Tập Truyện BC BA PHI

 

 

 

 

    Thy Lang Đon Bịnh   

Tập Truyện BC BA PHI

 

       

ng Su Thạch Hn l thầy chửa bịnh thuộc loại đại ti ci thế, danh vang t lả, Tư Rn thấy ai cũng khen ổng nức nở, vậy l Thầy Hn giỏi hết cở rồi ...
Bởi vậy n sợ, nếu ng Su Hn c quy tin, chầu tổ... th lấy ai cứu nhn độ thế ? Nếu thế rất nguy, thậm ch, c thể ni l thậm ch nguy cho ... tất cả b con xm Vm ni ring v cho nhn loại đồng bo ni chung !
 Do đ, Tư Rn tự nhin lo sốt v, ăn ngủ khng yn, xanh xao vng vọt, buồn rầu ốm nhom ốm nhch một cch ...lảng ồ, nhưng khng ai biết rỏ nguyn nhn !
Su Đực bo cho Bc Ba Phi biết chuyện Tư Rn bịnh lng ry, bn chở Ba Phi tới l rn thăm n, xe chưa ngừng, Ba Phi phng xuống xe, bay gấp v l, Su Đực bay v sau, Ba Phi hỏi Tư Rn :
-         Sao mậy, bịnh hả, để tao ku thầy Hn ?
-         Tao chở thầy Su tới coi bịnh nhe Tư Rn ? Su Đực ni .
-         Tui m bịnh ...ci con khỉ kh g ?!
-         Sao ốm nhom ?
-         Tui lo !
-         Mầy lo ??? Mầy m lo g trời, mầy lo ci g, ni tao nghe coi ?
-         Tui lo thầy Hn ...chết, khng ai nối nghiệp...!!!
-         Trời !!! %$^%$#???!!!<><>...Cm ơn ...Thượng Đế !!! Su Đực ni:
-         Bc Ba lo dm mầy rồi !
-         Hả ?
-         Nhưng chưa xong
-         Sao, Bc Ba ni nghe coi, lo l lo... ga sao ?
Bc Ba Phi khng trả lời Tư Rn m ngồi trầm ngm, m thầm mc gi thuốc r ra quấn một điếu, bập bập xả khi m trời Xong, ni liền :
-         Tao cũng sợ Thầy Su chết... như mầy, tao bn nhờ thằng Đực chở tao đi kiếm học tr cho ổng dạy, để nối nghiệp tổ
-         ...(??&^%&*#%$)...tui n... đi kiếm đu xa, cho mệt ? Xời !
-         Tao thấy mầy lo mần  ăn qu, nn hỏng dm...ngỏ !!!
-         Xời ! Tui m lo qu ??? Rồi Bc kiếm học tr cho thầy Hn chưa ?
-         Tao gặp một thằng, thằng nầy tướng t bặm trợn, xứng đng lm đệ tử yễm trợ Su Hn trn đường chinh chiến Gặp n, Su Hn khoi ch, rồi biểu tao nn đem thằng nầy, tới ...thầy của ng Hn dạy, cho n mau thnh nghề !
-         Được thầy Su Hn dạy... vậy l n đẻ bọc điều Tư Rn ni .
-         Thằng nầy tn t Lẹm, n học thầy của ng Hn cả năm, sau đ, xuống ni đon bịnh ...kiếm ăn nhưng... n lại gặp tao nhe Tư Rn
-         ?!...
-         Gặp tao, n khc nhu nhu, mặt my n rch bơm, mu me đầm đa, n ni n bị người ta onh, ci mặt sưng như ci mm... m nhn hỏng ra !
-         Sao vậy trời ? Bc Ba ni sao ...g kỳ vậy Anh Su ?
Tư Rn ...nh hỏi Su Đực, Su ta t hoả, hỏi lại Bc Ba Phi :
-         Hồi no vậy Bc Ba, sao tui hỏng nhớ ?
-         Trời ! Ba Phi cũng ngạc nhin dm Su Đực, rồi hỏi :
-         Mầy qun hả Đực, chuyện mới đ m qun ngang xương vậy mậy ?
-         Đu Bc kể coi, may ra tui nhớ
-         Đy n, mầy chở tao, tao đem tới cho ...thầy của ng Hn một thằng nhỏ
-         Ủa ??? Su Đực ngạc nhin qu x .
-         Tao kể n, tao dắt n tới ng Hn, ng Hn biểu tao dẩn thằng t Lẹm tới thầy ổng... mầy chở chớ ai ? Mầy chở m cn ra gi cuốc... xe trn trời ...!!!
-         Ủa ??? ( Su Đực hỏng nhớ g ro n trời ) Rồi rồi... Bc kể tiếp coi
-         Để tao kể lại lc n mang đầu mu về gặp tao - Tao gặp n, n vừa khc, vừa kể chuyện học Lm thầy đon bịnh cho tao nghe, tao nghe, giờ tao kể cho tụi by nghe, tụi by nghe, tụi by c thể kể lại cho ng Hn nghe 
-         Tui ngu ...sao kể ?
-         Tui hỏng dm kể đu !!! Bc Ba kể tiếp coi
-         ...n vc mặt mu v nh, vợ tao đi mua chai thuốc đỏ với cục bng gn để chửa vết thương N ni, khi tao để n ở nh ng thầy của Su Hn học thuốc, ngy no ng Hn cũng xuống, bắt n đi mua rượu về ...để hai ng nhậu
-         Xời ....hehehe...
