USS MIDWAY một trong những Hạm đội từng tham dự trong chiến tranh VN và tiếp nhận những người di tản 1975

( Năm 2000, nó về hưu và được trưng bày ở Sandiego Bay Nam California)

 

 

 

 

 

  | Top page |  | next|

                   Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323