HỘI NGỘ TIỀN HỘI NGỘ ĐỒI GIÓ CÁC ĐẠI ĐỘI DU NGOẠN 

 

Bữa ăn tối tại nhà hàng "Nhà Tôi" Thứ Bảy 03-07-2010

Bia bọt do Đào Quang Thân bao dàn

 

 

 

 

 

 

 

C̉N TIẾP

TRANG CHÍNH