4/71 NAM  CALIFORNIA

| ĐỒI GIÓ |   HAWAI   |   TQLC  | SEATTLE | TEXAS  | ĐÔNG BẮC | BĂC CALI. | NAM CALI.|  QUÊ HƯƠNG 2 | NEW YORK |
TRANG CHÍNH  |     |   TRANG 1  |   TRANG 3   |     |  Diễn hành Xuân2011 

 

 NAM CALIFORNIA 2010 với những 4/71 mới t́m lại đàn

Các HT. Phú, Nên Tuệ trong những ngày cuối năm con Cọp đă có dịp gặp lại các đồng môn 4/71 ngày xưa, tại Nam Cali

     

  4/71 Nam cali  trong ngày Tất niên 2010 Với khóa 10A+B/1972

  

 

 

Tuy đến hơi sớm, nhưng cũng là dịp để mọi người có dịp hàn huyên những ngày tháng qua, chia sẻ cùng nhau

những vui buồn trong cuộc sống, Đặc biệt Đặng vũ Hùng từ San Diego cũng đă có mặt để nhận diện bạn cũ ngày xưa

 

 

 

     NAM CALIFORNIA 2010 với những 4/71 mới t́m lại đàn