Chnh D v Phan Chnh Học Hội Ngộ Qu Hương

 

 Họp mặt tiễn đưa

Cũng cn phong độ lắm chứ ...