Xin Qua Tua! 

 

 

 Theo thng lệ cổ, ngy 25 Tết (25 thng chạp m lịch) ty theo địa phương hay ging họ (Tộc) đ chọn từ xa xưa, đ l ngy dẩy m trong thổ mộ Gia tộc

Đ l ngy con chu, trước phải tề tựu đng đủ để lm sạch cỏ cho những ngi mộ đất của ng b xưa, sau l để biết ngi mộ no l của ng Cố ng Sơ của mnh

Đ cũng cn l ngy cng Tổ của nghề, th dụ nghề may, nghề thợ (hồ, dệt...)

V những ngy đ, đương nhin l c nhậu rồi, bởi v chạy trời hỏng khỏi nắng !!!

Ấy vậy m, thầy Su Hnqun cng Tổ, v ổng nằm liệt cả tuần từ ngy 23 lận !

Cng Tổ để Tổ về Thin Đnh bo chuyện hnh nghề trong năm qua, như ng To phải về đng ngy 23 thng Chạp (hỏng ai xi hai tiếng thng 12) l vậy đ

Sng sớm ngy 26 Tết, Bc Ba Phi gh qun B Su để lm ly c ph đen

B Su mau miệng :

-         Lo chuyện nh cửa xong chưa m đi uống ch-phe hả, ch Ba ?

-         Cũng gần gần xong

-         Lm ci g m gần xong?

-         Đo (ng) L, để nấu bnh tt

-         Cn ng thần men Hn, mấy ry đu mất tiu ???

-         Thằng Đực chở ổng đi chch ở Bệnh X huyện rồi !

-         Hả ??? Nhậu qu cở chớ g?

-         B Su biết hết cn hỏi?

-         Biết con khỉ kh g, đon vậy thi Nhưng sao ổng nhậu dử vậy, Tết tới nơi rồi?

-         Thầy Hn nhậu dử l do cuộc nhậu chia tay bạn hiền đ đa

-         Chia tay ai?

-         Tui cũng hỏi thằng Đực như B vậy, n kể tui nghe chuyện nhậu của Su Hn :

-         Vậy ch kể lại cho nghe hong Tư Rn, Năm C Tr ?

Tư Rn v Năm C Tr im ru

      -     Hai thằng mắc dịch sao im ru vậy by ?

-         Tui ngồi im l coi như chịu !

-         Tui hỏng trả lời l coi như đồng !!!

-         cha cha ( B Su c vẻ mệt với 2 ng thần nước mặn nầy rồi ! )      

-         Kể đi Bc Ba

-         Thằng Đực ni tao nghe như vầy, trng sai chưa biết nhe

-         Chuyện g mới được chớ ?

-         Ci vụ XIN QUA TUA

-         Ai xin qua tua ?

-         Thầy Hn !!!

-         Trời !!! ng nội đ m xin qua tua ??? Ngộ he Bc Ba kể coi

Bc Ba Phi bắt đu kể

-         Thằng Đực n nghe tiếng mất tiếng cn

-         Lại tin lời thằng mắc dịch Su xe li ?! Năm C Tr ngn ngược Su Đực !

-         Lm sao nghe được .. hehehe Bc Ba tnh ni dc hả ???

Bc Ba Phi bắt đầu cu chuyện kh tin sau đy :

-         Thằng Đực n li xe dưa hấu Tết về xm Vm, xe bể bnh dọc đường, tấp v trước nh thầy Hn n tự v xe cho khỏi tốn !

-         Trời !!! *&><><= ( kẹo b cố )

-         N kể, giờ tao kể lại nhe  Đột nhin, n nghe c tiếng ni vọng ra từ trong nh, trong khi cửa nh Su Hn đng kn mt

-         ??... Bc Ba tiếp đi

-         Thầy Hn ni Gt lại, mấy anh em mnh chơi bứt gần lt gử chuối hột, bi giờ cn trm trm một xị Tui gia chủ, tui tiếp tục knh anh Bảy, v anh Bảy sắp chia tay tụi mnh, đy mời anh Bảy !

-         ng Hn lịch sự qu ể !!!

