| ĐỒI GI |  HAWAI  |  TQLC  | SEATTLE | TEXAS  | ĐNG BẮC | BĂC CALI. | NAM CALI.| GEORGIA |

  FLORIDA |    | NEWYORK|   | BOSTON |

 

Chnh D, Phan Chnh Học... v 4/71 Qu Hương

( xem Video Clip)

Chnh D, Phan Chnh Học Gi Từ 471SG-5/3/2010

Trước giờ họp mặt

XO.....W...... đ..ả......w......đ..ả......!

Chnh-D tuyn bố khai mạc

W đả...xỉn qu rồi, chắc mnh bấm hnh ny bị rung w..!!

 

 

QU HƯƠNG 2

QU HƯƠNG 3

CY MA XUN

QU HƯƠNG 5

Sinh Hoat Qu Hương

**********

 

Phong Hứa v Qu Hương

 

Ho với Qu HƯơng 2010

 

Phong Bi k.T với Qu Hương

 

 

Ngn 323 với SG

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved