HỘI NGỘ KỲ 10 NAM CALIFORNIA - AN-LỘC C̉N ĐÂY

HỘI NGỘ KỲ I * HỘI NGỘ KỲ II * HỘI NGỘ KỲ III * HỘI NGỘ KỲ IV

 HỘI NGỘ KỲ V * HỘI NGỘ KỲ VI * HỘI NGỘ KỲ VII  * HỘI NGỘ KỲ VIII

HỘI NGỘ KỲ IX * HỘI NGỘ KỲ X * HỘI NGỘ KỲ XI

TRÁNG SĨ GIAI NHÂN  -  ĐÊM HỘI NGỘ  -  TƯỢNG ĐÀI TIỆC CHIA TAY - BÊN LỀ HỘI NGỘ

 

MÀI GƯƠM LUẬN TỬU

 

Con trăng hạ tuần đă ngă về hướng tây, mà gă vẫn c̣n ngồi đó im lặng. Thĩnh thoăng gă lại cúi đầu như tâm đắc một điều ǵ. Rồi bổng nhiên gă chợt th́ thầm:

-Vài hôm nữa thôi...

Trong thời gian gần đây, trên giang hồ của An Lộc, quần hùng bàn tán xôn xao về Kỳ 10 MÀI GƯƠM LUẬN TỬU được tổ chức tại Khu Rừng Nhỏ, mà giang hồ thường gọi theo tiếng Kỳ Hoa là Garden Grove. Nhưng quần hùng An Lộc lại quen miệng goi là Vùng Cát Bụi Bôn Sa! Sỡ dĩ thiên hạ bàn tán xôn xao là v́ MÀI GƯƠM LUẬN TỬU kỳ này có quá nhiều cái nhất mà 9 lần trước không thể có được.

Thần Cơ xin mạo muôi liệt quư vị nêu ra một vài nét chánh.

1.    Quần hùng tham dự nhiều nhất từ trước đến giờ.

2.    Nữ hiệp cũng đông nhất từ trước đến giờ.

3.    Kỳ này các nữ hiệp được Ban Tổ Chức MÀI GƯƠM LUẬN TỮU tặng mỗi người một bộ Thanh Dạ Hành để tăng thêm

       phần lẫm liệt.

4.    Bồ Đào Mỹ Tữu của Napa được vận chuyễn từ miền Bắc về và được ủ cất trong kho mát bí mật của vùng đất Cát Bụi

       Bôn Sa chờ ngày MÀI GƯƠM LUẬN TỬU.

5.    Những món ăn khét tiếng của vùng Cát Bụi Bôn Sa được chuẩn bị đăi quần hùng từ ngày 21 cho đến ngày 26 tháng 3

       năm 2018. Cái này, cha chă phải nói là Ăn Mệt Uống Xỉu!

6.    Sợ quần hùng không thấy được “Kỳ Quan” của vùng đất mà anh hùng hào kiệt nhiều như lá mùa Thu, Ban Tổ Chức lại

       có một buổi sáng cùng nhau dâng hương tại Tượng Đài Oét Minh Tờ để tưởng nhớ những người nằm xuống v́ Chính

       Nghĩa và cũng để tăng thêm phần trang trọng của Kỳ 10.

7.    Từ miền Băng Hỏa Đảo xa xôi của Canada, mà giang hồ thường gọi là Hàn Thủ Công Phu Tô Minh Đức cũng cởi gió

       nương mây về phó hội.

8.    Từ miền cực hẻo lánh hoang vu của xứ người, có cái tên nghe là lạ là: A Bồ Ri Din, hay c̣n gọi là Xứ Chuột To, Thủ

       Lĩnh A Bồ Ri Din Ó Biển Trần Như Hùng kỳ này quyết không lỗi hẹn.

9.    Đặc biệt là MÀI GƯƠM LUẬN TỬU KỲ 10 này có 2 nhân vật chỉ…Hữu Danh Vô Ảnh từ vùng đất mà giang hồ An Lộc

       gọi là Hồ Thành bằng mọi giá sẽ về để gặp bằng hữu tâm giao sau sau khi cuộc Đại Hồng Huyết xăy ra cách đây gần

       50 năm. Hai nhân vật rất ư là hoang đường này là: Độc Nhăn Trần Ngọc Hiệp, được mệnh danh là Sài Thành Nhất

       Chiêu Sát Thủ. và kẻ thứ 2 là: Bờ Kè Nhất Phế Lê Minh Châu. Bờ Kè Nhất Phế cái tên nghe lạ, cái nguyên do sâu xa

       là, giang hồ An Lộc này sau hơn 50 năm nằm ngồi luyện công môn Nạp Khí Đan Điền, khí không dẫn vào đan điền mà

       lại đi ngược vào phế, đưa đến kết quả là phải nhờ mấy đệ tử của Hoa Đà cắt đi bớt một lá phế!

10. Điều này mới là điều tâm huyết, nghe phong phanh Hắc Long Phan Văn Đuông, Đàn Chủ Hứa Hiền Phong, Hào Hoa

      Lê Văn Thuận, đă kết hợp chặt chẽ với Tiêu Cục Nguyễn Phú, Bụi Đời Bôn Sa Nguyễn Văn Nên, Thiết Méo Diện Nguyễn

      Văn Ngân, cùng Lăo Gàn Phạm Hoàng Bách, Lê Bĩnh Khiêm thành lập toán kỹ nữ đàn ca xướng hát để các huynh thoải

       mái MÀI GƯƠM LUẬN TỬU. Ngoài ra c̣n rất đông hiền huynh của vùng Cát Bụi Bôn Sa ngày đêm góp một bàn tay

       để cho kỳ 10 này  trở thành một dấu ấn trong giang hồ được lưu truyền măi măi…

            Mong lắm thay,

           16-03-2018

           Thần Cơ Trần Trung Ngôn 344.

Bấm vào h́nh, sẽ được h́nh lớn để lấy xuống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

 

   

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341