-         Thầy ng Hn yếu rượu, nn huỷnh trước, nằm di, chỉ cn Su Hn một mnh nhậu khang, vừa nhậu, vừa vẻ cho n một bức tranh sng rực, Su Hn cho n biết nghề đon bịnh nầy lm ăn c tiền dử lắm, cứ học, rồi lm giu hỏng mấy chốc, n ni, n ....nghi hai tiếng lm giu ...
-         He he he ...
-         ... v nh thầy của Su Hn trống hoc trống huơ, vch l rch ten ben, nh dột tứ tung, nắng ln dm thấy tm ng trời, nhưng v cn đang học nghề, nn n hỏng dm c kiến c g
-         Giu g m nh dột tứ tung ? H h ...???!!!
-         Ậy ậy sau đ, ng Hn biết , ni cho n biết l ng thầy nầy giu lắm, nhưng ổng lm bộ ngho ...để đnh lạc hướng tụi trộm cướp đ thi, bằng chứng l ngy no ổng cũng c tiền mua rượu cho ng Hn nhậu lia lịa
-         Chắc l thằng t Lẹm, theo lệ, cy như tru ở nh thầy ?
-         Hỏng c nghen, n ni, thầy cho php n ở khng, khi khng c việc g lm; chỉ nằm vỏng tn ten coi bầy g một mẹ hai con, tới bửa cơm l ngồi dậy ăn khơi khơi vậy thi
-         Ch ch ?^%$%%%??? (nghi ngờ)
-          N ni, ng thầy coi n như con, hỏng cho n lm g nặng, chỉ lm việc nh nhẹ như  : Giặt quần o thầy, giặt xong ủi hồ cho lng, đi mua gạo, m cua bắt ốc suốt ngy, ton lm chuyện ...nhẹ hều Vậy m học thnh ti xong, mới đụng một ...trận nhỏ... n đnh bỏ nghề Ci thằng qu tệ
-         Đng l tệ, nhưng trận g m n đụng ?!
-         N ni: ng thầy n, ti nghệ v song, ng Hn hỏng bằng một gc : Ổng đon bịnh như thần : Một lần người ta nhờ ổng đon coi, tại sao vợ ng chủ nh bịnh rề rề, ổng dắt n theo, ng thầy vừa bước v nh, ni liền với gia chủ :
-         B nh c ăn cam phải hong ? ng chồng giựt mnh, ổng thầy ni tiếp, nước da mặt b nh xấu lắm, do ăn cam m ra, hỏng chửa l chết ng chồng x di ci ti đon bịnh của thầy n, đnh chịu thiệt l cho b vợ ăn cam
-         ng thầy ti thiệt hả Bc Ba
-         Ờ Sau đ về lại nh thầy, n hỏi :
-         Sao thầy vừa tới nh bịnh nhn, mới bước v, chưa coi mạch, m biết b đ ăn cam nn bị bịnh, m đon ? ng thầy ni :
-         Tao dm xuống vn ...thấy c hột cam !
-         Trời !!! ><><>?!&^%$...
-         Ừ Sau đ, ng thầy dẩn n đi chinh chiến lm ăn, v nh b kia, cũng vừa bước chưn v cửa, thầy ni với gia chủ liền :
-         Bịnh nầy nước da xấu lắm, ai biểu cho ăn thịt g, by giờ trng độc Chủ nh  đồng , v đ cho người bịnh ăn thịt g, cả nh bn phục ng thầy st đất!
-         Sao ng thầy biết l bịnh nhn ăn thịt g ? Tư Rn thắc mắc .
-         N ni, ng thầy ni với n, l ổng dm dưới vn, thấy cy chổi lng g ! (?!)
-         Quỉ thần ơi ... Cha cha dể ăn qu hn !?
-         Ừ , thằng Lẹm cũng ni như mầy vậy, n bn ni với thầy, thi giờ n cũng kh nghề v thnh thuộc rồi, thầy nn cho n ra ring để lm ăn cho phẻ !
-         ng thầy cho hong ?
-         Cho chớ N bn xuống ni lm ăn... rồi mang đầu mu về gặp tao !!!
-         ???...
-         Tao hỏi, n ni đi lm bịnh như thầy, v nh chưa kịp ngồi n đon liền :
-         Con bịnh da mặt vng kh, m cho ăn ...hột cau kh, chắc chắn chết
-         ......
-          N vừa ni xong, cả nh bủa vy đnh n te tua, n chạy về nh thầy cầu cứu, ng thầy hỏi:
-         Mầy c dm dưới vn hong, n ni :
-         ...Con lm y như thầy dạy : Vừa bước v nh l con dm ngay dưới vn, coi c ci g, từ đ m đon, l trng phong phc phong phc !
Rồi thầy hỏi n :
-         Mầy thấy ci g, m đon bịnh nhn ăn hột cau kh ?
-         ...???!!!
-         Chắc mầy thấy ...bi nhổ cổ trầu dưới vn ? Đng hong ?
-         Khng !
-         Chớ mầy thấy ci g dưới bộ vn ?
-         Ci ống nhổ !
-         Trời !!!
-         Hu hu ....

 


                                   
Chng Hiu 374

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design  Ngoc 341