Sinh-Hoạt AnLộc 471 Texas 2

| ĐỒI GIÓ | HAWAI  | TQLC  | SEATTLE || ĐÔNG BẮC | BĂC CALI. | NAM CALI.||QUÊ HƯƠNG |GEORGIA | FLORIDA| BOSTON |NEW YORK | LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA

TEXAS 1 | TEXAS 3 | TEXAS 4 | Hôn Lễ GĐ Vũ Đức Phán |

Hôn Lễ GĐ Ng Văn Thi | Hôn Lễ GĐ Bùi Ngọc Lân | Hôn Lễ GĐ Đào Công Rung

Đón năm mới tại tư thất Lê Mậu Sức Oklahoma 31-12-2011

Họp Mặt với Cựu SVSQ/TBB/TĐ vùng Dallas ngày 20-08-2011

Lê Mậu Sức, Bùi K Thanh Phong, Đ/u Nguyễn Văn Nhâm, Trần Hữu Mỹ và Nguyễn Văn Thi

Trần Hữu Mỹ họp mặt với Nhảy Dù Oklahoma tại tư gia Lê Mậu Sức nhân ngày lễ Memorial.

Trần Hữu Mỹ thăm Dallas

Vũ Đức Phán 354, Trần Hữu Mỹ 331, Thanh Phong và Hiền Thê

Dương Văn Vơ 321 và BK Thanh Phong trong Xuân Thủ Đức tại Dallas ngày 22-01-2011

và đoạn phim của một ca sĩ đang xuống với sự "c̣ mồi" của các phu nhân.

Tham dự Thanksgiving 2010 tại nhà Đào Công Rung

Các Nội Tướng của Th Phong, Ng Tô, Đoàn Vinh và Sức

Đoàn Vinh 322, Trần Thiết 364, BK Thanh Phong 314, Phạm Tuấn Dũng 312, Nguyễn Tô 343, Đào Công Rung 324

Công Rung 324, Phạm Tuấn Dũng 312, Khánh Hoài 314, (ngồi) - Trần Thiết 364, Đoàn Vinh 322, Thanh Phong 314

Hai cặp Phong Sức đi sắm... vàng!

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341