| ĐỒI GIÓ |  HAWAI  | TQLC  |SEATTLE | TEXAS  | ĐÔNG BẮC  | BĂC CALI. | NAM CALI.| GEORGIA | FLORIDA | QUÊ HƯƠNG| NEW YORK

| BOSTON | LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA

ĐÔNG BẮC 1 | ĐÔNG BẮC 2 | ĐÔNG BẮC 3 | ĐÔNG BẮC 5 | ĐÔNG BẮC 6 | ĐÔNG BẮC 7

 Hôn Lễ GĐ Khúc Chánh Thời | Hôn Lễ GĐ Vũ Đ́nh Long | Hôn Lễ GĐ Tạ Khoa Liệu

Trần Hữu Mỹ thăm Đông Bắc

 

                                                                                                        Ngồi đằng trước cái lẩu... cười toe toét...

 

Biết làm hông đó cha nội...??  Bầy hầy wá đi thôi...!!!!

Huỳnh Văn Chính & Bùi Thanh Liêm thăm anh em Đông Bắc

Đông Bắc họp mặt cuối tuần 22-05-2011

Em ruột... dư và con gái rượu của Ng Đ́nh Sinh

 

Gạ Gẫm

Lê Xuân Khuynh thăm anh em Đông Bắc

Ng Đ́nh Sinh, Phan Chánh Học, Ng Văn Hào, Lê Tiến Dũng, Lê Xuân Khuynh, Ng Hùng Dũng, Phó Ḥa và Tạ Khoa Liệu

Đi thăm bức tường ghi tên 58,000 chiến sỹ Hoa Kỳ đă hy sinh trên chiến trường Việt Nam

Trước tượng 'Ba Người Lính'

  Trở về Trang Chính   

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341