ĐẠI ĐỘI 32

 

Dương Văn Vơ, Lưu Văn Phước, Hồ An, Ngô Hữu Thôn, BùiVăn Bu, Trương Văn Liêm, Nguyễn Đô, Lê Quang Huỳnh, Vơ Văn Tăng

 

  Giới thiệu ĐĐ. 32

"Dạy con từ thuở c̣n thơ" hay "uốn tre tứ lúc c̣n non".
Với châm ngon đó, SQCB đă đem hết nhiệt thành, kinh nghiệm
để hướng dẫn ngót 220 SVSQ trong suốt thời gian tân-khóa Sinh
và với một thời gian kỷ lục, SQCB đă ngày đêm dốc hết tâm lực
vào việc tập dợt cho toán Thủ Quốc Quân kỳ mà đại đội lănh trách
nhiệm. thực vậy , ngày gắn Alpha cổ áo, toàn thể SVSQ Đại- đội 32
đă tỏ ra xuất sắc với:
*Tinh thần học hỏi hăng say.
*Kỷ luật tự giác cao.
* Thao diễn đẹp, tác phong đúng đắn.
Đại đội 32 cũng đă tích cực tham gia trong sinh hoạt của nhà
trường như Văn nghệ, thể thao, báo chí...

Huỳnh Văn Xê, Trần Văn Dũng,Trần Hữu Khiêm, Nguyễn Tôn Văn, Thành Danh, Nguyễn Viết Việt, Nguyễn Văn B́nh, Nguyễn Quang Toản, Phạm Gia Thụy, Phạm Thế Xiêm, Vĩnh Lộc

 

Nguyễn Văn Giỏi, Trương Đ́nh Chiến, Phạm Đăng Ngươn, Nguyễn Hùng Sơn, Bùi Ngươn Động, Tôn Thất Dũng,

Bùi Ngọc Lân,  Lê Văn Canh, Đặng Tấn Vốn, Nguyễn Tấn Mỹ, Huỳnh Tấn Sang.

 

 
*Lê Xuân Cảnh, Trần Văn Quang, Hà Minh Quang, Lê Quốc Đạo, Châu Hải Dần, Văn Đức Hoàng,

**Nguyễn Văn Non, Tô Văn Nhả, Trương Thanh Trước, Bùi Văn Thành, Nguyễn Văn Bảo, Lê Ngọc Chới

   

 

*Đoàn Ngọc Quỳ, Phạm Văn Rằng, Trần Cao Dũng, Nguyễn Hiếu Vân, Đinh Quang Việt, Phạm Tấn Tài, Nguyễn Vĩnh Thông,

**Nguyễn Văn Ṭng, Lê Minh Doanh, Nguyễn Lợi, Đổ Quang Chung, Nguyễn Trung Thược

 

   

*Diệp Phúc Kiến,Lư Phương Thảo, Phạm Minh Sơn, Đặng Mậu Lộc, Nguyễn Công Thành.

** Đặng Sằng, Lê B́nh, Nguyễn Duy Gia Tịnh, Cao Bá Phúc, Nguyễn Thanh Long

 

   

*Hồ Khen, Lê Thanh Phát, Đoàn Ngọc Qúy, Lê Văn Ḥa, Huỳnh Hữu Lộc, Hoàng Xuân Tiến, Nguyễn Văn Thành,
**Nguyễn Thạch Ngọc, Lư Quê Quang, Nguyễn Con, Nguyễn Du, Trần Quang Long
   

*Ngô Văn Tấn, Nguyễn Quang Chơn, Bùi Quốc Việt, Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Phú Cường, Dương Văn Anh, Vũ Văn Hoà, Lê Văn Phan.

**Nguyễn Tráng, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Văn A, Hồ Vũ Lâm.

   
  * Phạm Sĩ Lan
• Nguyễn Quang Linh
• Trương Đ́nh HốI
• Nguyễn Phúc Nguyên
• Ngô Toàn
• Đoàn Văn Hùng
• Lê Văn Thuận


  ** Phạm Ngọc Thăng
• Vơ Thanh Long
• Phạm Đức Chánh
• Phạm Ngọc Thạch
• Vũ Chính

   

 (Hàng đứng)

* Nguyễn Việt Hoàng
• Trần Đức Phong
• Trương Đ́nh Hối
• Nguyễn Thanh Cẩm
• Nguyễn Hữu Sơn

 (hàng ngồi)
  ** Phạm Sĩ Lan
• Cao Văn Đ́nh
• Nguyễn Quang Linh
• Vơ Thanh Long


 

   

 

 

*Trần Quyết, Bùi Văn Vạn, Nguyễn Duy Chính, Phạm Lư Tài, Bùi Sĩ Ẩn, Trịnh Bữu Chung,

*Nguyễn Thắng, Trịnh Trọng, Nguyễn Trí Dũng, Phan Tấn Khoa, Trần Xuân Hải, Nguyễn Hữu Phú, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Quốc Khanh

 

 

 

 

   

*Trần Quyết, Trần Việt Tuấn, Lê Văn Trớn, Nguyễn Văn Trí,

*Đoàn Tiến Dũng, Trần Quang Bách, Nguyễn Minh Tiết, Lê Mậu Dực, Trần Trí Vượng, Lê Văn Thuận.

Nguyễn văn Ngân và ....  Nam

   
   *Trần Văn Thành
     Trương Phước Dĩnh
      Phùng Minh Mẫn
      Phạm Hải
      Huỳnh Kim Anh
      Nguyễn Văn Huấn
      Hồ Văn Chương
      Nguyễn Đăng Tiết
    *Vơ Văn B́nh
      Trần Văn Kha
      Vơ Văn Hiếu
   
    * Nguyễn Đăng Tùng
      Trần Thiện
       Nguyễn Minh Châu
       Phạm Đức Thực
       Trần Cảnh Sinh
       Trần Thanh Dũng

        (chờ bổ xung)

   

    *Lư Ngọc Nghĩa
    Lê Quang Huy
    Nguyễn Văn Việt
    Nguyễn Xuân Sơn
    Lê Văn Đồng
    Phạm Hoàng Bách
    Nguyễn Tấn Hưng
    Nguyễn Minh Thu
    Huỳnh Long Hải
    Nguyễn Văn Nhu
    Phạm Tạo
    Hường Văn Được
    Lại Minh Chí
    *Nguyễn Văn Lang (ngồi trước)
 

   
   *Nguyễn Văn Đàm
    
Đào Công Rung
     Hoàng Ngọc Tùng
     Phạm Đức Hậu
     Nguyễn Tấn Hưng
     Ngô Văn Tánh
   **Cù Khắc Phi
     Nguyễn Văn Thanh
     Nguyễn Văn Nhu
     Nguyễn Vĩnh Sùng
     Phạm Tạo   

*****************************************************************************************

Anh dũng đền nợ nước:

Tô Ngọc Khánh ĐĐ32x:  ĐĐ3/TD5 TQLC Chết Ngă 3 Long Hưng QTrị

 Home  | Đại đội 31 | Đại đội 32 | Đại đội 33 | Đại đội 34 | Đại đội 35 | Đại đội 36 | Đại đội 37

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngan Nguyen 323

 

This site was last updated 11/16/10