| Mugs Order |   | Đưa Đón |   | Ghi danh Ca nhạc |   | TRANG CHÍNH  |

 

Trang Thông báo 

   Lịch tŕnh Đưa đón Up to date: Fri. 02. 24 -2012 by Ngân 323

 
        Ngày Đến Giờ đến Ngày Về Giờ về Nơi đến và Về   Người đón và đưa phone liên lạc
LE T BINH 331 CA 2 408-628-8758 9-Mar 3PM     XE DO HOANG/ABC OC Q. BINH 714-362-6140
TON T TUAN 371 CA 2 831-288-3057 9-Mar 3PM     XE DO HOANG/ABC OC Q BINH "
VO HUU HOA 363 GA 1 404-583-9764 8-Mar 10:23AM 12-Mar 2:05PM DELTA # 1757 OC DUONG 714-725-5962
LE PHUOC HIEN 371 GA 1   8-Mar 10:23AM 12-Mar 2:05PM DELTA # 1757 OC " "
TRAN T NGON 344 GA 1 770-298-4180 8-Mar 10:23AM 11-Mar 9:35PM DELTA # 1757 OC " "
DANG V CUC 342 GA 1   8-Mar 10:23AM 11-Mar 9:35PM DELTA # 1757 OC " "
LE MAU SUC 314 OK 1 405-819-7703 8-Mar 12:12PM 11-Mar 4:30PM DELTA # DL932 OC Ngan 714 606 8846
DINH TAN LOC 341 IO 1   6-Mar 9:30AM 12-Mar 3:00PM FRONTIER AIR # 262 OC PHU 714-204-1954
LY VAN BANE 341 FL 2   8-Mar 2:00PM 14-Mar 11:30AM AMERICAN AIR # 373 OC Nên  
TRAN B QUANG 312 M0 1   8-Mar 8:25PM 11-Mar 8:23AM UNITED AIR # 0517 OC Nên  
NGUYEN V MIEN 35 NC 2   7-Mar 10:40PM     UNITED AIR #  OC PHU 714-204-1954
KHUU N TAN 311 FL 2 321-946-7176 5-Mar 9:25PM 11-Mar 8:00AM VIRGIN/AM # 315 LOS PHU 714-204-1954
NGUYEN V HAO 361 DE 2 302-392-1085 8-Mar 6:25PM 12-Mar 10:05:PM VIRGIN/AM  # 97 LOS *  "
MANG V KIEM  PA 2   8-Mar 6:25PM 12-Mar 10:05:PM VIRGIN/AM # 97 LOS * "
NGUYEN D SINH 354 VA 2   8-Mar 6:25PM 12-Mar 10:05:PM VIRGIN/AM # 97 LOS * "
BUI T LIEM 332 MA  2 617-784-7439 8-Mar 11:20AM 12-Mar 10:20PM AMERICAN AIR # 25 LOS NEN 714-725-5962
LE BINH 331 MA  1   8-Mar 11:20AM 12-Mar 10:20PM AMERICAN AIR # 25 LOS " "
NGUYEN V QUAN 334 MA  2   8-Mar 11:20AM 12-Mar 10:20PM AMERICAN AIR # 25 LOS PHU 714-204-1954
NGO D HIEP 344 MA  2 617-347-1821 8-Mar 11:20AM 12-Mar 10:20PM AMERICAN AIR # 25 LOS " "
HUYNH V CHINH 334 MA  2   8-Mar 11:20AM 12-Mar 10:20PM AMERICAN AIR # 25 LOS " "
LE M CHAU 334 KS 2   8-Mar 2:15PM 11-Mar 6:35PM SOUTH WEST  # 2656 LOS " "
TRUONG P DINH 324 GA 1 404-353-1998 8-Mar 9:29AM 13-Mar 2:30PM DELTA # 1455 LOS NEN 714-725-5962
LE T DUNG 313 VA 2 703-470-1444 8-Mar 11:40AM 12-Mar 10:05:PM VIRGIN AME # 89 LOS Nên  
LE VAN CANH 322 WA 1   8-Mar 2:07PM 11-Mar 8:05AM JETBLUE # 291 LGB NGAN 562-606-8846
NGUYEN D DUY 364 WA 2 425-501-8615 9-Mar 2:33PM 13-Mar 4:30PM ALASKA AIR # 3474 LGB PHU 714-204-1954
HUYNH L THO 314 OR 1   9-Mar 4:41PM 11-Mar 7:10PM JETBLUE # 1423 LGB Nên  
                       
                       
                       
                               
                   

Quí HT về dự Hội ngộ IV vui ḷng liên lạc với Các HT. đă được xắp xếp.

Nhanh lên, chỉ c̣n hai tuần lễ nữa là 471 Nam Cali có dịp chào đón tất cả Đồng-môn An lộc 471