THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

TIN BUỒN  -   THĂM VIẾNG TANG LỄ 1 - THĂM VIẾNG TANG LỄ 3

 

 

Thăm viếng Tang Lễ Nhạc Mẫu HT Phạm Tạo ngày 30-10-2013

 

 

 

 

Thăm viếng Tang Lễ Thân Mẫu HT Đặng Mậu Lộc 321 ngày 14-7-2013

 

 

Thăm viếng Đám Tang Hiền Huynh HT Lư Ngọc Nghĩa ngày 19-4-2013

 

Tang Lễ Nhạc Phụ HT Mai Mạnh Thước ngày 20-3-2013

 

 

 

 

 

 

Tang Lễ Nhạc Mẫu HT Huỳnh Lương Thọ 03-2-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Tang Lễ Thân Mẫu HT Mai Mạnh Thước 20-12-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trở về Trang Chính

Trở về trang Tang Lễ 1

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Doangoc 341