http://anloc471.com           TỔNG KẾT TIN TỨC TƯƠNG TRỢ 10 NĂM

 

TIN TỨC TƯƠNG TRỢ CỦA KHA 4.71 AN-LỘC

TRANG TỔNG KẾT 10 NĂM

Clip Đồng Đội l những hnh ảnh của Thương Phế Binh An-Lộc 4/71

 

   

Tường Trnh Sinh Hoạt Tương Trợ của Kha 4/71 An-Lộc Cựu SVSQ/TBB/TĐ Tnh đến ngy 14-2-2018

 (Hội Ngộ kỳ X Ngy 24 Thng 3 Năm 2018 tại Nam California)

 

Kể từ lần họp kha lần đầu tin ngy 11/4/2009 tại Thủ đ Hoa Thịnh Đốn, anh em đ đặt vấn đề tương trợ cc bạn Đồng Mn cn kẹt lại bn qu nh, như l một sinh hoạt hng đầu v ưu tin trong cc sinh hoạt của kha.

 Sau đy l bản tm lược những cng tc tương trợ m chng ta đ thực hiện đươc sau gần 10 lần hội tụ lại với nhau:

Năm 2009($970.00)

 

Quyn gp tổng cộng l $970.00 đ gởi về cho 5 thương phế binh (TPB), mỗi người nhận được $174, ring H Quốc Tuấn (m 2 mắt) nhận thm $100 do bạn Vũ Đức Phn tặng.

 

Năm 2010:  ($7,010.00 v 1.000.000VNĐ)

 

1.       Cy Ma Xun Canh Dần 2010: quyn gp được $1,770.00. Trao tặng cho 5 TPB mỗi  

           người nhận $275  v 4 anh em c hon cảnh kh khăn, mỗi người nhận $100.

2.      Hổ trợ đồng mn Đo B Kế vừa ra khỏi nh t Hỏa L, H Nội sau hơn 20 năm lao t:

           $2,370.00.

3.      Hổ trợ cho mẹ của Nguyễn Xun Nghĩa (3xx) $980.00 v 1,000,000VNĐ. Nguyễn Xun

          Nghĩa đ tự st sau ngy 30 Thng Tư 1975 để khỏi bị rơi vo tay qun th. Mẹ NXN đ   

          dng số tiền nầy để xy bia mộ cho Nghĩa.

4.      Trợ gip L Ngọc Nghĩa (32x) $1,340.00. Nghĩa dng số tiền nầy để mua xe m lm cần

          cu cơm.    

5.      Hổ trợ cho TPB Nguyện Văn Tnh bệnh nặng: $550.00

 

Năm 2011:  ($13,660.00 v 6.400.00VNĐ)

 

1.       Hổ trợ cho Nguyễn Đnh Long (323) bệnh nặng: $1,680.00

2.       Vỏ Sm (344) Hon cnh kh khăn: $350.00.

3.       Hồ Khen (322) bệnh nặng + gia đnh kh khăn: $1,015.00

4.       Cy Ma Xun Tn Mo 2011: Đ trao tặng $2,950.00 cho 7 TPB mỗi người nhận

             $350. Đặc biệt tặng ring cho: Đo B Kế: $250, Mẹ Nguyễn Xun Nghĩa: $250. Đồng

           mn Vũ Đức Phn tặng ring $400.00 cho: H Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Kiểm v L

           Xun Qun.

5.     07/5: Hổ trợ H Quốc Tuấn (354) bị tai nạn: $305.00

6.     25/5: Trợ gip Nguyễn Văn Tnh (364) bệnh nặng: $300.00a

7.     10/8: Hổ trợ TPB Nguyễn Văn Hải (343) cụt 2 chn, mua xe 3 bnh: $1,410.00

8.     10/8: Trợ gip Trần Văn Lượng (361) kh ngho: $500.00.

9.       7/9:  Hổ trợ Đon Quang Thắng (363):  $900.00 mua b giống.

10.  29/10:  Mừng Ng Văn Hiệp (323) đon tụ với vợ con: $1,940.00.

11.  29/10: Mừng Đo B Kế (331) cưới vợ sau 26 năm t ở Hỏa L H Nội: $710.00.

12.  16/11: Trợ gip H Quốc Tuấn (354) nhập viện: $700.00 v 6.400.000VNĐ

 

Năm 2012:   ($11,250.00 v 9.000.000VNĐ)

 

1.       11/1:  Cy Ma Xun Nhm Thn 2012: trao tặng $2,300.00 cho 9 TPB.