-         Sau đ, thằng Đực nghe ci m thanh trt rất điệu nghệ rồi nghe tiếp ci kh Nghĩa l ly đế đ nuốt xong

-         Qu đ

-         ng Hn ni tiếp, bi giờ tới tua anh tm L, sao anh ngồi im re vậy, coi bộ Anh chắc đ chỉ rồi đa, thi, tới tua anh, anh rng nhen Sau đ trt kh

-         !!!...

-         Anh em mnh t "li (tiền) tnh theo t, hỏng dm đo bng, chơi bứt xị nầy l nghỉ thi tới tua anh Chn đy Sau đ nghe tiếng trt kh By giờ tới tui nhen Co lổi 3 anh, hm nay tui mệt qu gồi, mới chơi c lt-gử m tui, thu thu tới tua tui, tui xin php 3 anh cho tui xin qua tua

-         Thầy Su Hn m chịu lp xin qua tua l ổng sắp tiu rồi !

-         Bi giờ bắt tua từ anh Bảy, anh sắp đi, anh cũng rng nhen n tui rt trn trề lai lng n V đi anh .Kh Giờ tới ly anh Tm L người bạn ch cốt của tui, ngho khổ c nhau, mắm muối hỏng từ n .. ly anh đy .Kh !!!

-         Dử thiệt

-         Giờ tới tua anh Chn Anh Chn chnh l bạn hiền cật ruột như tay mặt tay tri, như bng với hnh sanh nghề tử nghiệp của tui nhen Qu Anh, ci g tui cũng lo cho anh Chn Anh Chn ơi nghe n : Rụ ngon hỏng c bạn hiền, hỏng mua hỏng phải hỏng tiền hỏng mua Hai cu nầy của ng Nguyễn Khuyến hay Tản Đ g đ tui qun rồi, giờ xin hai ng đ cho tui nối v cht x !!!

-         Hả??? Thầy Hn. nối thơhả trời???     Bc Ba ni nguyn bi coi ?

-            Rụ ngon hỏng c bạn hiền

               Hỏng mua hỏng phải hỏng tiền hỏng mua !!!

               Rụ mua hỏng phải rụ-cha ?!

               Bạn hiển hỏng tới, tới-tn ma men ..!!!???

               Bạn hiền trng ngng đổ ghn !

               Biệt tăm biệt tch rụ bn đổ đi

-         i trời !!! Hỏng ngờ lun Thầy Ngải m cũng biết mần thơ he ???

-         He he he Thầy Su m tụi by tưởng bở ??? Lầm to tiếp đi Bc ba

-         Su Hn tiếp Gụ tui giờ uống l uống m lị bạn hiền khng h ..Giờ tới tua tui tui cũng mạn php, tui xin qua tua lun nhen Vậy th tới tua anh Bảy đy n, anh Bảy sắp chia tay tụi mnh .. Đy tui knh anh Bảy ly nầy, tui rt đầy trn n Mấy thằng nhậu s ct n ni :

-     Rụ Bnh Đng, ai đong nấy uống

        Rụ Bo Đ, ba uống m khen,

        Rụ G Đen l ng Thần Đn ( ?!)

           Thằng no nhậu rụ Bo Đ m m dm la ?

           Tầm bậy qu nhen, phải hn anh Tm ?

        M m la ??? He he he

-           Phải vậy hong Bc Ba ???

-          Trời !!! Sao hỏi tao ???

-          Lộn sộn mầy Tư Rn, tiếp đi Bc Ba

-          Tui l chủ nh Giờ đy l ly cuối cng, tui xin dứt ngọt n  kh !!! Sau đ thằng Đực nghe ai ng ci đng !!! N bay v thấy ng Hn nằm c queo

-          Trời rồi 3 ng bạn của ổng csao hong ?

-          Ba cha kia tỉnh rụi như so sậu !!!

-          Ai m tữu lượng hơn Thầy Hn ?

-          ng To, ng L với ng T !!! (Bảy To, Tm L, Chn T)

-          Trời !!!                                                

      -      He he he .     

                                                           

374   

     

TRANG CHNH

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Ngoc