Hội Ngộ Tn Nin Qu Hương Tn Mo

  | ĐỒI GI | HAWAI  |  TQLC  | SEATTLE | TEXAS  |ĐNG BẮC| BĂC CALI | NAM CALI.|GEORGIA | FLORIDA | NEWYORK|

BOSTON | OKLAHOMA

QU HƯƠNG 1  |   QU HƯƠNG 2  |  QU HƯƠNG 3 | CY MA XUN TPB |

| S.H.QU-HƯƠNG 1 | S.H.QU-HƯƠNG 2 | S.H.QU-HƯƠNG 3 | S.H.QU HƯƠNG 4|TN-NIN NHM-THN|

HN LỄ GĐ TR HỮU MỸ | S.H.QU-HƯƠNG 8 | S.H.QU HƯƠNG 9

HN LỄ GĐ TR LONG YN | HN LỄ GĐ NG PHC NGUYN

| THĂM VIẾNG TANG LỄ 1 | THĂM VIẾNG TANG LỄ 2 |

 

  Hnh ảnh Cy-Ma-Xun TPB Qu-Hương 1  

 

 Hnh ảnh Cy-Ma-Xun TPB Qu-Hương 2

 

 Hnh ảnh Cy-Ma-Xun TPB Qu-Hương 3

 

 Hnh ảnh Cy-Ma-Xun TPB Qu-Hương 4

 

 Hnh ảnh Cy-Ma-Xun TPB Qu-Hương 5

 

 Họp Mặt Tn Nin Tết Tn Mo

 

 

 

 

 

ĐĐ 32: Phan Tấn Khoa 323, Cao Văn Gần 323, Nguyễn Lợi 323, Hong Xun Tiến 322, Trần Thiện 324, Chu Hải Dần 321

        Đại Đội 34: Nguyễn Ngọc Tốt 344, Phạm Văn Pht 342, Bi Anh Tuấn 341, Trần Đức Tng 341        

 

 

 

 

  Giới thiệu với tụi bay... đy l b x tao... 

  Tụi bay trăm phần trăm vi b x tao ci coi... 

 

 

 Tụi bay coi tao vừa ngậm v...sữa, tao vừa ht n...

 

           Tao 'sương' my lắm nghen Học...,             Ginh giật nhau hoi...từ từ để tao ht trước 

vậy m dm ni mặt my bằng mặt tao...!                                                                                                  

 

 

 

 

  Tụi bay để tao... Da đy tao khng được wt nh tao...nhớ... 

   Anh ... đố my ht lớn bằng tao la đ... 

 

                        Anh em nhn đy n ... ...

 Nhắm mắt ht mới ph...!                                                     - Miệng my cũng bự dữ nhe!

                                                                                                       - Tập dữ lắm đ my...

 

 

  P tay.... 35... 

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Design Ngoc 341