Hn Lễ Gia Đnh HT Trần Long Yn

|ĐỒI GI| HAWAI | TQLC |SEATTLE |TEXAS  |ĐNG BẮC|BĂC CALI. |NAM CALI.||GEORGIA|FLORIDA|NEWYORK| BOSTON|

LỄ ĐỘC LẬP | OKLAHOMA

QU-HƯƠNG 1 | QU-HƯƠNG 2 | QU-HƯƠNG 3 |CY MA XUN TPB | QU-HƯƠNG 5 | TẤT NIN 2012

| S.H.QU-HƯƠNG 1 | S.H.QU-HƯƠNG 2 | S.H.QU-HƯƠNG 3 | S.H.QU HƯƠNG 4 | TN-NIN NHM-THN |

S.H.QU-HƯƠNG 8 | S.H.QU HƯƠNG 9| S.H.QU HƯƠNG 10 | TN NIN GIP NGỌ | 41 NĂM AN-LỘC

HN LỄ GĐ HONG XUN TIẾN | HN LỄ GĐ TR HỮU MỸ | HN LỄ GĐ NG PHC NGUYN |

 |HN LỄ HT HUỲNH TẤN LỘC | HN LỄ GĐ V HỮU HA  | HN LỄ GĐ L MẠNH HNG |

CY MA XUN ẤT MI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mừng!

 

Tao mừng khng phải thằng con my lấy vợ

Tao mừng v my cn nối di tng đường

Tao mừng v cn c anh em bằng hữu thương

Tao mừng v tất cả chng my đều cn khoẻ

Đứng trước b con Trần Long Yn cưới vợ cho con

Chc mừng bạn mnh c trai hiền du thảo

 

Tiệc cưới l mừng cho đi trẻ

Nhưng cũng mừng cho đi gi cn khoẻ v cn yu thương nhau

Mừng bằng hữu đến thật đng

Miệng mm mm, răng đong đưa

Vẫn hết lng cng bạn

 

Nhớ ngy no người chồng hoạn nạn

Vợ thay chồng nui đn trẻ lớn khn

Vợ thay chồng lm cha trăm việc đổ dồn

Vẫn đứng vững lo cho con thnh nhn chi mỹ

Đy l dịp quay nhn lại "nửa kia" một t

Nửa phần đời hoạn nạn chia nhau

Cuộc sống l c trước sau

Đắng cay, mặn ngọt cng chung bước

 

Chc Mừng! Chc Mừng!

Chc Mừng Trần Long Yn.

 

Bngii

 

Ph nhm "Chu Chấu"

 

Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved - Design Ngoc 341