CÁC ĐẠI ĐỘI CỰU SVSQ KHÓA 4/71 THAM DỰ HỘI NGỘ KỲ II

02-07-2010 - San Jose, California

HỘI NGỘ TIỀN HỘI NGỘ ĐỒI GIÓ DU NGOẠN NHÀ HÀNG

 

Phan Chánh Học, Lê Tiến Dũng, Lê Mậu Sưc, Nguyễn Bắc Hải, Mac Văn Rần, Phạm Tuấn Dũng

Phạm Gia Thụy, Nguyễn Văn Ngân, Nguyễn Văn Thành, Trương Phước Dĩnh, Le Văn Canh, Nguyễn Đức Dũng,

Đào Công Rung, Phạm Đức Chánh

Phạm Duy Hưng, Huỳnh Văn Chính, Bùi Thanh Liêm, Nguyễn Văn Quan, Lê Thanh B́nh, Trần Bá Hiền

Đinh Tấn Lộc, Nguyễn Doăn Ngọc, Lư Văn Bane, Nguyễn Tấn Cử, Hứa Hiền Phong, Ngô Đ́nh Hiệp,

Trần Trung Ngôn, Vơ Văn Châu Phú, Đặng Vũ Hùng (ngồi).

Mai Mạnh Thước, Nguyễn Công Chiến, Nguyễn Minh Hiền, Trần Văn Khỏe

Đào Quang Thân, Phan Văn Đuông, Nguyễn Văn Hào

Huỳnh Văn Hạnh, Tôn Thất Tuấn

TRANG CHÍNH