Trần văn Khỏe 351

 

11/14/12

Phng minh Mẫn, Trần văn Khỏe

Vượt sng g m người kh rang h !?!?

"Yu em v ta ght buồn, yu em v ta khinh ch dối gian...."

 

 

Khỏe & Tr T Điều

 

"tụi tui wen nhao từ khi cn đi học lận..."

"Xa xa l thnh phố San Jose đ cc bạn! chiều chiều gi thổi mt trời ng địa lun..."

 

 

 

Đy l sn sau nh Trần văn Khỏe m cc bạn 4/71 gọi l "Đồi Gi"

Bạn hy ngồi chơi... đợi lc mặt trời lặn th mới thấy cảnh hong hn thật tuyệt c mo, đừng qun cht "xăng" cho nng my v c thm một cy Guita nữa cng hay... (Ngn ni thi, khng biết c đng với người khc khng!)

| HOME | BACK |  

This site was last updated 01/07/10