2.       18/1:  Hổ trợ Nguyễn Thnh Nam (351) $1,500.00

3.       14/5:  Gip đở Nguyễn Văn Tiền (31x) gia đnh kh khăn: $1,400.00

4.       27/6:  Hổ trợ H Quốc Tuấn nhập viện lần 1: $1,000.00

5.       23/7: Hổ trợ H Quốc Tuấn nhập viện lần thứ 2: $550.00

6.       07/8:   Hổ trợ Nguyễn Quang Toản (321): $900.00

7.       24/8:  Hổ trợ Nguyễn Văn Tnh (36x) bệnh nặng: $750.00

8.     17/10: Phng điếu mẹ Vỏ Sm (344): $300.00

9.     17/10: Hổ trợ Phạm Gia Thụy chửa bệnh: $2,550.00 + 9.000.000VNĐ

 

Năm 2013:  ($22,770.00 v 12.500.000VNĐ)

 

1.      08/1:  Cy Ma Xun Qu Tỵ 2013 trao tặng $4,700.00 cho 12 TPB

2.      26/2: Trợ gip hiền th Ng Ngọc Tốt (344): $1,700.00 + 6.500.000VNĐ

3.      09/4:   Yểm trợ L Văn Hai (343): $500.00

4.      09/4: Yểm trợ hiền th L Quang Đức (344): $400.00

5.      09/4: Yểm trợ Trần Lượng (361): $100.00

6.      25/4: Nguyễn Xun Lợi (351) gia đnh gặp kh khăn, con trai bị tử nạn:      $1,330.00

7.        1/6: Phng điếu Trần Lộc (363): $730.00

8.      11/6: Qu mừng Father Day sau hội ngộ 5 cho 12 TPB: $3,600.00, 12 anh em kh khăn:

                    $1,100.00 v mẹ Nguyễn Xun Nghĩa: $100.00

9.      11/6:  Hổ trợ Nguyễn Thanh (32x) bị ung thư mng c: $1,150.00

10.    16/7:  Hổ trợ Trần Thiện (324) nhập viện, gia đnh kh khăn: $850.00

11.    21/8:  Trợ gip Nguyễn Mạnh Hng (323) bị tai biến mạch mu nảo: $1,200.00

12.    14/9:  Trợ gip Trần Ngọc Trng (331) tai biến mạch mu nảo: $580.00

13.  10/10: Kiều Đức L (353) Con trai bị ung thư, sau đ đ qua đời: $2,150.00 +          

                    6.000.000VNĐ

14.    7/11:  TPB V Sm (344) Nh bị bo lụt: $1,000.00

15.    2/12:  Nguyễn Mạnh Hng (323) Phng điếu, qua đời: $580.00

16.  16/12: TPB H Quốc Tuấn (354) T gy xương đi, nhập viện: $1,000.00

 

Năm 2014:  ($8,170.00)

 

1.      16/1/2014: Cy Ma Xun Gip Ngọ cho TPB ($300x12 + $700): $4,300.00

2.      9/02/2014: Trần Ngọc Trng (331) Phng điếu, qua đời: $850.00

3.      1/03/2014: L Thu (331) Tai biến mạch mu no: $450.00

4.      28/4/2014: Trợ gip Nguyễn Thanh Long nhập viện: $200.00

5.      07/6/2014: Phng điếu Phan Hữu Tm (351): $940.00

6.      29/9/2014: Hổ trợ L Văn Chu nhập viện: $1,430.00

 

Năm 2015:  ($16,250.00)

 

1.      01/2: Trợ gip TPB Vi Trc: $550.00

2.      01/2: Cy Ma Xun Ất Mi 2015: 10 TPB + 13 kh khăn: $6,300.00

3.      20/2: Hổ trợ Vỏ Văn Bnh (324): $700.00

4.      26/2: Trợ gip Nguyễn Sơn Hải (334): $500.00

5.      27/2: Yểm trợ Kiều Đức L (353): $750.00

6.      27/2: Tặng mẹ Nguyễn Xun Nghĩa: $50

7.      20/4: Yểm trợ TPB Trương Văn Lợi (341): $700.00

8.      19/5: Phng điếu Trần Bnh Quang (312): $2,950.00

9.      21/7: Hổ trợ L Văn Chu (364) nhập viện: $1,650.00

10.    26/8: Phng điếu Trần Cng Tnh (314): $1,300.00

11.  26/10: Hổ trợ L Ngọc Nghĩa (32x): $800.00

 

Năm 2016:  ($9,700.00)

 

1.         21/1: CMX Bnh Thn 2016 tặng cho 11 TPB v 13 kh khăn: $6,600.00

2.         02/2: Phng điếu Dương Tng Lm (361): $1,550.00

3.       30/11: Phng điếu Phạm Gia Thụy (321): $1,550.00

 

Năm 2017:  ($16,110.00 + 150AUD + 50 EUR +2.000.000VNĐ)

 

1.        07/2: Hổ trợ L Minh Chu (354) ung thu phổi: $1.550.00

2.        05/4: Yểm trợ TPB Bi Quang Vinh (353): $750.00

3.        06/8: Phng điếu H Quốc Tuấn (354): $2,300.00

4.        06/8: Trợ gip Hong Xun Tiến (322) ung thư phổi: $2,350.00 + 100 AUD

5.      26/10: Phng điếu L Văn Ngọc (352): $6,760.00

6.      04/12: Phng điếu L Văn Chu (364): $2,400.00 + 2.000.000VNĐ + 50AUD + 50 EUR

 

Năm 2018:  ($6,300.00)

 

1.      12/1: CMX Mậu Tuất cho 9 TPB v 11 anh em kh khăn: $6,300.00

 

Ngoi ra chng ta cũng xin ghi nhận v cm ơn một số lớn anh chị em đ gởi trực tiếp v ring rẽ về gip đỡ cho anh em bn qu nh.

 

L Mậu Sức (314) Đc kết v tường trnh ngy 14/2/2018

 

 

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Doangoc341