy biết Tư Rn ?

-  Anh Su xe livừa mới ni với tui n

-  Tao chỉ ni con Heo 1 Nanh thi nhe mậy

- Heo 1 Nanh hả ??? Vậy tao V - Sổ thằng Đực lun !!!

-  ci ci

-  Cn B Su .B sao đy h ???

-  Tao mần thơ k . Khỏi V !!!

-  Cn tui Tư Rn, xin v SỔ PHONG THẦN được hong ?

-   Mầy v trỏng mần chi, hả ???

-  Để ni dc chơi

-  Vậy tao khng cho mầy v !!!

-  Sao vậy c ???

-  Tại tại mầy c chớn !!!

-  Ồi trời .Ci ci

-  Dẹp !!!

-  C c ci .

-  Tao ni dẹp l dẹp !!!

-  ?><>?><. ( ớ)                                         

.???...........


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341