Vũ đức Phn với Đặng-vũ-Hng tại San Diego (nam cali)

  Home  |  | Hng Page | | Hng_Lim   |  | Hng_Phn | | Thuận với Phn |

 

Đặng vũ Hng cng chu ngoại( từ tri), Vũ đức Phn, Chnh,Ngn,Nn, Tuệ,Thước,(Phong chụp hnh)

 

 

( nhắn Đặng vũ Hng gửi hnh cho Ngn gấp, LẦn với Vũ đ Phn)

        HT Ph d chậm nhưng vẫn đến với Đ.V.Hng, tiếc rằng Phn v cc bạn từ Little SG v đường xa nn mới vừa rời khỏi

 

 

 

  cn tiếp