Bui Giang vi "Chuyn i Thng"

Va thng Cc Chu "Bun Vui Qun Trng"

Đu phải ti!!!

 

 

Are you bores?